VŠEM > Informace VŠEM > Praxe a partneři VŠEM > Profesní asociace

Čas čtení: 1 min.Profesní asociace

Členství v profesně a oborově příbuzných organizacích je z hlediska provázanosti studijních programů s praxí nedílnou součástí zvyšování kvality studijních programů, kdy členství v uvedených organizacích umožňuje VŠEM využívat národních a mezinárodních profesních kontaktů, účastnit se na národních a mezinárodních projektech realizovaných členskými institucemi, získávat poznatky o aktuálním vývoji v daných oblastech.
 
Hlavním přínosem je zejména spolupráce s ostatními subjekty sdruženými v těchto organizacích a přístup k aktuálním zdrojům oborově příbuzných informací.

Národní profesní asociace

 • Asociace malých a středních podniků ČR
 • Česká manažerská asociace
 • Česká marketingová společnost
 • Česká společnost ekonomická
 • Česká společnost pro systémovou integraci
 • EUNIS-CZ
 • Hospodářská komora ČR

Mezinárodní profesní asociace

 • American Economic Association
 • European Economic Association
 • European International Business Academy
 • European Association for Research in Industrial Economics     
 • International Trade and Finance Association