VŠEM > Informace VŠEM > Praxe a partneři VŠEM > Profesní Dny VŠEM

Čas čtení: 2 min.Profesní Dny VŠEM

Profesní dny VŠEM byly realizovány ve dnech 5. – 7.5.2015 v budově VŠEM, kdy přístupné byly nejen studentům a absolventům VŠEM, ale i široké veřejnosti a studentům středních škol a to zcela zdarma.

Hlavním cílem a smyslem Profesních Dnů VŠEM bylo zprostředkovat prezentace firem prostřednictvím vrcholového managementu (osobní setkání s manažery a personalisty, strategie náboru nových zaměstnanců, možnosti uplatnění absolventů vysokých škol).
 
Návštěvníci si mohli bezplatně vyzkoušet s odborníky na slovo vzatými pracovní pohovory, sepsání svého životopisu a motivačního dopisu. Získali rady jak vyjednávat o platu a benefitech a vyzkoušeli si, zda zvládnou pohovor v cizím jazyce.
 
Součástí byly interaktivní prezentace, diskuze, rozhovory, workshopy a tréninky na rozvoj osobních schopností (prezentační dovednosti, rady pro úspěšné přijímací pohovory a zvládání konfliktů).
  • Na přednášky mohli účastníci přijít i s malými dětmi – v mezonetu auly, kde se také konaly přednášky, byl k dispozici relaxační koutek se sedacími Tuli vaky.
  • Hlídání dětí od 2 let zajistila přímo v budově a přilehlém dětském hřišti, Mateřská škola VŠEM.

PŘEDNÁŠKY

Součástí programu byly přednášky odborníků z praxe, kdy jednotliví přednášející zároveň představují specifika a náročnost různých profesních oborů (Marketing, Public Relations, Human Resources, Bankovnictví). Účastníci Profesních Dnů VŠEM získávají široký přehled o možnostech uplatnění na trhu práce. Po celou dobu přednášeli zajímaví řečníci z řad úspěšných osobností nejen českého byznysu. Připraveno bylo více než pět desítek přednášek a workshopů.

VZDĚLÁVÁNÍ

Na Profesních Dnech VŠEM jste měli možnost dozvědět se více o rekvalifikačních a profesních kurzech, o nových trendech ve vzdělávání, o možnostech práce a studia v zahraničí, o vzdělání na míru pro velmi časově vytížené i technologicky zaměřenou generaci.

PORADENSTVÍ

Pro účastníky byla připravena právní, finanční, psychologická a studijní poradna, kde bylo možné diskutovat individuální dotazy. K dispozici byla rovněž možnost vyzkoušení si individuálního koučinku a kariérního poradenství.

TESTOVÁNÍ

Účastníci měli možnost otestovat si své schopnosti u společnosti SCIO a jobs.cz.

ZAMĚSTNAVATELÉ

S kým jste se mohli v rámci Profesních Dnů VŠEM setkat? Naše pozvání přijaly tyto společnosti:

< zpět

Scio

Scio

Scio je česká firma zaměřená na školní i mimoškolní vzdělávání dětí. Do českého vzdělávání mj. zavedla měření výsledků vzdělávání a obecných studijních předpokladů.

O společnosti

Společnost Scio pořádá Národní srovnávací zkoušky jako formu přijímacích zkoušek na vysoké školy již mnoho let. V letošním roce je to již celkem 100 fakult v ČR, Slovenku, Švýcarsku a Anglii. Přesto posláním Scio není jen testování a výběr uchazečů, ale hlavně „Moderní vzdělávání nejen ve škole! Pomáháme vzdělávání dětí...“. Cílem je zlepšit situaci v oblasti vzdělávání a rozvoje dětí. Snaží se ve významné části společnosti měnit pochopení cílů, obsahu, forem, průběhu a nástrojů vzdělávání dětí a napomáhat žádoucím změnám tak, aby děti a mladí lidé byli dobře (lépe) připraveni prožít dobrý a spokojený život v druhé polovině 21. století.

Přednášky

Jak si vybrat a dostat se na VŠ, Marian Golis

- Co je potřeba vzít do úvahy při výběru VŠ
- Jak se připravit na přijímačky
- Jak dobrá/ý musím být, aby mě vzali na školu XY

Testování

Měření dovedností a silných stránek studentů

- Test obecných studijních předpokladů
- Test silných stránek

Přednášející

Marian Golis
Konzultant Scio ve stálém kontaktu s fakultami, odborník na přijímací řízení na VŠ, znalec dat a statistik o uchazečích na VŠ, cestovatel, fotograf a dobrodruh v málo známých koncích světa.