VŠEM > Informace VŠEM > Praxe a partneři VŠEM > Profesní Dny VŠEM

Čas čtení: 2 min.Profesní Dny VŠEM

Profesní dny VŠEM byly realizovány ve dnech 5. – 7.5.2015 v budově VŠEM, kdy přístupné byly nejen studentům a absolventům VŠEM, ale i široké veřejnosti a studentům středních škol a to zcela zdarma.

Hlavním cílem a smyslem Profesních Dnů VŠEM bylo zprostředkovat prezentace firem prostřednictvím vrcholového managementu (osobní setkání s manažery a personalisty, strategie náboru nových zaměstnanců, možnosti uplatnění absolventů vysokých škol).
 
Návštěvníci si mohli bezplatně vyzkoušet s odborníky na slovo vzatými pracovní pohovory, sepsání svého životopisu a motivačního dopisu. Získali rady jak vyjednávat o platu a benefitech a vyzkoušeli si, zda zvládnou pohovor v cizím jazyce.
 
Součástí byly interaktivní prezentace, diskuze, rozhovory, workshopy a tréninky na rozvoj osobních schopností (prezentační dovednosti, rady pro úspěšné přijímací pohovory a zvládání konfliktů).
  • Na přednášky mohli účastníci přijít i s malými dětmi – v mezonetu auly, kde se také konaly přednášky, byl k dispozici relaxační koutek se sedacími Tuli vaky.
  • Hlídání dětí od 2 let zajistila přímo v budově a přilehlém dětském hřišti, Mateřská škola VŠEM.

PŘEDNÁŠKY

Součástí programu byly přednášky odborníků z praxe, kdy jednotliví přednášející zároveň představují specifika a náročnost různých profesních oborů (Marketing, Public Relations, Human Resources, Bankovnictví). Účastníci Profesních Dnů VŠEM získávají široký přehled o možnostech uplatnění na trhu práce. Po celou dobu přednášeli zajímaví řečníci z řad úspěšných osobností nejen českého byznysu. Připraveno bylo více než pět desítek přednášek a workshopů.

VZDĚLÁVÁNÍ

Na Profesních Dnech VŠEM jste měli možnost dozvědět se více o rekvalifikačních a profesních kurzech, o nových trendech ve vzdělávání, o možnostech práce a studia v zahraničí, o vzdělání na míru pro velmi časově vytížené i technologicky zaměřenou generaci.

PORADENSTVÍ

Pro účastníky byla připravena právní, finanční, psychologická a studijní poradna, kde bylo možné diskutovat individuální dotazy. K dispozici byla rovněž možnost vyzkoušení si individuálního koučinku a kariérního poradenství.

TESTOVÁNÍ

Účastníci měli možnost otestovat si své schopnosti u společnosti SCIO a jobs.cz.

ZAMĚSTNAVATELÉ

S kým jste se mohli v rámci Profesních Dnů VŠEM setkat? Naše pozvání přijaly tyto společnosti:

< zpět

Centrum systemiky a NLP s.r.o

Centrum systemiky a NLP s.r.o

Společnost Centrum systemiky a NLP s.r.o. se specializuje na nové a netradiční přístupy a metody ve vzdělávání a rozvoji dospělých.

O společnosti

Centrum systemiky a NLP s.r.o. pořádá kurzy v oblasti Neuro-lingvistického programování, což je přístup, který je ve světě velmi rozšířený a ceněný. Uplatnění může nalézt v personalistice, vedení a koučování lidí, výběru zaměstnanců, rozvoji jednotlivců i týmů, obchodě, prodeji a dalších oblastech. Absolventi kurzů disponují na trhu práce velmi výraznou výhodou efektivního způsobu komunikace, formulování a dosahování svých cílů a tedy i schopností vydělat více peněz a být konkurenceschopní.

Přednášky

Seznámení s NLP – Jitka Ďuricová
Nechcete ztrácet drahocenný čas pomalým rozjezdem svého úspěšného osobního života a kariéry? Úspěšní můžete být již nyní! Přijďte se dozvědět, jak na to. Neuro-lingvistické programování nabízí jednoduché techniky, které můžete využít jak sami na sobě, tak při rozvoji druhých, odstraňování zlozvyků, řešení konfliktních situací, efektivní komunikaci a v mnoha dalších oblastech. Přijďte se seznámit s teoretickým zázemím i praktickým využitím Neuro-lingvistického programování a zeptejte se na vše, co vás zajímá!

Praktické ukázky NLP technik – Jitka Ďuricová
Při workshopu budete mít příležitost zažít aplikaci technik Neuro-lingvistického programování na vlastní kůži. Pod vedením zkušené koučky projdete procesem koučování, na jehož konci vás čeká změna, jakou si sami stanovíte. Uvidíte v praxi několik NLP technik, které se používají pro koučování a osobní změny jak u sebe, tak u druhých. Žádné ambice nejsou příliš vysoké, pokud se Vám podaří zmobilizovat všechny své osobní zdroje a jít si za svým cílem. Profesionální koučka Vám ukáže, jak nalézt a rozvinout svůj potenciál, a to zdarma. Využijte této příležitosti!

NLP Prezentační dovednosti v angličtině – Ondřej Calábek
Chcete zaujmout široké spektrum posluchačů? Vyslechněte si krátkou prezentaci, která promluví k vám všem, následně bude rozbor prezentace a klíčových slov.
NLP Public Speaking – would you like to learn how to captivate your audience? Listen to a short presentation, which will intrigue everyone. Afterwards, we will analyze the language used.

NLP koučování v angličtině – Ondřej Calábek
Jak můžete pomoc sami sobě a ostatním lidem? Přijďte se podívat na ukázku koučovacích technik a zjistit, jestli i vás by bavilo pracovat s lidmi.
NLP Coaching – learn how to help others and yourself. Come have a look at how NLP coaching techniques work in real life, and find out if it is something you would enjoy doing.

Kondice a dlouhodobá výkonnost – Ingrid Němečková
Během workshopu se seznámíte se čtyřmi typy kondice a porozumíte tomu, jak ovlivňují naši výkonnost, prožívání a spokojenost. Dozvíte se, jak pracovat s jednotlivými typy kondice a co dělat pro jejich stabilizaci nebo zlepšení.  Vyzkoušíte si několik technik práce s tělem i myslí a získáte praktické tipy do života, které vám mohou pomoci zvládnout „běh na dlouhou trať" a cítit se lépe.

Přednášející

Bc. Ondřej Calábek je lektor a kouč, který se specializuje na individuální přistup, rychlé účinné změny v oblasti závislostí a motivace, a osobní rozvoj. Věnuje se také oblasti komunikace, vztahů a stanovení a realizace cílů. Dosahuje pozitivních terapeutických změn i pomocí hypnotického transu a aplikací NLP technik. Kromě studia NLP na Akademii v Praze a v Londýně, absolvoval Univerzitu Nové doby, kde působí jako lektor.

Bc. Ondřej Calábek is a lecturer and coach, who consults with people individually in order to help them with personal development, to quickly and effectively become motivated and to overcome addiction. He also works in the field of communication, relationships and setting and achieving goals. He can induce a hypnotic trance to help clients therapeutically or use NLP techniques for effective coaching. Apart from studying NLP at the Academy in Prague and London, he also graduated from the University of the New Age, where he now works as a lecturer.

PhDr. Ingrid Němečková je lektor, kouč a terapeut pracující s technikami NLP. Zaměřuje se na manažerské dovednosti,  osobní charisma a budování vztahů, a také na nábor zaměstanců a kariérové poradenství. S klienty pracuje i na tématu osobní spokojenosti, kondice a dlouhodobé výkonnosti. Vedle certifikace v NLP a výcviku v koučování absolvovala i výcvik v terapii zaměřené na tělo (bioenergetika).

Ing. Jitka Ďuricová je certifikovaný lektor NLP. Kromě koučování a  NLP výcviků, kterým se primárně věnuje, se zaměřuje  na  NLP Leadership, obchodní a manažerské dovednosti, prezentační dovednosti a na aplikaci NLP v rozvoji a koučování. NLP výcviky absolvovala v NLP Academy UK, a to přímo u jednoho ze zakladatelů NLP Johna Grindera.