Právo v praxi

Základy právní úpravy podnikání.

V rámci předmětu Právo v praxi si osvojíte základy právní úpravy podnikání, naučíte se rozlišovat formy podnikání a pochopíte souvislost podnikání s ustanoveními o cenných papírech.

Naučíte se základy vzniku a zániku podnikatelských subjektů, ustanovení o veřejných rejstřících. V návaznosti na tyto znalosti porozumíte a osvojíte si základy závazkového práva, zejména vznik a obsah závazků ze smluv a protiprávního jednání či jiných skutečností.

Dále se naučíte chápat základní ustanovení nejčastěji používaných smluvních typů s důrazem na odpovědnost osoby za dodržování závazků a jejich zajištění.

  • Co jsou akcie, dluhopisy a podílové listy.
  • Jak chápat kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo.
  • Jaké jsou základní ustanovení z oblasti pracovního práva.

Peter Brezina

  • Právník a překladatel.
  • Ve výuce se snaží k právu přistupovat komplexně a představovat jeho jednotlivé prvky tak, aby to bylo srozumitelné i neprávníkům, aniž by přitom utrpěla přesnost výkladu.

Barbora Vlachová

  • Je absolventkou právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Policejní akademie České republiky v Praze. Je doktorandkou na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
  • Praxi nabytou díky působení v advokátní kanceláři sdílí se svými studenty během hodin zaměřených na Právo a Právní prostředí.

Martin Horvát

  • Působí v advokacii, kde se věnuje generální praxi, zejména však civilní sporné agendě.
  • V rámci vědecké činnosti se věnuje zejména právu pracovnímu.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Potěšilo mě, že doktor Brezina neodmítne žádnou otázku ani upozornění.

Zajímavý výklad pro me ne úplně zajímavého předmětu - takže super :) Pan přednášející vhodně doplňoval teorii s příklady z praxe - výuka byla interaktivní se studenty.

Úplně super předmět!