VŠEM > O VŠEM > Aktuality VŠEM

Aktuality VŠEM

2015-02-23 10:48 Mezinárodní soutěž SozialMarie (březen 2015)

V březnu 2015 budou pořádány prezentace sociálních inovací, které se v České republice přihlásily do mezinárodní soutěže SozialMarie. Ke každé prezentované inovaci jsou pozváni odborníci, kteří se danou problematikou zabývají a kteří budou společně s dalšími účastníky diskutovat, ptát se a odpovídat.

Celkem se z ČR o cenu uchází 53 inovací, z nich 40 svoje projekty představí osobně na prezentačních workshopech. Workshopy jsou otevřené pro veřejnost, pouze je vhodné se k účasti zaregistrovat.

Více informací a termíny workshopů naleznete na webových stránkách Inovace VŠEM.

2015-02-17 16:34 Dny vědy VŠEM (17.3.2015)

Dne 17.3.2015 od 17 hod proběhnou Dny vědy VŠEM. V rámci Dnů vědy VŠEM budou představeny rozvojové a výzkumné projekty aktuálně realizované na VŠEM. Zájemcům budou ukázány přístupy k řešení projektů, zákulisní informace a ukázky práce s daty a výsledky. Na setkání jsou zváni všichni, koho by práce na projektech zajímala. Ze strany studentů je možnost se do řešení zapojit a získat podklady pro své písemné práce či praxi v této oblasti. Více informací na stránce Dny vědy VŠEM.

2015-02-12 15:06 Slavnostní promoce VŠEM

V termínech 26.2. a 27.2.2015 se v Aule VŠEM budou konat slavnostní promoce absolventů, kteří úspěšně ukončili studium v lednu 2015. Pozvánky s časovým harmonogramem mají absolventi k dispozici v SIS VŠEM/Soubory studenta.

2015-02-05 13:40 Exkurze: Volkswagen - Drážďany

VŠEM pořádá v rámci projektu MOP VŠEM exkurzi do společnosti Volkswagen v Drážďanech. Exkurze se bude konat 19.2.2015. Za účast je možné získat 2 kredity. Přihlašování probíhá prostřednictvím SIS. Více informací naleznete na stránkách projektu.

2015-02-04 10:00 Finský Start-Up Me2We

Příležitost pro studenty VŠEM v rámci Finského Start-Upu Me2We. Me2We je platforma pro vzájemnou spolupráci univerzit s malými a středními podniky z různých zemí (Finsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Německo a Česká republika). Studenti spolupracujících univerzit zpracovávají reálné projekty pro zapojené firmy a získávají tak pracovní zkušenosti a cenné kontakty. Zpracování projektu je hodnoceno ECTS kredity. VŠEM vypíše praktickou aplikaci pro realizaci projektů v anglickém jazyce od března 2015.

2015-01-15 15:20 Konference Entrepreneurial spirit II - výzva k zasílání příspěvků

Studenti VŠEM mohou až do 27.2.2015 do 12:00 hod. zasílat své příspěvky na II. ročník studentské konference. Za zaslání příspěvku studenti získají možnost pracovní stáže, uznání seminární práce či splnění předmětu v AJ. Více informací naleznete na webových stránkách projektu Moduly odborné praxe VŠEM, v rámci kterého je konference pořádána.

2015-01-12 16:59 Informační schůzka Erasmus+

V úterý, 3.2.2015, se bude v učebně č.101 konat informační schůzka k programu Erasmus+. Začátek schůzky je plánován na 14:00 hod.

Přihlášky na studijní pobyty a praktické stáže je možné odevzdávat do 16.2.2015.

Více informací o programu Erasmus+ naleznete zde.

2014-12-10 15:58 Student měsíce VŠEM 2014/15 (Michaela Jungrová)

1

2014-12-10 11:27 Zástupce VŠEM na konferenci ACBSP v Athénách

Mezinárodní konference Regionu 8 ACBSP, 2014 proběhla v Athénách 27. - 30. 11. 2014. Konference byla věnována tématu „Partnerstvím s praxí k úspěchu studentů.“ Za VŠEM se události účastnila Ing. Mgr. Julie Šmejkalová (Prorektorka pro rozvoj a zahraniční vztahy), která po intenzivním školení získala certifikát Mentorky ACBSP, díky němuž může metodicky vést další univerzity na cestě k získání akreditace ACBSP. Kromě toho byla na výroční schůzi Regionu 8 jmenována Tajemnicí pro Region 8 pro následující rok. Funkce tajemnice může významně podpořit šance VŠEM pro globální networking v rámci organizace ACBSP. Fotografie z konference jsou k vidění na Facebookových stránkách.

2014-11-19 14:13 Student měsíce VŠEM 2014/15 (Firas Oukde)

1

2014-11-10 10:22 Exkurze na Letiště Václava Havla

VŠEM pořádá v rámci projektu MOP exkurzi na Letiště Václava Havla. Exkurze se bude konat 11.12.2014. Za účast je možné získat 2 kredity. Přihlašování probíhá prostřednictvím SIS. Více informací naleznete na stránkách projektu.

2014-10-16 17:23 Exkurze do pivovaru Bernard

VŠEM pořádá v rámci projektu MOP exkurzi do rodinného pivovaru Bernard. Exkurze se bude konat 7.11.2014. Za účast je možné získat 2 kredity. Přihlašování probíhá prostřednictvím SIS. Více informací naleznete na stránkách projektu.

2014-10-14 11:19 Nově realizovaný projekt na VŠEM

VŠEM realizuje projekt Let´s speak together zaměřený na podporu jazykových dovedností žáků základních škol. Cílem projektu je podpora zapojení rodilých mluvčí do výuky a internacionalizace škol (především jejich metodická podpora při tvorbě mezinárodních projektů). Důležitým prvkem v projektu je rovněž  prohlubování cizojazyčných kompetencí učitelů. Do projektu je zapojeno min. 60 základních škol v rámci celého území ČR (mimo Prahu). Více informací viz.: Let´s speak together

2014-08-22 16:06 VŠEM v reportáži TV Nova: Hranice ve vzdělávání se posouvají

Reportáž o posouvání hranic vzdělávání, o snaze přiblížit se aktuálním potřebám studentů a sledování aktuálních přístupů ke vzdělávání v zahraničí. VŠEM v reportáži TV Nova v pondělí 1.9. ve Snídani s Novou.

2014-08-22 15:56 VŠEM v reportáži TV Nova: Překážky na cestě ke vzdělání

Vzdělání stále není pro všechny, hendikepy jsou různé. Reportáž o přístupu k vysokoškolskému vzdělání v ČR, formách hendikepů a bariér a snaze pomoci překážky překonávat. V úterý 26.8. ve Snídani s Novou před 8 hodinou.

2014-08-04 14:32 Pavel Čejka na Blogu VŠEM: Kvitová je hrdina pane V. Humle

„Žárlivost je pocta, kterou platí průměrní geniúm“ Fulton J. Sheen
Který hrdina je Váš nejoblíbenější? Mým největším oblíbencem je v současné době Iron man a to nevím, zda-li je to kvůli ztvárnění této postavy Robertem Downey jr., či prostě protože se rád ztotožňuji s životním stylem hlavního hrdiny. Až na to, že nejsem jak sám sebe představil Tony Stark v Avengers „šovinistický, geniální, sexy miliardář“. Avšak pokud bych byl, tak bych chtěl být Iron man. Celý článek na Blogu VŠEM.

2014-07-29 10:25 Pavel Čejka na Blogu VŠEM: Všelék: Německo vs. Brazílie

Teď, kdesi na dovolené v Maroku koukám na zápas Německa proti Brazílii, zápas, kteří „fotbaloví experti“ označili za vrchol sezony, či malé finále. Začíná první minuta, Brazilci do zápasu vlítli poměrně nadšeni a zatím drží míč. Nicméně v průběhu utkání se stává stále zřetelnější, že celkovou kontrolu přebírají naši západní sousedé. Celý příspěvek čtěte zde

2014-07-23 16:32 Studenti VŠEM získali mezinárodní certifikát z Intenzivního výukového programu ERASMUS v Burgasu

Intenzivní výukový program IP ERASMUS „Strategic Business Decisions in a Risky and Rapidly Changing Environment”, jehož se účastnilo 8 studentů VŠEM, cílil na získání praktických dovedností a prohloubení kompetencí studentů v oblasti strategického rozhodování v obchodní praxi. VŠEM realizovala projekt v rámci konsorcia šesti partnerských univerzit. „Po úspěšném absolvování programu studenti získali schopnost aplikovat současné modely, formy a metody vědeckých predikcí a vypracovat strategie, programy a plány pro firmy na regionální i celostátní úrovni. Také se naučili jak účinně spolupracovat v mezinárodním pracovním prostředí.” říká Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA, akademický pracovník VŠEM, který v rámci Intenzivního vzdělávacího programu vedl blok Managementu rizik. Všech 8 studentských reprezentantů VŠEM obdrželo po úspěšném absolvování závěrečného testu mezinárodní certifikát v oblasti Strategického rozhodování. VŠEM Gratulujeme. Prohlédněte si fotografie na Facebooku VŠEM.

2014-07-10 10:55 Výjimečná energie Chicaga zafungovala jako skvělé doplnění oslav 25. výročí ACBSP

Konference ACBSP Chicago, Magnificent Mile, byla cílem pro více než 1 000 osob z celého světa. Výroční konference jedné z nejkvalitnějších a nejvýznamnějších organizací poskytujících mezinárodně platné akreditace, byla také oslavou 25. výročí existence ACBSP.  Tématem konference byla Technologie ve vzdělávání. „Technologie nás obklopuje - jak uvnitř, tak mimo školu, mění způsob, jakým se studenti učí, možnosti výuky a formy spolupráce s praxí.  Rovněž pedagogičtí pracovníci VŠEM využívají možnosti digitálního vzdělávání a studenti se tak mohou vzdělávat těmi nejmodernějšími způsoby“ říká Julie Šmejkalová, ředitelka pro rozvojové a mezinárodní projekty VŠEM. Mezi její náplň práce rovněž patří péče o akreditaci ACBSP. Na konferenci prošla náročným intenzivním tréninkem a získala certifikát Hodnotitelky ACBSP, díky němuž bude hodnotit vnitřní kvalitu univerzit, které požádají o akreditaci ACBSP.

Fotografie pořízené Ing. Mgr. Julií Šmejkalovou si můžete prohlédnout na Facebooku VŠEM

2014-07-03 09:10 Jan Koudelka na Blogu VŠEM: Kam ten rod spěje ...

Mám na mysli rod ženský a rod mužský. V marketingu jde o jednu z nejčastěji užívaných segmentačních proměnných, protože se má za to, že spotřební chování žen se liší od spotřebního chování mužů. Inu, dlouhá léta v tomhle směru celkem panoval konsensus. Kulturní pohyby v posledních desetiletích, či spíše letech, ale zdá se, míru těchto odlišností narušují.Více...