VŠEM > Informace VŠEM > Praxe a partneři VŠEM > Profesní Dny VŠEM

Čas čtení: 2 min.Profesní Dny VŠEM

Profesní dny VŠEM byly realizovány ve dnech 5. – 7.5.2015 v budově VŠEM, kdy přístupné byly nejen studentům a absolventům VŠEM, ale i široké veřejnosti a studentům středních škol a to zcela zdarma.

Hlavním cílem a smyslem Profesních Dnů VŠEM bylo zprostředkovat prezentace firem prostřednictvím vrcholového managementu (osobní setkání s manažery a personalisty, strategie náboru nových zaměstnanců, možnosti uplatnění absolventů vysokých škol).
 
Návštěvníci si mohli bezplatně vyzkoušet s odborníky na slovo vzatými pracovní pohovory, sepsání svého životopisu a motivačního dopisu. Získali rady jak vyjednávat o platu a benefitech a vyzkoušeli si, zda zvládnou pohovor v cizím jazyce.
 
Součástí byly interaktivní prezentace, diskuze, rozhovory, workshopy a tréninky na rozvoj osobních schopností (prezentační dovednosti, rady pro úspěšné přijímací pohovory a zvládání konfliktů).
  • Na přednášky mohli účastníci přijít i s malými dětmi – v mezonetu auly, kde se také konaly přednášky, byl k dispozici relaxační koutek se sedacími Tuli vaky.
  • Hlídání dětí od 2 let zajistila přímo v budově a přilehlém dětském hřišti, Mateřská škola VŠEM.

PŘEDNÁŠKY

Součástí programu byly přednášky odborníků z praxe, kdy jednotliví přednášející zároveň představují specifika a náročnost různých profesních oborů (Marketing, Public Relations, Human Resources, Bankovnictví). Účastníci Profesních Dnů VŠEM získávají široký přehled o možnostech uplatnění na trhu práce. Po celou dobu přednášeli zajímaví řečníci z řad úspěšných osobností nejen českého byznysu. Připraveno bylo více než pět desítek přednášek a workshopů.

VZDĚLÁVÁNÍ

Na Profesních Dnech VŠEM jste měli možnost dozvědět se více o rekvalifikačních a profesních kurzech, o nových trendech ve vzdělávání, o možnostech práce a studia v zahraničí, o vzdělání na míru pro velmi časově vytížené i technologicky zaměřenou generaci.

PORADENSTVÍ

Pro účastníky byla připravena právní, finanční, psychologická a studijní poradna, kde bylo možné diskutovat individuální dotazy. K dispozici byla rovněž možnost vyzkoušení si individuálního koučinku a kariérního poradenství.

TESTOVÁNÍ

Účastníci měli možnost otestovat si své schopnosti u společnosti SCIO a jobs.cz.

ZAMĚSTNAVATELÉ

S kým jste se mohli v rámci Profesních Dnů VŠEM setkat? Naše pozvání přijaly tyto společnosti:

< zpět

Channel Crossings

Channel Crossings

Channel Crossings: jazyková škola, překlady a tlumočení, kurzy v zahraničí a projekty EU.

O společnosti

Jazyková agentura Channel Crossings je prestižní společností působící na českém jazykovém trhu již od roku 1993. Za uplynulých 21 let nasbírali řadu zkušenosti, díky nimž se nyní mohou řadit mezi nejvýznamnější jazykové agentury v České republice.

Přednášky

Studijní pobyty v zahraničí
představení různých možností studia jazyků v zahraničí, jeho výhod a přínosů.

Mezinárodní jazykové zkoušky
prezentace shrnující různé typy mezinárodních zkoušk z angličtiny, jejich uznávání a struktury.

Jak napsat životopis a motivační dopis v angličtině
shrnutí zásad psaní životopisů a motivačních dopisů v angličtině s představením užitečných frází k jejich psaní.

Příprava na pracovní pohovor v angličtině
přehledné shrnutí užitečných frází a formulací ke zvládnutí obtížných otázek při pracovních pohovorech v angličtině.

Jak se vyhnout trapasu na pracovním pohovoru v angličtině
interaktivní shrnutí nejčastějších chyb, kterých se uchazeči dopouštějí při pracovním pohovoru v angličtině, a tipy na jejich překonání.

Přednášející

Mgr. Marie Knoflíčková pracuje jako hlavní metodik v jazykové škole Channel Crossings. Je absolventkou Filozofické fakulty Karlovy univerzity na oborech Anglistika a amerikanistika a Učitelství pro střední školy. Výuce angličtiny se věnuje od roku 2000. Na rozvoj lektorských dovedností se zaměřuje od roku 2008. Zaměřuje se především na oblast práce s výukovými cíli, rozvoj autonomie studentů (learner-based approach), afektivní vyučování a předávání zpětné vazby.

Mgr. Ondřej Douša, MBA v oblasti vzdělávání působí již od roku 2000. V roce 2006 nastoupil do jazykové školy Channel Crossings jako hlavní metodik, od roku 2008 je pak jejím ředitelem. Věnuje se poradenství v oblasti výuky cizích jazyků pro firmy i širokou veřejnost. Cizí jazyky jsou pro něj nejen prací, ale i celoživotním koníčkem.

Adéla Müllerová nastoupila do Channel Crossings na pozici koordinátora jazykových kurzů v zahraničí v roce 2007 a od roku 2013 tuto cestovní kancelář vede. Cestování je jejím největším koníčkem a prolíná se jejím pracovním i osobním životem. Studium v zahraničí vnímá jako nejefektivnější způsob jazykového vzdělávání, protože v něm vidí kombinaci jazykového rozvoje ve zcela autentickém prostředí s poznáváním a získáváním zkušeností.