Právo v praxi

Základy právní úpravy podnikání.

V rámci předmětu Právo v praxi si osvojíte základy právní úpravy podnikání, naučíte se rozlišovat formy podnikání a pochopíte souvislost podnikání s ustanoveními o cenných papírech.

Naučíte se základy vzniku a zániku podnikatelských subjektů, ustanovení o veřejných rejstřících. V návaznosti na tyto znalosti porozumíte a osvojíte si základy závazkového práva, zejména vznik a obsah závazků ze smluv a protiprávního jednání či jiných skutečností.

Dále se naučíte chápat základní ustanovení nejčastěji používaných smluvních typů s důrazem na odpovědnost osoby za dodržování závazků a jejich zajištění.

  • Co jsou akcie, dluhopisy a podílové listy.
  • Jak chápat kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo.
  • Jaké jsou základní ustanovení z oblasti pracovního práva.

Peter Brezina

  • Právník a překladatel.
  • Ve výuce se snaží k právu přistupovat komplexně a představovat jeho jednotlivé prvky tak, aby to bylo srozumitelné i neprávníkům, aniž by přitom utrpěla přesnost výkladu.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Potěšilo mě, že doktor Brezina neodmítne žádnou otázku ani upozornění.

Zajímavý výklad pro me ne úplně zajímavého předmětu - takže super :) Pan přednášející vhodně doplňoval teorii s příklady z praxe - výuka byla interaktivní se studenty.

Úplně super předmět!