VŠEM > Informace VŠEM > Praxe a partneři VŠEM

Čas čtení: 1 min.Praxe a partneři VŠEM

Soustavná spolupráce s praxí je považována za prioritu ve všech základních oblastech činnosti VŠEM, kdy formy a obsah této spolupráce určuje jejich dlouhodobé cílové zaměření, specifikované jako vytvoření systému zabezpečujícího soustavnou interakci vzdělávací, výzkumné, ediční a informační činnosti.

Praxe ve výukovém procesu

Pro dosažení cíle prohlubování interakce činností VŠEM s praxí je využívána systematicky rozvíjená účast odborníků z praxe ve výuce, ve vedení a hodnocení samostatných studentských prací.

VŠEM podporuje aktivní účast odborníků z praxe při specifikaci problémových okruhů, průběžně zapracovávaných do obsahu studijních předmětů a seminářů, spolupráci s tuzemskými a zahraničními vzdělávacími subjekty při oponování studijních textů, účast ve státnicových komisích, realizaci tematicky specifických přednášek rozšiřujících obsah předmětů studijního programu, standardizaci výstupních znalostí profilových předmětů oborů a specializací.

VŠEM využívá stabilní okruh odborníků z praxe (podniková sféra, profesní organizace, poradenské a konzultační firmy, instituce státní správy a samosprávy) k průběžnému hodnocení provázanosti obsahu jednotlivých studijních předmětů s aktuálními vývojovými trendy, potřebami a legislativními změnami.

Mezinárodní spolupráce a projekty

VŠEM spolupracuje s domácími a zahraničními institucemi v metodické oblasti s cílem zkvalitňování a rozvoje specifických učebních pomůcek, včetně využití informačních technologií, pro samostudijní účely.
 
Spolupráce se zahraničními vysokými školami a vládními institucemi spočívá v organizaci pravidelného školení vedoucích pracovníků jednotlivých ministerstev (ministerstvo financi, ministerstvo sociálního zabezpečení, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo školství).