VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality VŠEM

Aktuality VŠEM

Skill-Port VŠEM: Nezisková organizace

14. 6. 2022 16:15

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Martinou Stehnovou na téma Nezisková organizace, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne on-line formou ve čtvrtek 23.06.2022 od 17:30 hod. prostřednictvím aplikace MS Teams (přístupné i pro veřejnost).

 • Martina Stehnová působí v organizaci Charita Česká republika na pozici HR generalista, kde má na starosti primárně nábor nových zaměstnanců. Dále se částečně věnuje pracovně-právní dokumentaci, agendě stážistů a dobrovolníků a HR marketingu.
 • Přednáška bude zaměřena především na poslání a cíle neziskových organizací, jejich strukturu a fungování, kdy bude prostor i na problematiku jejich financování. Seznámíte se také s významnými projekty u nás i v zahraničí a možnostmi pracovního uplatnění v neziskové organizaci.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Role neziskových organizací v ekonomice. Téma pro aplikační studii: Management neziskových organizací.
 • Účast na akci je možná bez přihlášení, odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

On-line setkání s přednášejícími VŠEM

9. 6. 2022 10:06

Zveme Vás na on-line setkání s přednášejícími VŠEM, kteří se s Vámi podělí o to, proč vyučují právě na VŠEM, v čem je VŠEM výjimečná a jak pracují se svými studenty, aby zajistili, že je bude výuka bavit a nadchnou se pro práci ve svém oboru.

Setkáním Vás provede studentka VŠEM paní Petra Biache, která bude zpovídat doc. Ing. Zdeňka Říhu, Ph.D. z katedry Ekonomie a PhDr. Ing. Petra Mašína, Ph.D., DBA z katedry Managementu. Oba tito akademičtí pracovníci v rámci své výuky rádi sdílí se studenty zkušenosti z praxe, které se snaží propojit s teorií, aby si studenti z výkladu odnesli co nejvíce.

Využijte této jedinečné příležitosti, nechte se vtáhnout do hry a připravte si otázky. Těšíme se na Vás!

 • Termín: 22.06.2022 od 17:00 hod.
 • Videokonference proběhne živě prostřednictvím kanálu YouTube Studium VŠEM a bude přístupná široké veřejnosti.

Skill-Port VŠEM: Penzijní systémy v právních a ekonomických souvislostech

8. 6. 2022 16:00

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Ing. Rudolfem F. Heidu, Ph.D. na téma Penzijní systémy v právních a ekonomických souvislostech, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne ve středu 15.06.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

 • Ing. Rudolf F. Heidu, Ph.D. se již během svých studií zaměřil na penzijní politiku ve střední Evropě, především pak na komparaci české a německé soustavy. Oplývá bohatými zkušenostmi v zahraničním obchodě v rámci Evropské unie, především pak ve spolupráci českých a německých firem a v současné době působí jako vysokoškolský pedagog, který se problematice veřejných financí věnuje více než 10 let.
 • Přednáška bude zaměřena především na aspekty finanční stability penzijní soustavy a jejich robustnosti v období velké zátěže veřejných financí. Zajímavým aspektem pak může být i srovnání krizových scénářů jak české, tak německé soustavy v časové ose.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Perspektivy penzijní reformy. Téma pro aplikační studii: Penzijní reformy v národní ekonomice.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 15.06.2022, 12:00 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Skill-Port VŠEM: Jak firemní kultura ovlivňuje nábor

27. 5. 2022 07:45

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Pavlou Němcovou na téma Jak firemní kultura ovlivňuje nábor, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne v úterý 07.06.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

 • Pavla Němcová je odborníkem z praxe v oblasti HR a zajímavou osobností s vizí na nový náborový přístup. Momentálně pracuje již přes 3 roky jako HR Manager ve společnosti kytary.cz, kde zajišťuje nábor dle potřeb a požadavků dnešní doby. Své dřívější zkušenosti získávala i ve firmách jako je například DPD či Siemens.
 • V rámci přednášky se dozvíte, že firemní kultura patří mezi často přehlížené oblasti, ač sama přímo ovlivňuje nejen nábor zaměstnanců, ale i jejich výkonnost, interakci, spokojenost a celkově i úspěch firmy. Důležitost atmosféry na pracovišti, pracovního prostředí, vztahů, flexibility a celkového DNA firmy roste vzhledem k nízké nezaměstnanosti a nedostatku kandidátů na pracovním trhu.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Employer branding a jeho vliv na nábor. Téma pro aplikační studii: Aspekty employer brandingu v získávání a výběru zaměstnanců.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 07.06.2022, 12:00 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Skill-Port VŠEM: Jak vytvářet skvělé zaměstnanecké průzkumy

26. 5. 2022 13:52

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Michalem Musilem na téma Jak vytvářet skvělé zaměstnanecké průzkumy, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne on-line formou ve čtvrtek 02.06.2022 od 17:00 hod. prostřednictvím aplikace MS Teams (přístupné i pro veřejnost).

 • Michal Musil se již 10 let pohybuje v oblasti HR a vzdělávání a v současnosti zastává pozici Customer success managera produktu Arnold. V minulosti se podílel na dlouhodobých strukturálnějších změnách v oblasti firemní kultury a tvorby vize a hodnot ve společnostech Lundegaard, iSETOS, Gordic, CPI Asset Management a Santé.
 • V rámci přednášky se dozvíte, že zaměstnanecké průzkumy jsou pro vedení a HR efektivní cestou, jak získat a udržet si přehled o názorech, postojích či chuti zaměstnanců se podílet na budoucnosti organizace. Pro manažery je to zase možnost, jak si upřesnit svůj pohled na fungování firmy či týmů. Naučíte se také to, jak vytvářet skvělé zaměstnanecké průzkumy, které mají reálný dopad a lidi baví.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Role zaměstnaneckých výzkumů v organizacích. Téma pro aplikační studii: Principy tvorby kvalitních zaměstnaneckých výzkumů.
 • Účast na akci je možná bez přihlášení, odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Skill-Port VŠEM: Obránci zvířat - srdcem i hlavou

23. 5. 2022 16:35

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Kateřinou Gregarovou a Danielem Cao na téma Obránci zvířat - srdcem i hlavou, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne v pondělí 30.05.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

 • Kateřina Gregarová vystudovala magisterský obor chování a welfare zvířat na Queen's University Belfast a nyní při doktorandském studiu působí jako specialista na welfare zvířat v organizaci OBRAZ.
 • Daniel Cao vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, profesně působí jako advokát a společník pražské advokátní kanceláře a zároveň pomáhá v několika neziskových organizacích zaměřených na ochranu zvířat.
 • V rámci přednášky se seznámíte s organizací OBRAZ - obránci zvířat a jejími aktivitami. Na vybraných příkladech úspěšných kampaní proti kožešinovým farmám, množírnám psů či klecovým chovům se dozvíte, jak lze efektivně dosáhnout celospolečenské změny a pomoci tím zvířatům. Odborníci na welfare zvířat a právo popíšou konkrétní příklady z praxe a zodpoví kontroverzní otázky.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 30.05.2022, 12:00 hod.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Dobročinné sbírky na VŠEM

18. 5. 2022 12:21

Studentský dobročinný spolek Studenti VŠEM pomáhají zorganizoval další charitativní sbírku, jejíž výtěžek bude rozdělen mezi vybrané azylové domy a Comeback charity shop.

 • Termín: 18.-28.05.2022
 • Své dary můžete ponechávat v krabicích umístěných v Klubu VŠEM.
 • Darovat můžete jakékoliv oblečení, boty, knihy, nebo třeba i věci do domácnosti a hračky.

Zároveň si dovolujeme připomenout i dlouhodobou sbírku pro dobročinné obchody sítě Moment charity, která na VŠEM aktuálně také probíhá, viz Aktualita VŠEM.

Skill-Port VŠEM: Jak vypadá práce v účetnictví v moderní době

17. 5. 2022 11:29

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Lukášem Vondráčkem a Radkem Paterou na téma Jak vypadá práce v účetnictví v moderní době, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne ve čtvrtek 26.05.2022 od 17:30 hod. v budově VŠEM.

 • Lukáš Vondráček a Radek Patera zastupují účetní společnost This One s.r.o., která se zaměřuje na automatizaci a robotiku v účetnictví. Lukáš zastává funkci senior účetní a Radek se stará o veškeré procesy spojené s robotem a aplikací na vyčítání dokladů.
 • V rámci přednášky se dozvíte základní informace jak dnes vypadá práce v účetní společnosti, která využívá automatizace, robotiku a automatické vyčítání dokladů. Zároveň budete mít příležitost nahlédnout do kanceláře účetní společnosti, která drží krok s moderní dobou a se stále se rozšiřující digitalizací kolem nás.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Moderní přístupy k účetnictví. Téma pro aplikační studii: Přístupy k účetnictví v moderních organizacích.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 26.05.2022, 12:00 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Skill-Port VŠEM: Kyberbezpečnost ve finančním styku

16. 5. 2022 15:52

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Kateřinou Petko na téma Kyberbezpečnost ve finančním styku, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne on-line formou ve středu 25.05.2022 od 17:00 hod. prostřednictvím aplikace MS Teams (přístupné i pro veřejnost).

 • Kateřina Petko je ředitelkou PR a interní komunikace v Equa bank, kdy disponuje více než 15 roky lokálních i zahraničních zkušeností z vedení marketingových a PR týmů v bankovnictví a výrobním průmyslu.
 • V rámci přednášky budou představeny základní principy kyberbezpečnosti, které jsou pro každého z nás velmi důležité a měli bychom se o ně aktivně zajímat. Především pokud se jedná o oblast osobních nebo i firemních financí. Jaké jsou základní hrozby a jak se jim úspěšně vyhýbat?
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Bezpečnost ve finančním řízení. Téma pro aplikační studii: Role moderních technologií ve finančním managementu.
 • Účast na akci je možná bez přihlášení, odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.

Hosté VŠEM: Oliver Sálus

13. 5. 2022 08:08

Oliver Sálus je moderátor a PR manager OKTAGON MMA. Sám se dlouhou dobu považoval za trémistu, ale postupem času dokázal aplikovat určité kroky a postupy, které mu pomohly se z trémisty stát moderátorem, speakerem, prostě někým, kdo veřejné vystupování miluje.

 • V rámci přednášky na téma Moderování bez trémy se seznámíte především se zákonitostmi ohledně překonání trémy a využití početného publika ve svůj prospěch. Moderování v televizním studiu nese svá specifika, jak se ale moderátor může připravit na vystupování před dvacetitisícovým publikem, zatímco v televizním přenosu ho sledují statisíce dalších lidí?
 • Termín: 24.05.2022, od 17:30 hod. v budově VŠEM (přístupné i pro veřejnost)
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Role prezentačních dovedností u manažera. Téma pro aplikační studii: Hlavní aspekty prezentačních dovedností manažerů.
 • Odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.

Skill-Port VŠEM: Audit a moderní techniky v interním auditu

10. 5. 2022 08:29

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Jakubem Sieberem na téma Audit a moderní techniky v interním auditu, kterou zorganizoval student VŠEM, proběhne v úterý 17.05.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

 • Jakub Sieber působí v oblasti interního auditu ve firmě ELMARCO s.r.o., kde se zaměřuje především na oblast auditů procesů a systému ISO 9001:2016, který má firma zavedený.
 • V rámci přednášky se dozvíte, co je audit, jaký je rozdíl mezi auditem, kontrolou a controllingem. Zjistíte specifikace interního a externího auditu a pochopíte moderní techniky, které se nyní v oboru interního auditu běžně používají auditory po celém světě.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Role auditu v organizaci. Téma pro aplikační studii: Metody auditu a jejich využití pro ekonomiku a management.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 17.05.2022, 12:00 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Hosté VŠEM: Jakub Vejmola alias Kicom

7. 5. 2022 10:00

Jakub Vejmola alias Kicom je úspěšný český youtuber, který provozuje populární YouTube kanál "Bitcoinovej kanál", kde informuje o novinkách ze světa Bitcoinu a dalších kryptoměn. Mimo jiné realizuje zajímavé přednášky i workshopy na toto téma, a je také autorem několika článků o kryptoměnách ve zpravodajském ekonomickém deníku E15.cz.

 • V rámci přednášky na téma Bitcoin: zlato mileniálů se dozvíte, proč jsou kryptoměny, a zejména Bitcoin, lákavou příležitostí pro generaci mileniálů, kterým je vlastní svět počítačů, Internetu a mobilních aplikací. Kryptoměny jsou nejmladší třída aktiv, kterou bude dnešní a budoucí internetová generace milovat, protože jim nepřijde divné, že něco, co neexistuje v hmatatelné podobě, může mít nějakou vyšší cenu.
 • Termín: 18.05.2022, od 17:30 hod. v budově VŠEM (přístupné i pro veřejnost)
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Ekonomický vývoj Bitcoinu. Téma pro aplikační studii: Vliv Bitcoinu na investice ve vybraném státě.
 • Odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube Studium VŠEM do 14 dnů od realizace přednášky.

Skill-Port VŠEM: Řízení kariér vojáků z povolání

5. 5. 2022 08:10

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Ivanem Malíkem na téma Řízení kariér vojáků z povolání, kterou zorganizoval student VŠEM, proběhne ve čtvrtek 12.05.2022 od 17:30 hod. v budově VŠEM.

 • Ivan Malík již 12 let zastává různé funkce zabezpečující personální práci v organizačních strukturách resortu Armády České republiky. V minulosti se zabýval komplexní personální prací, zabezpečením vzdělávání vojáků z povolání a občanských zaměstnanců. Aktuálně působí jako náčelník oddělení řízení kariér Agentury personalistiky Armády České republiky a podílí se na řízení kariér vojáků z povolání v podřízenosti Vzdušných sil Armády České republiky.
 • V rámci přednášky se dozvíte o řízení lidských zdrojů v kontextu zajištění flexibilního souladu mezi zaměstnanci a organizací. Přednáška obsahuje informace týkající se požadavků na způsobilost pracovníka pro výkon funkce, vyhodnocení způsobilosti pracovníka a možnosti zvyšování kvalifikace. Součástí přednášky je vhled na řízení karier vojáků z povolání od vzniku služebního poměru až po jeho ukončení.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Možnosti kariérních tras. Téma pro aplikační studii: Řízení kariéry z pohledu organizace a jednotlivce.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 11.05.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Skill-Port VŠEM: Jak vnímat firemní DNA

29. 4. 2022 09:45

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Michalem Světlíkem na téma Jak vnímat firemní DNA, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne v pondělí 09.05.2022 od 17:30 hod. v budově VŠEM.

 • Michal Světlík je grafik a zakladatel firmy AtonDesign, působící na trhu již od roku 1994. Mezi jeho kompetence patří kromě grafického designu a webdesignu i komerční interiéry, výstavy a veletrhy. Během své kariéry navázal spolupráci se spoustou zahraničních i místních společností, přičemž většina z nich jsou stálými zákazníky, např. Doosan Škoda Power, Divadlo J. K. Tyla, Eurojet Servis, Musica Bohemica, Škoda JS a Povodí Vltavy atd.
 • Během přednášky se dozvíte, zda je důležité mít vlastní Brand Image, ale také jaká společnost potřebuje brand a co je považováno za styl, či co vše je součástí firemní identity (od logotypu až po design manuál a marketingové strategie). Součástí budou i ukázky silných světových brandů a jejich vývoj.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Hlavní faktory firemní kultury. Téma pro aplikační studii: Brand management a jeho tvorba.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 08.05.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Skill-Port VŠEM: Jak udržet zaměstnance motivované

21. 4. 2022 16:20

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Pavlou Bobošíkovou na téma Jak udržet zaměstnance motivované, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne on-line formou ve čtvrtek 28.04.2022 od 17:00 hod. prostřednictvím aplikace MS Teams (přístupné i pro veřejnost).

 • Pavla Bobošíková je co-founder a CEO WFHomie, startupu zaměřeného na usnadňování firmám práci z domova pro jejich zaměstnance. Pavla odešla do Kanady nejprve studovat architekturu a následně sbírala zkušenosti jako UX Designer či Product Manager. V průběhu pandemie se rozhodla ponořit do řešení toho, jak motivovat a stmelovat teamy pracující pro firmy, kde lidé nikdy neviděli své kolegy naživo, ale očekává se od nich stoprocentní nasazení a konzistentní super výkon.
 • V rámci přednášky se dozvíte, jak založit úspěšně fungující startup na americkém trhu, co bylo hlavní motivací a jak vůbec funguje takové motivování zaměstnanců. Nelze totiž opomíjet fakt, že spokojenost zaměstnanců je velmi důležitým faktorem pro každou firmu - jak ale zaměstnance správně motivovat?
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Role motivace v pracovním prostředí. Téma pro aplikační studii: Vliv motivace na dynamiku a rozvoj pracovního týmu.
 • Účast na akci je možná bez přihlášení, odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Skill-Port VŠEM: Jak si vybudovat finanční nezávislost

19. 4. 2022 16:30

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Vítem Kratochvílem na téma Jak si vybudovat finanční nezávislost, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne v úterý 26.04.2022 od 17:30 hod. v budově VŠEM.

 • Vít Kratochvíl je mladý podnikatel, startuper, bývalý profi sportovec a ředitel Projektu 300 v oblasti ekonomiky, managementu a financí. Ve své praxi se zaměřuje především na finanční gramotnost mladých lidí a osobní rozvoj jednotlivců a podnikatelů.
 • V rámci přednášky se seznámíte se základními pojmy finanční gramotnosti pomocí příběhů z praxe, dozvíte se jak řešit životní situace v rámci financí, jak si chytře poradit s bydlením a zkrátka jak dosáhnout finanční nezávislosti a zajistit si tak svobodný život.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Principy finančního managementu. Téma pro aplikační studii: Metody finančního managementu.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 25.04.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.

Skill-Port VŠEM: Dogpoint - tak trochu jiná společnost

13. 4. 2022 14:00

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Michaelou Zemánkovou na téma Dogpoint - tak trochu jiná společnost, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne on-line formou v pondělí 25.04.2022 od 17:00 hod. prostřednictvím aplikace MS Teams (přístupné i pro veřejnost).

 • Michaela Zemánková je zakládající členkou a současně ředitelkou organizace Dogpoint o.p.s. již od vzniku v roce 2011. Dogpoint je nejznámějším soukromým útulkem v ČR, který poskytuje azyl opuštěným či týraným psům.
 • Přednáška, která částečně proběhne formou rozhovoru, se bude týkat především toho jak funguje společnost jako je Dogpoint, kde taková organizace získává finance, co byl podnět k jejímu založení. Zároveň se bude realizována i určitá osvěta, jak útulky fungují, rozdíl mezi státním a soukromým, možné dobrovolničení a podpora ze strany veřejnosti.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Skill-Port VŠEM: Cookie apokalypsa

12. 4. 2022 14:00

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Liborem Pelikánem na téma Cookie apokalypsa, kterou zorganizoval student VŠEM, proběhne on-line formou ve čtvrtek 21.04.2022 od 18:00 hod. prostřednictvím aplikace MS Teams (přístupné i pro veřejnost).

 • Libor Pelikán působí na vedoucí pozici marketingového oddělení WPJ, jako externí analytik Člověka v tísni, zakládající člen Digitálních architektů, autor projektu Nejčr, marketingový analytik a stratég.
 • V rámci přednášky budete seznámeni s novelou zákona o elektronických komunikacích - co se změní/změnilo a dozvíte se jaká technická řešení na webu jsou nutná k zohlednění těchto změn. Zároveň bude nastíněno, co to znamená pro měření a vyhodnocování webových stránek a celkový dopad na online marketingový ekosystém.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Vývoj a dopad technologií pro řízení zákazníka. Téma pro aplikační studii: Management správy webu.
 • Účast na akci je možná bez přihlášení, odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Mind-Power VŠEM: Moderní láska - proměna vztahů v dnešní době

11. 4. 2022 14:00

Přednáška z cyklu Mind-Power VŠEM s Markétou Šetinovou na téma Moderní láska - proměna vztahů v dnešní době, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne on-line formou ve středu 20.04.2022 od 17:00 hod. prostřednictvím aplikace MS Teams (přístupné i pro veřejnost).

 • Markéta Šetinová je absolventkou sociologie na Univerzitě v Oxfordu a nyní se věnuje vlastnímu výzkumu při Univerzitě Karlově, ve kterém se zaměřuje na problematiku hledání partnera a na proměny vztahů v dnešní době. Pravidelně přednáší na akademických i populárně naučných konferencích, vede workshopy a spolupracuje s několika českými seznamkami.
 • Přednáška představí aktuální proměny v lásce a seznamování ze sociologického a psychologického pohledu. Pozornost bude věnována také na hlavní čtyři změny, co znamenají pro naše vztahy a jak s tím můžeme pracovat.

Mind-Power VŠEM: Jak najít sám/sama sebe ve světě plném možností

8. 4. 2022 10:15

Přednáška z cyklu Mind-Power VŠEM s Janem Houdkem na téma Jak najít sám/sama sebe ve světě plném možností, kterou zorganizoval student VŠEM, proběhne v úterý 19.04.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

 • Jan Houdek je podnikatel, který pod křídly Seznam.cz vytváří sérii podcastů S kůží na trh, jenž poskytuje unikátní prostor pro mladé lidi ukázat světu svou vášeň, a tak inspirovat posluchače na jejich cestě hledání sebe sama skrze příběhy. V roce 2017 začal také pomáhat studentům středních i vysokých škol se získáním lepších pracovních zkušeností z různých oborů, inspirací od profesionálů nebo nabídkou rozmanitých praxí či stáží.
 • Vědět, co chceme, či kam jdeme odráží naši radost, štěstí a životní naplnění. Bez toho je náš život prázdný a zbytečný. Přednáška je určena především studentům, kteří si nejsou jistí svou životní cestou a rádi by zjistili co skutečně chtějí, kdo jsou a jaké jsou jejich sny. Posláním pana Houdka je pomoci ostatním najít sami sebe, kdy z jeho několikaleté praxe vyšel soubor technik a způsobů, o které se s Vámi rád podělí.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Sebeřízení a seberozvoj manažerů.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 18.04.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.