VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality VŠEM

Aktuality VŠEM

2017-02-21 11:15 Prorektorka VŠEM v rozhovoru České televize

Rozhovor s paní prorektorkou doktorkou Vnoučkovou a naším lektorem doktorem Svobodou v Událostech ČT1.

2017-02-06 12:22 ECDL testování VŠEM

VŠEM má od Ledna 2017 akreditovanou testovací místnost pro ECDL testování (Core/Advanced).

 • Garantem kvality výuky dle ECDL sylabů je Ing. Milan Říha, Ph.D., dlouholetý tester ECDL (CZT0596) s plnou akreditací všech dostupných ECDL modulů.
 • Testování je otevřeno veřejnosti, kdy musí být splněna podmínka studia nebo lektorské činnosti na Střední škole, Vysoké škole nebo Vyšší odborné škole.
 • Cena ECDL testování pro studenty a absolventy VŠEM je stanovena s ohledem na cenové úrovně.
 • Nejbližší termín testování 22.2.2017 od 9:00 hod.

2017-02-03 08:37 Informační schůzka Erasmus+

V úterý, 21.2.2017, se bude v učebně č. 402 konat Informační schůzka k programu Erasmus+. Začátek schůzky je plánován na 13:00 hod.

 • Přihlášky na studijní pobyty a praktické stáže je možné odevzdávat do 31.3.2017.
 • Více informací o programu Erasmus+ naleznete zde.

2017-02-02 17:16 Dny vědy VŠEM (21.2.2017)

Dne 21.2.2017 od 17:00 hod. proběhnou Dny vědy VŠEM, kdy jsou srdečně zváni všichni, koho by práce na projektech zajímala.

 • V rámci Dnů vědy VŠEM budou představeny rozvojové a výzkumné projekty aktuálně realizované na VŠEM.
 • Zájemcům budou ukázány přístupy k řešení projektů, zákulisní informace a ukázky práce s daty a výsledky.
 • Ze strany studentů je možnost se do řešení zapojit a získat podklady pro své písemné práce či praxi v této oblasti.

2017-01-30 11:11 Hosté VŠEM s Janem Urbanem

 • Přednáška na téma: "Ekonomie bez mýtů a iluzí".
 • Doc. Jan Urban se věnuje se institucionální ekonomii, veřejné politice a ekonomii regulace i interdisciplinárním ekonomickým oblastem na pomezí ekonomie, práva, sociologie, psychologie a teorie organizačního chování.
 • Součástí přednášky byla autogramiáda knihy Ekonomie bez mýtů a iluzí ("Politikové a média nás každý den zahrnují doporučeními a komentáři k různým ekonomickým otázkám a událostem. Jejich vyjádření znějí přesvědčivě a v souladu s intuicí. Nejde však jen o ekonomické mýty a iluze?"...).

2017-01-05 13:35 Studentská konference - termín podání příspěvků prodloužen

Konference Entrepreneurial spirit je každoročně pořádána studenty Vysoké školy ekonomie a managementu.

Zveme studenty všech studijních programů (Bc., Mgr., MBA, Ph.D.) k podání návrhu příspěvků na čtvrtou výroční studentskou konferenci věnovanou soudobým trendům a inovacím v podnikání.

2017-01-04 16:31 Ekonomické listy 03/2016

Nové číslo 03/2016 Ekonomických listů zveřejněno na webu VŠEM.

2017-01-01 17:39 II. Kurz Kulturní senzitivity

V rámci projektu Multikulturní 13 je na VŠEM realizován již II. kurz Kulturní senzitivity.

Kurz Kulturní senzitivity je určený všem zájemcům o problematiku kulturní diverzity a jeho cílem je představení problematiky interkulturní senzitivity, která je nezbytná pro styk s cizinci.

Kurz probíhá ve dnech:

 • 18.01.2017
 • 26.01.2017

Z důvodu omezené kapacity je nutné se na kurz registrovat prostřednictvím registračního formuláře.

2016-12-12 14:03 Hosté VŠEM s Antonínem Dudkem

Hosté VŠEM s Antonínem Dudkem, odborníkem na tvorbu pasivních příjmů investováním do nemovitostí.

2016-11-29 12:38 Kurz Kulturní senzitivity

V rámci projektu Multikulturní 13 je na VŠEM realizován kurz Kulturní senzitivity.

Kurz Kulturní senzitivity je určený všem zájemcům o problematiku kulturní diverzity a jeho cílem je představení problematiky interkulturní senzitivity, která je nezbytná pro styk s cizinci.

Kurz probíhá ve dnech:

 • 1.12.2016
 • 12.12.2016

Z důvodu omezené kapacity je nutné se na kurz registrovat prostřednictvím registračního formuláře.

2016-11-24 12:28 Prezentace StartUp VŠEM 2016

Již II. ročník prezentací projektů přihlášených do StartUp VŠEM 2016 proběhl 23.11.2016.

Prezentovány byly projekty:

 • Získejúčet.cz
 • Institut behaviorálních studií
 • University Innovation Crisis Management

Akce se rovněž zúčastnili zástupci podpořených projektů z předchozího ročníku, kteří své kolegy i odbornou hodnotící komisi informovali o postupu ve svém podnikání.

2016-11-21 10:41 Slavnostní promoce VŠEM (30.11.2016)

Dne 30.11.2016 v Aule Vysoké školy ekonomie a managementu proběhne slavnostní promoce, kdy diplom obdrží 39 úspěšných absolventů, kteří své studium řádně ukončili v říjnu 2016.

2016-11-04 10:01 VŠEM zahájila realizaci projektu Multikulturní 13

Projekt financovaný z operačního programu Praha pól růstu (OPPR) je zaměřený na zvyšování kompetencí pedagogických a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku v heterogenním prostředí Prahy 13.

 • Zkrácený název: Multikulturní 13
 • Doba realizace: 01.11.2016 - 30.06.2018
 • Reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000014

2016-11-01 10:02 Hosté VŠEM s Andrejem Babišem

 • Přednáška na téma: "Dlouhodobý rozpočtový výhled ČR, rozpočtová autorita ČNB a Elektronická evidence tržeb".
 • Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády Bohuslava Sobotky a Ministr financí České republiky.
 • Zakladatel politického hnutí ANO 2011.
 • Záznam přednášky a diskuze se studenty

2016-10-26 09:57 Výzva k podání příspěvků na studentskou konferenci

Konference Entrepreneurial spirit je každoročně pořádána studenty Vysoké školy ekonomie a managementu.

Zveme studenty všech studijních programů (Bc., Mgr., MBA, Ph.D.) k podání návrhu příspěvků na čtvrtou výroční studentskou konferenci věnovanou soudobým trendům a inovacím v podnikání.

2016-10-21 07:55 Vyhlášena čtvrtá veřejná grantová soutěž CES VŠEM

Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. vyhlásilo čtvrtou veřejnou výzvu k podávání výzkumných projektů.

 • Projektové žádosti je možné podávat pouze na předepsaných formulářích elektronickou formou
 • Žádosti je možné podávat do 15.1.2017
 • Pravidla grantové soutěže

2016-10-06 09:52 Student měsíce VŠEM 2015/16 (Hanna Judlová)

Studentem měsíce VŠEM 2015/16 se stává:

 • Hanna Judlová za vynikající seminární práci na téma: "Projektový záměr projektu Automatizace výrobní linky ve společnosti XY".

2016-10-05 09:47 Hosté VŠEM s Filipem Horkým

 • Přednáška na téma: "Sociální sítě jako zdroj informací".
 • Filip Horký je mladý a ambiciózní novinář, který po střední škole zahájil svou profesní kariéru jako sportovní reportér v České televizi. Po pěti letech se vypracoval na jednu z tváří této veřejnoprávní stanice.
 • Následně se stal reportérem úspěšného internetového projektu moderátorského dua Daniely Drtinové a Martina Veselovského – DVTV.
 • Videozáznam přednášky.

2016-10-03 12:28 Profesní kurzy na VŠEM zdarma

Profesní kurzy VŠEM v oblasti společenských věd (ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, management, marketing, právo, finance, daně, účetnictví a lidské zdroje) jsou nyní zdarma otevřeny veřejnosti.

Nejbližší termíny konání:

 • 12.10.2016 od 17:00-20:00 hod. - Strategie nákupu
 • 19.10.2016 od 17:00-20:00 hod. - Marketingová automatizace

2016-09-28 12:30 Absolventské setkání VŠEM

V úterý 27.9.2016 oslavila Vysoká škola ekonomie a managementu již 20 let svého působení jako uznávaná vzdělávací instituce. 

Ke kulatému výročí jí přišli popřát úspěšní absolventi, studenti i známé tváře z kulturního a politického života.