VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality VŠEM

Aktuality VŠEM

Ukázková hodina bojového umění Capoeira

28. 3. 2022 13:00

Seznamte se s brazilským bojovým uměním Capoeira, obsahujícím prvky akrobacie, hudby a tance, pod vedením studenta VŠEM Karla Popoviče, který se capoeiře věnuje již od roku 2000 a v současné době zastává pozici hlavního trenéra mladoboleslavského oddílu a je také viceprezidentem České Asociace Capoeira.

Skill-Port VŠEM: Využití metrologie pro ochranu spotřebitele a výběr daní

25. 3. 2022 15:02

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s docentem Jiřím Tesařem na téma Využití metrologie pro ochranu spotřebitele a výběr daní, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne v úterý 05.04.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

 • Jiří Tesař působí jako generální ředitel Českého metrologického institutu. V rámci svého působení na ČMI byl vedoucím řešitelem, či spoluřešitelem více než 30 mezinárodních metrologických a výzkumných projektů.
 • Přednáška podá popis základních funkcí a přínosů metrologie pro zajištění a bezproblémové fungování mezinárodního obchodu. Dále se zaměří na důležitost metrologie z hlediska výběru daní včetně příkladu ze současné ČR a jejich srovnání z jiných vyspělých států světa. Pozornosti neunikne ani význam metrologie na ochranu spotřebitele a moderní metody zajištění této ochrany v rámci legislativy EU i národní legislativy ČR.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Principy ochrany spotřebitele. Téma pro aplikační studii: Nástroje metrologie pro ochranu spotřebitele.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 04.04.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Trénink street dance

16. 3. 2022 09:45

Zúčastněte se tanečního workshopu, který pro vás v rámci volnočasových aktivit připravila studentka VŠEM ve spolupráci s Michaelou Pejřimovskou, profesionální trenérkou street dance.

Dozvíte se, jak takový street dance trénink vypadá a zároveň se naučíte i jednoduchou choreografii, kdy věříme, že budete domu odcházet s dobrým pocitem, protože jste vyzkoušeli něco nového.

Skill-Port VŠEM: Jak na úspěšnou kampaň na sociálních sítích

15. 3. 2022 12:34

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Klárou Faiglovou na téma Jak na úspěšnou kampaň na sociálních sítích, kterou zorganizoval student VŠEM, proběhne ve čtvrtek 24.03.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

 • Klára Faiglová působí ve firmě Effectix.com jako Head of Social Media Team. Při svém studiu ekonomie a managementu se specializovala na marketingovou komunikaci, kde se prostřednictvím několik projektů dostala k sociálním sítím. Na sociálních sítích se věnuje od výkonnostních kampaní na Facebooku, Instagramu, LinkedInu nebo Pinterestu, až po content a influencer marketing.
 • V rámci přednášky se seznámíte s prostředím nejpoužívanějších sociálních sítí a následně se podíváte, jak se tvoří kampaně, včetně těch placených. Na praktických ukázkách se naučíte, jak se zakládá kampaň, její správa a následné vyhodnocení kampaně. Dále bude pozornost věnována také tématice obsahových a výkonnostních kampaní.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Principy marketingové komunikace na sociálních sítích. Téma pro aplikační studii: Návrh kampaně na sociálních sítích.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 23.03.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Mind-Power VŠEM: Jak tě tvoje mysl klame

14. 3. 2022 13:23

Přednáška z cyklu Mind-Power VŠEM s Radkem Karbanem na téma Jak tě tvoje mysl klame, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne v úterý 22.03.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

 • Radek Karban je expert na rozvíjení lidského potenciálu a prosperity, kdy prostřednictvím různých technik a nástrojů z psychologie v lidech vyvolává hluboké proměny a posouvá je tam, kam sami chtějí. Pan Karban je mezinárodně certifikovaný TRAINER neuro-lingvistického programování (NLP), hypnózy, EFT a TFT, systemického koučování.
 • V rámci přednášky založené na faktech z psychologie ohledně vize vlastní reality poznáte, jak Vaše mysl pracuje, proč určité věci v životě nevidíte tak, jak si myslíte, proč máte tendence potvrzovat stále svou pravdu a neotevřít se pravdě někoho druhého a proč evoluce nechtěla, abyste byli šťastní.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 21.03.2022, 23:59 hod.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Skill-Port VŠEM: Lobbying a jeho relevance pro 21. století

8. 3. 2022 14:30

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Ivanem Juklem na téma Lobbying a jeho relevance pro 21. století, kterou zorganizoval student VŠEM, proběhne on-line formou ve středu 16.03.2022 od 17:30 hod. prostřednictvím aplikace MS Teams (přístupné i pro veřejnost).

 • Ivan Jukl je osobou s bohatými zkušenostmi v oblasti institucionálního i podnikatelského lobbingu. Pomáhal českým firmám úspěšně podnikat na skandinávských trzích, je bývalým generálním ředitelem Czech Trade (vládní agentura na podporu exportu) a donedávna zastával post velvyslance ČR ve Finsku.
 • Přednáška bude zaměřena především na klíčové kompetence profesí, jejichž náplní je ovlivňování veřejných rozhodnutí, tj. profesionálních lobbistů, diplomatů a managerů v korporátním sektoru, ev. aktivistů v nevládních organizacích.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Principy lobbyingu pro management. Téma pro aplikační studii: Vliv lobbyingu na ekonomiku.
 • Účast na akci je možná bez přihlášení, odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Skill-Port VŠEM: Dobročinné aktivity firem aneb jak dělat to, co má opravdu smysl

3. 3. 2022 10:34

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s PhDr. Petrem Kopáčkem na téma Dobročinné aktivity firem aneb jak dělat to, co má opravdu smysl, proběhne ve čtvrtek 17.03.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

 • Petr Kopáček má více než 16 let zkušeností z oblasti Public Affairs, externí a interní komunikace, marketingu a CSR. Působil jako manažer komunikace v několika institucích ve státním i soukromém sektoru (MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Hospodářská komora ČR, LEO Express, Hamé, Danone a Nutricia). Vystudoval historii a politologii na Filosofické fakultě University Karlovy, studoval také na Northumbria University v anglickém Newcastle.
 • CSR aktivity, nebo-li společensky odpovědné aktivity patří mezi stále důležitější součást budování reputace i celkových strategií firem a institucí vůbec. Součástí CSR jsou projekty jako darování, dobrovolnické akce, charita, sbírky, dary, ale i projekty v oblasti ochrany životního prostředí, péče o zaměstnance, odpovědného podnikání ve vztahu k odběratelům i dodavatelům. V rámci přednášky se dozvíte jak vybrat tu správnou CSR aktivitu, jak postupovat při jejím plánování a realizaci a jak hodnotit její úspěšnost.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: CSR aktivity firem a jejich dopad. Téma pro aplikační studii: Management reputace prostřednictvím CSR.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 16.03.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Skill-Port VŠEM: Moje Vize Nula

2. 3. 2022 16:29

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM ohledně bezpečnosti na silnicích na téma Moje vize nula - Studenti pro bezpečné silnice, která proběhne v úterý 08.03.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

Vzdělávejme každého člověka k ohleduplnému a zodpovědnému chování v dopravním prostředí. Projekt Moje Vize Nula má za cíl aktivizovat mladé lidi ke zlepšení stavu dopravní nehodovosti v České republice.

 • V rámci připravené přednášky se dozvíte aktuální informace ohledně problematiky dopravní bezpečnosti v ČR a uvidíte také konkrétní ukázky kampaní a projektů zaměřených na prevenci dopravní bezpečnosti. Projekty mohou řešit jak problémy vozidel, pozemních komunikací, tak i problémy chování účastníků silničního provozu a jejich vzdělání.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Role marketingu pro bezpečnost dopravy. Téma pro aplikační studii: Návrh marketingové komunikace pro zvýšení bezpečnosti dopravy.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 07.03.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.

Hosté VŠEM: Eva Kozarová

1. 3. 2022 14:37

Eva Kozarová působí jako marketingová ředitelka ve firmách Bomma a RÜCKL, které se specializují na luxusní sklo a působí na světovém trhu. Sklárna Bomma si krátce po založení v roce 2012 vydobyla silné renomé ve svém oboru a pracuje vedle světových značek. Společnost RÜCKL je expertem na prvotřídní broušené sklo již od roku 1846 a je také velice uznávanou značkou na světovém trhu.

 • V rámci přednášky na téma Budování globálně úspěšných českých značek v segmentu luxusního skla vám Eva přiblíží svůj kariérní růst, včetně toho, jak se vypracovala na pozici marketingové ředitelky již ve studentských letech. Pozornosti neuniknou ani velké značky RÜCKL a Bomma, kdy se například dozvíte, jak se takové firmy mohou vybudovat až na světový trh. Řeč bude hlavně o práci v marketingu, o tom jak firmy pracují i jak vypadá budování českých firem v globálních měřítkách.
 • Termín: 10.03.2022, od 17:00 hod. v budově VŠEM (přístupné i pro veřejnost)
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Globální trendy v podnikání. Téma pro aplikační studii: Mezinárodní branding.
 • Odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube Studium VŠEM do 14 dnů od realizace přednášky.

Prohlášení VŠEM k aktuální situaci na Ukrajině

25. 2. 2022 12:31

Vysoká škola ekonomie a managementu velmi důrazně odsuzuje ruskou invazi na Ukrajinu, kterou vnímá nejen jako porušení mezinárodního práva, ale především jako bezprecedentní útok na základní lidskou hodnotu – SVOBODU.

VŠEM bude usilovat o zmírnění dopadů aktuálního dění na své, nejen ukrajinské, studenty. Pokud se studenti, absolventi a další členové akademické obce chtějí podílet na humanitární pomoci Ukrajině, doporučujeme věnovat pozornost organizacím Člověk v tísni a Paměť národa, jejichž činnost VŠEM posledních 12 let finančně podporuje.

 • V následujících dnech pro Vás VŠEM i její studenti připravili množství akcí a přednášek, které byly připravovány řadu měsíců. O jejich průběhu Vás budeme informovat a potěší nás, pokud se akcí zúčastníte. Zveřejňování dalších informací, zejména reportů ze studentských aktivit, bude s ohledem na vážnost aktuální situace odloženo.

Skill-Port VŠEM: Jak udělat z digitální agentury lovebrand

24. 2. 2022 16:00

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Karolem Velebou na téma Jak udělat z digitální agentury lovebrand, kterou zorganizoval student VŠEM, proběhne ve středu 02.03.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

 • Karol Veleba je výkonný ředitel digitální marketingové agentury Effectix.com, stratég, krizový manager, leader a mentor v Impact Hub. Taktéž působí jako Google Certified Trainer, kde se specializuje na oblast Salesu. Pan Veleba má více jak 20leté bohaté zkušenosti z prostředí online marketingu a managementu.
 • V rámci přednášky se seznámíte s příběhem pana Veleby a jeho zkušenostmi z několika firem, ve kterých působil zpravidla na vůdčích pozicích. Dále Vám pan Veleba nastíní problematiku digitálního marketingu, krizového managementu ve firmách, své pojetí firemní kultury a leadershipu či business strategií. V neposlední řadě Vám prozradí svou osobní misi v oblasti společensky prospěšných projektů.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Jak vymyslet název pro vaši značku. Téma pro aplikační studii: Kritéria vytvoření silné značky.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 01.03.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Lekce jógy a meditace

24. 2. 2022 11:22

Seznamte se se základy jógy s instruktorkou Barborou Millerovou a vyzkoušejte meditační techniky dýchání a vyčištění mysli s Kristýnou, studentkou VŠEM.

Naučte se věnovat sami sobě v dnešní uspěchané době plné stresu a pochopte, jak lidské tělo reaguje při vyčištění mysli.

 • Termín: středa 02.03.2022, od 17:30 hod.
 • Místo: Posilovna VŠEM
 • Vzhledem k omezenému počtu podložek doporučujeme donést si vlastní.
 • Upozorňujeme, že šatna ani sprchy nejsou aktuálně k dispozici.
 • Přihlašování prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 28.02.2022, 23:59 hod.

Workshop: Prioritizace - jak optimalizovat rozhodovací proces a organizaci času

23. 2. 2022 15:30

Workshop se studentem VŠEM Danielem Zachem na téma Prioritizace - jak optimalizovat rozhodovací proces a organizaci času proběhne v pondělí 28.02.2022 od 17:30 hod. v budově VŠEM.

 • Daniel Zach je studentem 2. ročníku navazujícího magisterského programu na VŠEM a zároveň aktuálně zastává pozici hlavního manažera ve firmě Sparring Partners, která se specializuje na HR, well-being a zdraví zaměstnanců, konkrétně vytváření a řízení rozvojových benefitních programů v korporátních firmách. Mimo to založil i vlastní projekt Strive High, který podporuje mladé sportovce v sociálně neoptimálních podmínkách.
 • V rámci přednášky se s Vámi Daniel podělí o příběh ze života i praktické ukázky problematiky, včetně ukázky vědeckých studií. Seznámíte se také s nástroji pro organizaci času a jejich aplikace, např. Dimensional thinking, Focus Funnel, Eisenhower decision matrix, Task division, Big rocks / Small rocks theory, Time boxing, nebo To-Do list. Navíc se naučíte i základních funkce, které lze využívat v rámci každého dne pro optimalizaci životního stylu a efektivity.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Role time managementu v práci manažera. Téma pro aplikační studii: Práce s časem v projektovém řízení.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA do 27.02.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Skill-Port VŠEM: Automatizace v PPC reklamě

18. 2. 2022 11:08

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Michalem Horňákem na téma Automatizace v PPC reklamě, kterou zorganizoval student VŠEM, proběhne ve čtvrtek 24.02.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

 • Michal Horňák působí ve firmě Effectix.com jako Head of CZ PPC team. Marketingu se věnuje od roku 2017, nejprve na volné noze, od roku 2020 v agentuře. Kromě vedení týmu se věnuje výkonnostním kampaním v Google Ads, Skliku a na srovnávačích zboží (Heureka, Zboží, Glami, Favi, Biano).
 • V rámci přednášky se seznámíte s možnostmi automatizace PPC kampaní v Google Ads a Skliku. Dozvíte se pro jaké klienty je automatizace vhodná a proč je v dnešní době automatizace pro úspěch PPC kampaní zásadním faktorem. Dále budou představeny základní automatizační nástroje, jako jsou skripty, Google-made automatické nabídky a Smart kampaně, ale také nejpoužívanější nástroje třetích stran a jejich výhody a nevýhody oproti konkurenci.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Aktuální vývoj marketingu na internetu. Téma pro aplikační studii: Principy řízení úspěšné online reklamy.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA do 23.02.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Setkání se studenty VŠEM

17. 2. 2022 15:18

Zveme Vás na setkání se studenty navazujícího studia na VŠEM, které proběhne ve středu 23.02.2022, od 17:00 hod. hybridní formou s možnou účastí širší veřejnosti.

 • Naši studenti se s Vámi během setkání podělí o své zkušenosti s navazujícím studiem na VŠEM, kdy jej mj. porovnají s předchozím bakalářským studiem z jiných vysokých škol. Dále Vám nastíní průběh studia, jak se dá zvládat studium a osobní či pracovní život a prozradí, co v rámci studia nejvíc oceňují!
 • Prostor bude samozřejmě i pro zodpovězení všech Vašich dotazů!
 • Setkání proběhne prezenčně v budově VŠEM i prostřednictvím živého streamu na kanálu YouTube Studium VŠEM.

Průvodci studiem VŠEM

16. 2. 2022 09:26

Zahájením studia na VŠEM Vás rádi provedou nejen naši studijní poradci, ale nově i průvodci z řad studentů VŠEM.

Skill-Port VŠEM: Úvod do investování - jak na první portfolio

9. 2. 2022 12:01

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Radimem Krejčím a Martinem Luňáčkem na téma Úvod do investování - jak na své první portfolio, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne ve čtvrtek 17.02.2022 od 17:30 hod. v budově VŠEM.

 • Radim Krejčí je spoluzakladatelem a původcem myšlenky Portu.cz, první online investiční platformy svého druhu v Česku. Do týmu přináší patnáctileté zkušenosti z manažerských pozic ve finančních a investičních skupinách a také koordinuje celkový chod Portu, nastavuje dlouhodobé vize a je odpovědný za strategická rozhodnutí.
 • Martin Luňáček od začátku projektu Portu.cz pracuje na vývoji produktu od provádění tržních analýz, návrhu konceptu až po definici komunikační strategie a umístění značky na trh.
 • Češi mnohdy nechávají své peníze ležet ladem, ačkoliv mají na běžných a spořicích účtech historicky nejvíce peněz, které však kvůli inflaci každoročně reálně ztrácí na hodnotě. V rámci přednášky se dozvíte, co dělat se svými penězi, zda s nimi nakládáte dobře nebo naopak špatně, jak pohyby na trhu využít ve svůj prospěch apod.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Principy finančního rozhodování. Téma pro aplikační studii: Role investic ve finančním řízení.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA do 16.02.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Skill-Port VŠEM: UX analýza v praxi

3. 2. 2022 16:15

Přednáška Natálie Trang Cuové na téma UX analýza v praxi, kterou zorganizoval student VŠEM, proběhne ve čtvrtek 10.02.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

 • Natálie Trang Cuová se již několik let věnuje UX (user experience) designu a za svou kariéru působila v řadě firem, jako jsou například Tipsport, Kingspan, SEPHORA, kde se věnovala zlepšení uživatelské zkušenosti (UX). Nyní působí jako SEO specialist se specializací na UX design ve firmě Effectix.com.
 • V rámci přednášky budete seznámeni se základy UX auditu pomocí nástroje Smartlook, s problematikou nedostatků e-shopu/webu, které mohou návštěvníkům například ztížit návštěvu na webu, best practises, heatmap, A/B testování a návrhem wireframů.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Technologie umožňující udržení zákazníka. Téma pro aplikační studii: Měření a řízení zákaznické zkušenosti.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA do 09.02.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.

Hosté VŠEM: Veronika Kašáková

1. 2. 2022 13:08

Veroniku Kašákovou provázela v dětství spousta zklamání a těžkých chvil, ale již tehdy snila o kariéře modelky, což se jí splnilo ještě předtím než opustila dětský domov. Ve světě modelingu zůstala dodnes a roku 2017 se stala tváří značky Oriflame. Svůj vztah k dětem z domova a podpoře jejich šťastnějšího života se věnuje skrze Nadační fond Veroniky Kašákové, který napomáhá dětem z dětských domovů postavit se na vlastní nohy a motivovat je k plnění svých cílů.

 • Sebeláska, sebeuvědomění, emoce, motivace...to vše jsou témata, o kterých bude Veronika v rámci přednášky mluvit. V životě si prošla mnoha těžkými situacemi, ale nikdy se nevzdala svých cílů a z dětského domova se propracovala na přehlídková mola a vybudovala vlastní nadační fond pro děti s podobným osudem.
 • Veronika musela najít vlastní životní motivaci, mít se ráda a naučit se pracovat s vlastními emocemi. Co jí nejvíce pomohlo se v životě postavit na vlastní nohy? Kde našla motivaci a pozitivní emoce?
 • Termín: 09.02.2022, od 17:30 hod. v budově VŠEM (přístupné i pro veřejnost)
 • Vstup do budovy je podmíněn očkováním / potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 v minulých 180 dnech.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube Studium VŠEM do 14 dnů od realizace přednášky.

Skill-Port VŠEM: Obchodník 21. století

27. 1. 2022 12:15

Přednáška Tomáše Krönera na téma Obchodník 21. století, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne ve středu 02.02.2022 od 17:30 hod. v budově VŠEM.

 • Ing. Tomáš Kröner působil ve společnostech Severočeská plynárenská a RWE Energy ČR jako asistent finančního ředitele, analytik reportingu a vedoucí účetnictví a řízení daní. Od roku 2005 podniká v oboru finančního vzdělávání a poradenství v ČR a na Ukrajině, aktuálně působí na pozici oblastního ředitele a dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami jako odborník z praxe.
 • Během přednášky se dozvíte, jak se změnila obchodní činnost v 21. století, co je potřeba promyslet a jak na sobě pracovat, vylepšit svůj time management, proč neprokastinovat apod. Pan Kröner vám dále také prozradí, zda je možné vybudovat úspěšný byznys už při studiu na vysoké škole bez potřeby vstupních investic.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Obchodní dovednosti pro 21. století. Téma pro aplikační studii: Manažerské aspekty obchodních dovedností.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA, odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.