VŠEM > O VŠEM > Aktuality VŠEM

Aktuality VŠEM

2015-04-10 18:42 Fórum Zlaté koruny - Vize bankovnictví

Pozvánka pro studenty VŠEM na Fórum Zlaté koruny na téma Vize bankovnictví, které se bude konat v úterý 21. dubna 2015 v TOP HOTELu Praha, Blažimská 4, Praha 4.

Fóra Zlaté koruny se konají několikrát do roka na aktuální témata, kde špičkoví odborníci od nás i ze zahraničí diskutují o závažných ekonomických otázkách.

Řečníci a účastníci panelové diskuse jsou Andrej Babiš, vicepremiér a ministr financí ČR, Miroslav Singer, guvernér ČNB, Jan Műhlfeit, viceprezident ČMA, Michal Mejstřík, profesor, IES FSV UK a další.

Studenti mají členství zdarma (omezený počet studentů - 15) - Registrace a informace zde.

Vzhledem k omezenému počtu míst v sále se prosím registrujte co nejdříve, nejpozději do pondělí 20. 4. 2015

2015-03-26 14:45 Přednáška viceguvernéra ČNB na téma Nebojme se LAISSEZ FAIRE

Přednáška viceguvernéra České národní banky na téma: "Nebojme se LAISSEZ FAIRE". Přednáška se uskuteční dne 3.6.2015 (9:00 - 12:00 hod.).

Za odevzdání zápočtové práce studenti prezenční formy studia získají 1 ECTS kredit. Přednášky se mohou zúčastnit i studenti kombinované formy studia.

Přihlášení prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na PA.

2015-03-25 08:44 Praktická aplikace s PhDr. Jiřinou Šiklovou, CSc.

Studenti VŠEM mají jedinečnou příležitost zúčastnit se praktické aplikace s přední českou socioložkou PhDr. Jiřinou Šiklovou, CSc. na téma: "Stárnutí populace a její důsledky pro naši společnost". Za odevzdání zápočtové práce studenti prezenční formy studia získají 1 ECTS kredit. Přednášky se mohou zúčastnit i studenti kombinované formy studia.

Témata pro zápočtovou práci

2015-03-16 17:15 Student měsíce (únor 2015)

Yaroslava Turchinyak (PMAR 05) získává za nejlepší příspěvek na studentskou konferenci ocenění Student měsíce (únor 2015). Gratulujeme!

2015-03-08 12:36 Finanční gramotnost aneb jak se nedostat do dluhové pasti

Dne 14.4.2015 od 17:00 hod. se uskuteční seminář na téma Finanční gramotnost aneb jak se nedostat do dluhové pasti.

Workshop plný praktických rad a příkladů ze života. Opomenuta nebude ani druhá strana mince – dopad zadluženosti na celkovou ekonomiku. Přednášejícím je JUDr. Vladimír Plášil, soudní exekutor a člen prezidia exekutorské komory.

Prezenční studenti registrují svou účast prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na PA.

Seminář je realizován v rámci Interního grantu VŠEM Skill-port VŠEM

                                                                                                                      

2015-03-05 13:38 Exkurze do pivovaru Plzeňský Prazdroj

VŠEM pořádá v rámci projektu MOP VŠEM exkurzi do pivovaru Plzeňský Prazdroj. Exkurze se bude konat 18.3.2015. Za účast je možné získat 2 kredity. Přihlašování probíhá prostřednictvím SIS. Více informací naleznete na stránkách projektu.

2015-03-04 10:31 ShopAlike Idea Award 2015

Stipendijní program ShopAlike Idea Award 2015 je pro všechny studenty, kteří se zajímají o podnikání, mají podnikatelské nebo jiné neotřelé a kreativní nápady. Student, který se zúčastní studentské soutěže ShopAlike Idea Award 2015 má možnost vyhrát finanční odměnu 25 000 Kč na podporu svých nápadů! Více informací v přiloženém dokumentuhttp://www.shopalike.cz/scholarship

2015-02-27 12:14 Prodloužení termínu k zasílání příspěvků na studentskou konferenci

Termín pro zasílání příspěvků na studentskou konferenci Entrepreneurial spirit II byl prodloužen do pátku, 6.3.2015. Za zaslání příspěvku studenti získají možnost pracovní stáže, uznání seminární práce či splnění předmětu v AJ. Více informací naleznete na webových stránkách projektu Moduly odborné praxe VŠEM, v rámci kterého je konference pořádána.

2015-02-25 10:36 Exkurze do Škody Auto v Mladé Boleslavi

VŠEM pořádá v rámci projektu MOP VŠEM exkurzi do společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Exkurze se bude konat 11.3.2015. Za účast je možné získat 2 kredity. Přihlašování probíhá prostřednictvím SIS. Více informací naleznete na stránkách projektu.

2015-02-23 10:48 Mezinárodní soutěž SozialMarie (březen 2015)

V březnu 2015 budou pořádány prezentace sociálních inovací, které se v České republice přihlásily do mezinárodní soutěže SozialMarie. Ke každé prezentované inovaci jsou pozváni odborníci, kteří se danou problematikou zabývají a kteří budou společně s dalšími účastníky diskutovat, ptát se a odpovídat.

Celkem se z ČR o cenu uchází 53 inovací, z nich 40 svoje projekty představí osobně na prezentačních workshopech. Workshopy jsou otevřené pro veřejnost, pouze je vhodné se k účasti zaregistrovat.

Více informací a termíny workshopů naleznete na webových stránkách Inovace VŠEM.

2015-02-17 16:34 Dny vědy VŠEM (17.3.2015)

Dne 17.3.2015 od 17 hod proběhnou Dny vědy VŠEM. V rámci Dnů vědy VŠEM budou představeny rozvojové a výzkumné projekty aktuálně realizované na VŠEM. Zájemcům budou ukázány přístupy k řešení projektů, zákulisní informace a ukázky práce s daty a výsledky. Na setkání jsou zváni všichni, koho by práce na projektech zajímala. Ze strany studentů je možnost se do řešení zapojit a získat podklady pro své písemné práce či praxi v této oblasti. Více informací na stránce Dny vědy VŠEM.

2015-02-12 15:06 Slavnostní promoce VŠEM

V termínech 26.2. a 27.2.2015 se v Aule VŠEM budou konat slavnostní promoce absolventů, kteří úspěšně ukončili studium v lednu 2015. Pozvánky s časovým harmonogramem mají absolventi k dispozici v SIS VŠEM/Soubory studenta.

2015-02-05 13:40 Exkurze: Volkswagen - Drážďany

VŠEM pořádá v rámci projektu MOP VŠEM exkurzi do společnosti Volkswagen v Drážďanech. Exkurze se bude konat 19.2.2015. Za účast je možné získat 2 kredity. Přihlašování probíhá prostřednictvím SIS. Více informací naleznete na stránkách projektu.

2015-02-04 10:00 Finský Start-Up Me2We

Příležitost pro studenty VŠEM v rámci Finského Start-Upu Me2We. Me2We je platforma pro vzájemnou spolupráci univerzit s malými a středními podniky z různých zemí (Finsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Německo a Česká republika). Studenti spolupracujících univerzit zpracovávají reálné projekty pro zapojené firmy a získávají tak pracovní zkušenosti a cenné kontakty. Zpracování projektu je hodnoceno ECTS kredity. VŠEM vypíše praktickou aplikaci pro realizaci projektů v anglickém jazyce od března 2015.

2015-01-15 15:20 Konference Entrepreneurial spirit II - výzva k zasílání příspěvků

Studenti VŠEM mohou až do 27.2.2015 do 12:00 hod. zasílat své příspěvky na II. ročník studentské konference. Za zaslání příspěvku studenti získají možnost pracovní stáže, uznání seminární práce či splnění předmětu v AJ. Více informací naleznete na webových stránkách projektu Moduly odborné praxe VŠEM, v rámci kterého je konference pořádána.

2015-01-12 16:59 Informační schůzka Erasmus+

V úterý, 3.2.2015, se bude v učebně č.101 konat informační schůzka k programu Erasmus+. Začátek schůzky je plánován na 14:00 hod.

Přihlášky na studijní pobyty a praktické stáže je možné odevzdávat do 16.2.2015.

Více informací o programu Erasmus+ naleznete zde.

2014-12-10 15:58 Student měsíce VŠEM 2014/15 (Michaela Jungrová)

1

2014-12-10 11:27 Zástupce VŠEM na konferenci ACBSP v Athénách

Mezinárodní konference Regionu 8 ACBSP, 2014 proběhla v Athénách 27. - 30. 11. 2014. Konference byla věnována tématu „Partnerstvím s praxí k úspěchu studentů.“ Za VŠEM se události účastnila Ing. Mgr. Julie Šmejkalová (Prorektorka pro rozvoj a zahraniční vztahy), která po intenzivním školení získala certifikát Mentorky ACBSP, díky němuž může metodicky vést další univerzity na cestě k získání akreditace ACBSP. Kromě toho byla na výroční schůzi Regionu 8 jmenována Tajemnicí pro Region 8 pro následující rok. Funkce tajemnice může významně podpořit šance VŠEM pro globální networking v rámci organizace ACBSP. Fotografie z konference jsou k vidění na Facebookových stránkách.

2014-11-19 14:13 Student měsíce VŠEM 2014/15 (Firas Oukde)

1

2014-11-10 10:22 Exkurze na Letiště Václava Havla

VŠEM pořádá v rámci projektu MOP exkurzi na Letiště Václava Havla. Exkurze se bude konat 11.12.2014. Za účast je možné získat 2 kredity. Přihlašování probíhá prostřednictvím SIS. Více informací naleznete na stránkách projektu.