Sociální služby II

Rozšiřte si nabyté vědomosti o ekonomické souvislosti sociální práce.

Předmět Sociální služby II se zabývá oblastí sociální práce coby společenskovědní disciplínou a její praktickou činností. Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů v oblasti sociální práce s důrazem na manažerské a ekonomické hledisko. Důraz je kladen na vysvětlení vztahu sociální práce k sociální politice a ekonomii. Pozornost bude zaměřena i na jednotlivé oblasti sociální práce, ukotvení sociální práce v legislativě ČR a etické principy. Prostor je věnován i jednotlivým oblastem sociální práce a podmínkám poskytování sociálních služeb. Předmětem výuky jsou rovněž kvalifikační požadavky na výkon pozice sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách. Z praktického hlediska se předmět zaměřuje na ekonomii a management, jako je např. založení a fungování nadací, nadačních fondů a příspěvkových organizací, strategické plánování v sociálních službách, podmínky pro kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a způsoby financování sociálních služeb.

  • Sociální práce a její vztah k veřejné politice. Vztah sociální práce k sociání a veřejné politice.
  • Základní oblasti při poskytování sociálních služeb a druhy zařízení sociálních služeb.
  • Podmínky poskytování sociálních služeb.
  • Povinnosti stanovené zákonem pro poskytovatele sociálních služeb.
  • Etika poskytování sociálních služeb a zajišťění kvality sociálních služeb.
  • Marketingový výzkum, fundraising a sociální práce.

Gabriela Ježková

  • Vede a oponuje bakalářské a diplomové práce z oblasti managementu lidských zdrojů.
  • Je členkou výzkumného týmu zaměřeného na Behavioral Research.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Nemám, co bych vytknul. Přednášky mi vyhovovaly, stejně tak vyučující.

Super.

Hodně příkladů z praxe.