VŠEM > O VŠEM > Aktuality VŠEM

Aktuality VŠEM

2016-01-05 17:13 Student měsíce VŠEM 2015/16 (Pavel Kovář)

Pavel Kovář (PPE 13) získává za publikaci odborného článku (Metody úročení bankovních produktů českých bank) v Ekonomických listech 03/2015 ocenění Student měsíce VŠEM. Gratulujeme!

2016-01-05 13:40 Hodnocení II. Veřejné grantové soutěže CES VŠEM

Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, uzavřelo druhou veřejnou výzvu k podávání výzkumných projektů pro oblast společenských věd (ekonomie, management, lidské zdroje, marketing).

Bylo zahájeno hodnocení pěti přijatých projektových žádostí.

Komise rozhodne o přidělení či nepřidělení grantu nejpozději do 60 ti dnů od termínu uzávěrky přihlášek.

Více informací o Veřejné grantové soutěži CES VŠEM, viz www.cesvsem.cz

2015-12-20 16:10 Ekonomické listy 03/2015

Zveřejněn 3. vydání Ekonomických listů VŠEM (03/2015), z obsahu: Vnoučková, L., Urbancová, H., Smolová, H.: Strategie získávání a řízení talentů v zemědělských podnicích; Coufal, J., Tobíšek, J.: From Binomial to Black–Scholes Model; Kovář, P.: Metody úročení bankovních produktů českých bank

Ekonomické listy jsou k dispozici v elektronické podobě, kdy jednotlivá vydání (1., 2., 3.) jsou svázána v jednu publikaci a v tištěné podobě k zakoupení prostřednictvím eShopu VŠEM.

2015-12-18 19:00 I. ročník StartUp VŠEM

Od nápadu k úspěšnému byznysu je cesta trnitá. Začínající podnikatelé ale mohou díky radám zkušenějších projít touto cestou snáz! Šanci pro začínající podnikatele i investory představuje StartUp VŠEM, jejíž cílem je setkání startupistů, investorů a odborníků na danou problematiku.

 • Kritickému oku hodnotitelů a hlavního investora se 17.12.2015 podrobily nejlepší české a slovenské projekty, které se přihlásily do I. ročníku StartUp VŠEM.
 • Celkem se do letošního ročníku přihlásilo 8 projektů, z nichž odborná porota vybrala 4 postupující, kteří měli příležitost představit svůj byznys plán před zraky šesti odborníků z praxe.
 • Vybranými projekty byly Maturita na míru, Student Connect, Můžu pracovat a Ride&CHarge.
 • O tom, který projekt získá investici až do výše 2.000.000 Kč, rozhodne odborná porota v lednu 2016.

Více o StartUp VŠEM, viz www.startupvsem.cz

2015-11-30 15:45 Prorektorka VŠEM tajemnicí ACBSP

Prorektorka VŠEM pro rozvoj a zahraniční vztahy byla na konferenci ACBSP (25.-29.11.2015) opětovně zvolena tajemnicí mezinárodního Regionu 8.

Organizace ACBSP je specializovaná akreditační asociace pro akreditaci vzdělávacích programů v oblasti podnikového a obchodního vysokoškolského vzdělávání.

VŠEM je akreditována ACBSP od roku 2009.

2015-11-25 00:11 Hosté VŠEM s Andrejem Kiskou ml.

 • Přednáška na téma "Startupové prostředí v ČR", 25.11.2015 od 17:30 hod.
 • Andrej Kiska mladší působí od roku 2011 v Credo Ventures, kde je zodpovědný za vyhledávání a ohodnocování potenciálních investic a aktivně se podílí na podpoře stávajících portfolií firem v oblasti fundraising, rozvoje a exit strategy.
 • Projekt Hosté VŠEM

2015-11-24 15:58 Student měsíce VŠEM 2015/16 (Michaela Smutná)

Michaela Smutná (MF 11) získává za dlouhodobou a vynikající reprezentaci VŠEM v oblasti sportu ocenění Student měsíce VŠEM (říjen 2015). Gratulujeme!

2015-11-06 21:01 Profesní kurzy na VŠEM zdarma

Profesní kurzy VŠEM v oblasti společenských věd (ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, management, marketing, právo, finance, daně, účetnictví a lidské zdroje) jsou nyní zdarma otevřeny veřejnosti.

V lednu 2016 jsou Profesní kurzy VŠEM zaměřeny na Personální management a Psychologii práce. V únoru 2016 se kurzy zaměří na Reklamu a marketing.

 • 27.1.2016 od 9:00 - 13:00 hod. Psychologie práce (PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.)
 • 4.2.2016 od 17:00 - 19:00 hod. Marketingový výzkum v automobilovém průmyslu (Mgr. Jiří Boháček, Dr.)
 • 25.2.2016 od 17:00 - 20:00 hod. Personální marketing (Ing. Helena Smolová, Ph.D.)
 • 7.3.2016 od 17:00 - 20:00 hod. Finanční gramotnost (Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.)
 • 16.3.2016 od 17:00 - 20:00 hod. Pojišťovnictví (Ing. Pavla Kubová, Ph.D.)

2015-11-04 15:33 Opakování k maturitní zkoušce z matematiky VŠEM

Opakování k maturitní zkoušce z matematiky pro studenty středních škol, realizovaná na půdě VŠEM, je rozdělena do 12 samostatných kursů, doplněná potřebnými studijními materiály, videopřednáškami a videokonzultacemi s lektorem.

 • Přednášek se mohou účastnit jednotlivci i celé třídy, kdy jednotlivé lekce na sebe přímo nenavazují.
 • Nejbližší volný termín 25.11.2015 od 17:00 hod.
 • Pro účast je nutná registrace.

2015-11-02 17:28 Vyhlášena druhá veřejná grantová soutěž CES VŠEM

Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. vyhlásilo druhou veřejnou výzvu k podávání výzkumných projektů.

Projektové žádosti je možné podávat pouze na předepsaných formulářích elektronickou formou do 1.1.2016.

Pravidla soutěže.

2015-11-02 16:54 Dny vědy VŠEM (24.11.2015)

Dne 24.11.2015 od 17:00 hod. proběhnou Dny vědy VŠEM. V rámci Dnů vědy VŠEM budou představeny rozvojové a výzkumné projekty aktuálně realizované na VŠEM. Zájemcům budou ukázány přístupy k řešení projektů, zákulisní informace a ukázky práce s daty a výsledky.

Na setkání jsou zváni všichni, koho by práce na projektech zajímala. Ze strany studentů je možnost se do řešení zapojit a získat podklady pro své písemné práce či praxi v této oblasti.

Více informací na stránce Dny vědy VŠEM.

2015-10-30 15:36 Výběrové řízení Erasmus+

Výběrové řízení pro studijní pobyty Erasmus+ pro trimestr leden a duben 2015/2016 je otevřeno do 8.11.2015. Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je zaslání žádosti prostřednictvím SIS VŠEM a v tištěné formě (poštou nebo osobně).

Informace o programu Erasmus+ a podmínky výběrového řízení, viz Erasmus+ studijní pobyty

2015-10-26 20:21 Dvouoborové studium VŠEM

Student VŠEM v rámci cenové úrovně Premium je oprávněn studovat současně dva obory v rámci bakalářského (Bc./Bc.) a magisterského studia (Ing./MBA) v režimu snížených studijních poplatků (školného).

Po řádném ukončení studia jsou absolventovi vystaveny dva diplomy a dva dodatky k diplomu.

Podmínky dvouoborového studia, viz Nařízení rektora 04/2015 Dvouoborové studium VŠEM.

2015-10-21 16:17 Výsledky první veřejné grantové soutěže CES VŠEM

Odborná hodnotící komise (50% externích hodnotitelů) doporučila ke schválení dvě projektové žádosti a jednu s výhradou.

Dle výsledků hodnocení budou v rámci první veřejné grantové soutěže CES VŠEM podpořeny projekty zaměřené na základní a aplikovaný výzkum v oblasti ekonomie a managementu.

2015-10-08 18:56 Studentky VŠEM vítězkami SuperCupu 2015

Hráčky ZVVZ USK Praha (studentky VŠEM: Kateřina Elhotová, Karolína Elhotová, Tereza Vyoralová) zvítězily ve finále SuperCupu 2015. Gratulujeme!

2015-09-18 15:40 Monografie VŠEM: Konkurenční schopnost České republiky

Odborné nakladatelství VŠEM vydalo monografii Konkurenční schopnost České republiky 2013–2014. Publikace je zaměřena zejména na analýzu faktorů konkurenceschopnosti české ekonomiky v mezinárodním srovnání a na identifikaci souvisejících hospodářsko-politických implikací pro podporu ekonomického dohánění a přechodu na znalostně založenou ekonomiku.

2015-09-11 15:16 Výborné umístění na ČAH pro VŠEM

Student bakalářského studijního programu Podniková ekonomika Jan Micka zvítězil na XIV. Českých akademických hrách v Olomouci v plaveckých disciplínách 100 m a 400 m volným způsobem. Gratulujeme!

2015-08-13 10:34 Rozhovor s doc. Ing. Annou Kadeřábkovou, Ph.D., ředitelkou CIS VŠEM

Rozhovor s doc. Ing. Annou Kadeřábkovou, Ph.D., ředitelkou Centra inovačních studií při Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze v bulletinu Asociace společenské odpovědnosti, na téma Nová role byznysu ve společnosti.

2015-08-05 16:07 Přihlášky ke studiu (Říjen 2015) přijímáme do 18.9.2015

Elektronické přihlášky ke studiu (bakalářské, magisterské a doktorandské studijní programy) s termínem zahájení Říjen 2015 přijímáme do 18.9.2015:

2015-07-26 15:44 StartUP VŠEM podporuje začínající podnikatele

StartUp VŠEM vyhlašuje soutěž pro všechny, kteří mají zajímavý podnikatelský nápad nebo projekt a kteří potřebují podpořit jak finančně, tak po odborné stránce.

 • Do soutěže se mohou zapojit jednotlivci i skupiny.
 • Přihlásit je možné jakýkoli podnikatelský záměr, nápad na rozšíření firmy nebo projekt pro investory, který dosud nebyl realizován.
 • Přihlášené projekty obdrží nejen zpětnou vazbu od přítomných odborníků, ale i možnost získání počáteční investice.