VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality VŠEM

Aktuality VŠEM

Mind-Power VŠEM: Typologie osobnosti

6. 4. 2022 09:40

Přednáška z cyklu Mind-Power VŠEM s Pavlínou Lerchovou na téma Typologie osobnosti, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne ve středu 13.04.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

 • Pavlína Lerchová pracuje na volné noze jako mentální a procesní kouč, lektor a trenér v oblasti osobního rozvoje. Vystudovala speciální pedagogiku, andragogiku a grafologii, ve které se i dále vzdělávala. Od roku 2013 působí v Generali Česká pojišťovna a.s., kde se věnuje tréninkům a rozvoji obchodníků v oblasti soft i hard skills.
 • V rámci přednášky bude představena Hippokratova typologie temperamentu a Behaviorální typologie – typologie dle chování člověka. První část přednášky bude zahájena praktickým cvičením, ze kterého lze odvodit projevy a preference jednotlivých typů lidí. Ve druhé části půjde o celostný pohled z mnoha různých úhlů a zároveň se bude přednáška věnovat klíčovým rysům osobnosti člověka.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Vliv osobnosti jako předpoklad úspěšného manažera. Téma pro aplikační studii: Využití typologie osobnosti v managementu.
 • Přihlášení prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 12.4.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.

Hosté VŠEM: Bob Kartous

5. 4. 2022 10:12

Bob Kartous je spisovatel, publicista, ředitel Pražského inovačního institutu, mluvčí Českých elfů a v neposlední řadě člen kolegia rektora VŠEM.

 • Přednáška na téma Válka v digitálním prostoru se věnuje primárně tomu, že retrospektiva dezinformací na českém internetu ukazuje, jak Ruská federace vytváří prostřednictvím společenského konfliktu půdu pro podporu agresivního a zločinného jednání. Doposud se to relativně dařilo, změní něco válka na Ukrajině?
 • Termín: 12.04.2022, od 18:00 hod. prostřednictvím aplikace YouTube Studium VŠEM (přístupné i pro veřejnost)
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Zpracování informací pro relevantní rozhodování. Téma pro aplikační studii: Role PR v informačním managementu.
 • Odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube Studium VŠEM do 14 dnů od realizace přednášky.

Sbírka na charitativní účely na VŠEM

4. 4. 2022 12:24

VŠEM je již několikátým rokem hrdým členem sítě dárců Moment charity. Společně stavíme cestu udržitelnosti a pomoci. Věci, které jsou stále v dobrém stavu, ale Vám už nedělají radost, můžou radost udělat někomu dalšímu. Protřiďte své oblečení a to, co nenosíte, přineste do připravených sběrných pytlů na VŠEM. Sbírka probíhá od 04.04.2022, před Klubem VŠEM v přízemí budovy.

 • Do sbírky se můžete zapojit darováním oblečení, obuvi, kabelky, bižuterie, nádobí, keramiky, sportovními potřebami, hračkami apod.
 • Darované věci však musí být čisté, pěkné, neponičené.

Získané věci prodává Moment v síti svých dobročinných obchodů a ze zisku z prodeje podporuje další veřejně prospěšné projekty jako např. Kola pro Afriku, Safe Elephants, Mobilní hospic Ondrášek apod. Více informací o charitě a jejich aktivitách naleznete na webových stránkách Momentu.

Hosté VŠEM: Jakub Vejmola - zrušeno

31. 3. 2022 12:10

Informujeme, že dnešní přednáška pana Vejmoly v rámci cyklu Hosté VŠEM musela být ze zdravotních důvodů na straně přednášejícího zrušena.

Velice se omlouváme za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Workshop virtuální reality

31. 3. 2022 08:30

Zúčastněte se workshopu virtuální reality, který pro své kolegy připravil student VŠEM.

Virtuální realita se stále více uplatňuje v rozličných oborech - armádě, vesmírné simulaci, lékařství, hrách, vzdělávání i marketingu. Každý ale neměl možnost se zatím s virtuální realitou osobně setkat. Workshop je proto určen začátečníkům, kteří se chtějí seznámit se základním softwarem, databázemi a vyzkoušet si vstup do světa virtuální reality. Během školení budou ukázány aplikace českých inovátorů, které se uplatnily na zahraničním trhu (Corinth, LifeLique a BeatSaber). Workshop bude výhradně praktický, aby si účastník odnesl zkušenost z využívání VR přenosných stanic.

 • Patrik Kočí byl manažerem projektů OP VK, OP VVV, iROP ITI - Metodická podpora výuky, Rozvoj moderních vyučovacích metod v přírodovědných a technických předmětech, Můj studijní svět online, Můj multimediální a virtuální studijní svět, apod. Získal také ocenění nejlepšího projektu TOPík Moravskoslezského kraje v několika letech, medailová umístění celostátní soutěže DOMINO MŠMT ČR v několika letech a reprezentoval ČR v evropském kole soutěže Microsoft Partners for Learning, apod.
 • Termín: 08.04.2022, 09:00 - 10:30 / 11:00 - 12:30 / 13:00 - 14:30 hod.
 • Workshop proběhne prezenčně v budově VŠEM a bude realizován ve 3 blocích se stejným obsahem (každý s maximální kapacitou 5 studentů).
 • Přihlašování na konkrétní termín prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 07.04.2022, 23:59 hod.

Skill-Port VŠEM: Talent management

29. 3. 2022 15:43

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Jindřichem Grossem na téma Talent management, kterou zorganizoval student VŠEM, proběhne on-line formou ve čtvrtek 07.04.2022 od 18:00 hod. prostřednictvím aplikace MS Teams (přístupné i pro veřejnost).

 • Jindřich Grosse se v oblasti lidských zdrojů pohybuje více než 7 let, během kterých působil na pozici personalisty (vzdělávání, HR marketing, komunikace) a následně i HR Seniora (HR controlling, reporting, nastavování systémů, plánování zdrojů). Aktuálně zastává pozici HR managera ve společnosti Auto-Kabel Krupka s více než 650 zaměstnanci.
 • Přednáška bude zaměřena na talent management v organizacích, jeho implementaci a praktické přínosy pro organizace. Nejprve bude tento pojem definován a vymezen v reálném prostředí organizací a následně budou zmíněny možné strategie a cíle, které by měl talent management v dané organizaci naplnit, stejně jako bude hlouběji probrán jeho reálný přínos a význam pro moderní organizaci, zejména v souvislosti s aktuální situací na trhu práce (talentů).
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Potřeba talentů v organizaci. Téma pro aplikační studii: Řízení a retence talentů.
 • Účast na akci je možná bez přihlášení, odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Ukázková hodina bojového umění Capoeira

28. 3. 2022 13:00

Seznamte se s brazilským bojovým uměním Capoeira, obsahujícím prvky akrobacie, hudby a tance, pod vedením studenta VŠEM Karla Popoviče, který se capoeiře věnuje již od roku 2000 a v současné době zastává pozici hlavního trenéra mladoboleslavského oddílu a je také viceprezidentem České Asociace Capoeira.

Skill-Port VŠEM: Využití metrologie pro ochranu spotřebitele a výběr daní

25. 3. 2022 15:02

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s docentem Jiřím Tesařem na téma Využití metrologie pro ochranu spotřebitele a výběr daní, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne v úterý 05.04.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

 • Jiří Tesař působí jako generální ředitel Českého metrologického institutu. V rámci svého působení na ČMI byl vedoucím řešitelem, či spoluřešitelem více než 30 mezinárodních metrologických a výzkumných projektů.
 • Přednáška podá popis základních funkcí a přínosů metrologie pro zajištění a bezproblémové fungování mezinárodního obchodu. Dále se zaměří na důležitost metrologie z hlediska výběru daní včetně příkladu ze současné ČR a jejich srovnání z jiných vyspělých států světa. Pozornosti neunikne ani význam metrologie na ochranu spotřebitele a moderní metody zajištění této ochrany v rámci legislativy EU i národní legislativy ČR.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Principy ochrany spotřebitele. Téma pro aplikační studii: Nástroje metrologie pro ochranu spotřebitele.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 04.04.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Trénink street dance

16. 3. 2022 09:45

Zúčastněte se tanečního workshopu, který pro vás v rámci volnočasových aktivit připravila studentka VŠEM ve spolupráci s Michaelou Pejřimovskou, profesionální trenérkou street dance.

Dozvíte se, jak takový street dance trénink vypadá a zároveň se naučíte i jednoduchou choreografii, kdy věříme, že budete domu odcházet s dobrým pocitem, protože jste vyzkoušeli něco nového.

Skill-Port VŠEM: Jak na úspěšnou kampaň na sociálních sítích

15. 3. 2022 12:34

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Klárou Faiglovou na téma Jak na úspěšnou kampaň na sociálních sítích, kterou zorganizoval student VŠEM, proběhne ve čtvrtek 24.03.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

 • Klára Faiglová působí ve firmě Effectix.com jako Head of Social Media Team. Při svém studiu ekonomie a managementu se specializovala na marketingovou komunikaci, kde se prostřednictvím několik projektů dostala k sociálním sítím. Na sociálních sítích se věnuje od výkonnostních kampaní na Facebooku, Instagramu, LinkedInu nebo Pinterestu, až po content a influencer marketing.
 • V rámci přednášky se seznámíte s prostředím nejpoužívanějších sociálních sítí a následně se podíváte, jak se tvoří kampaně, včetně těch placených. Na praktických ukázkách se naučíte, jak se zakládá kampaň, její správa a následné vyhodnocení kampaně. Dále bude pozornost věnována také tématice obsahových a výkonnostních kampaní.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Principy marketingové komunikace na sociálních sítích. Téma pro aplikační studii: Návrh kampaně na sociálních sítích.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 23.03.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Mind-Power VŠEM: Jak tě tvoje mysl klame

14. 3. 2022 13:23

Přednáška z cyklu Mind-Power VŠEM s Radkem Karbanem na téma Jak tě tvoje mysl klame, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne v úterý 22.03.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

 • Radek Karban je expert na rozvíjení lidského potenciálu a prosperity, kdy prostřednictvím různých technik a nástrojů z psychologie v lidech vyvolává hluboké proměny a posouvá je tam, kam sami chtějí. Pan Karban je mezinárodně certifikovaný TRAINER neuro-lingvistického programování (NLP), hypnózy, EFT a TFT, systemického koučování.
 • V rámci přednášky založené na faktech z psychologie ohledně vize vlastní reality poznáte, jak Vaše mysl pracuje, proč určité věci v životě nevidíte tak, jak si myslíte, proč máte tendence potvrzovat stále svou pravdu a neotevřít se pravdě někoho druhého a proč evoluce nechtěla, abyste byli šťastní.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 21.03.2022, 23:59 hod.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Skill-Port VŠEM: Lobbying a jeho relevance pro 21. století

8. 3. 2022 14:30

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Ivanem Juklem na téma Lobbying a jeho relevance pro 21. století, kterou zorganizoval student VŠEM, proběhne on-line formou ve středu 16.03.2022 od 17:30 hod. prostřednictvím aplikace MS Teams (přístupné i pro veřejnost).

 • Ivan Jukl je osobou s bohatými zkušenostmi v oblasti institucionálního i podnikatelského lobbingu. Pomáhal českým firmám úspěšně podnikat na skandinávských trzích, je bývalým generálním ředitelem Czech Trade (vládní agentura na podporu exportu) a donedávna zastával post velvyslance ČR ve Finsku.
 • Přednáška bude zaměřena především na klíčové kompetence profesí, jejichž náplní je ovlivňování veřejných rozhodnutí, tj. profesionálních lobbistů, diplomatů a managerů v korporátním sektoru, ev. aktivistů v nevládních organizacích.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Principy lobbyingu pro management. Téma pro aplikační studii: Vliv lobbyingu na ekonomiku.
 • Účast na akci je možná bez přihlášení, odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Skill-Port VŠEM: Dobročinné aktivity firem aneb jak dělat to, co má opravdu smysl

3. 3. 2022 10:34

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s PhDr. Petrem Kopáčkem na téma Dobročinné aktivity firem aneb jak dělat to, co má opravdu smysl, proběhne ve čtvrtek 17.03.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

 • Petr Kopáček má více než 16 let zkušeností z oblasti Public Affairs, externí a interní komunikace, marketingu a CSR. Působil jako manažer komunikace v několika institucích ve státním i soukromém sektoru (MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Hospodářská komora ČR, LEO Express, Hamé, Danone a Nutricia). Vystudoval historii a politologii na Filosofické fakultě University Karlovy, studoval také na Northumbria University v anglickém Newcastle.
 • CSR aktivity, nebo-li společensky odpovědné aktivity patří mezi stále důležitější součást budování reputace i celkových strategií firem a institucí vůbec. Součástí CSR jsou projekty jako darování, dobrovolnické akce, charita, sbírky, dary, ale i projekty v oblasti ochrany životního prostředí, péče o zaměstnance, odpovědného podnikání ve vztahu k odběratelům i dodavatelům. V rámci přednášky se dozvíte jak vybrat tu správnou CSR aktivitu, jak postupovat při jejím plánování a realizaci a jak hodnotit její úspěšnost.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: CSR aktivity firem a jejich dopad. Téma pro aplikační studii: Management reputace prostřednictvím CSR.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 16.03.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Skill-Port VŠEM: Moje Vize Nula

2. 3. 2022 16:29

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM ohledně bezpečnosti na silnicích na téma Moje vize nula - Studenti pro bezpečné silnice, která proběhne v úterý 08.03.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

Vzdělávejme každého člověka k ohleduplnému a zodpovědnému chování v dopravním prostředí. Projekt Moje Vize Nula má za cíl aktivizovat mladé lidi ke zlepšení stavu dopravní nehodovosti v České republice.

 • V rámci připravené přednášky se dozvíte aktuální informace ohledně problematiky dopravní bezpečnosti v ČR a uvidíte také konkrétní ukázky kampaní a projektů zaměřených na prevenci dopravní bezpečnosti. Projekty mohou řešit jak problémy vozidel, pozemních komunikací, tak i problémy chování účastníků silničního provozu a jejich vzdělání.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Role marketingu pro bezpečnost dopravy. Téma pro aplikační studii: Návrh marketingové komunikace pro zvýšení bezpečnosti dopravy.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 07.03.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.

Hosté VŠEM: Eva Kozarová

1. 3. 2022 14:37

Eva Kozarová působí jako marketingová ředitelka ve firmách Bomma a RÜCKL, které se specializují na luxusní sklo a působí na světovém trhu. Sklárna Bomma si krátce po založení v roce 2012 vydobyla silné renomé ve svém oboru a pracuje vedle světových značek. Společnost RÜCKL je expertem na prvotřídní broušené sklo již od roku 1846 a je také velice uznávanou značkou na světovém trhu.

 • V rámci přednášky na téma Budování globálně úspěšných českých značek v segmentu luxusního skla vám Eva přiblíží svůj kariérní růst, včetně toho, jak se vypracovala na pozici marketingové ředitelky již ve studentských letech. Pozornosti neuniknou ani velké značky RÜCKL a Bomma, kdy se například dozvíte, jak se takové firmy mohou vybudovat až na světový trh. Řeč bude hlavně o práci v marketingu, o tom jak firmy pracují i jak vypadá budování českých firem v globálních měřítkách.
 • Termín: 10.03.2022, od 17:00 hod. v budově VŠEM (přístupné i pro veřejnost)
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Globální trendy v podnikání. Téma pro aplikační studii: Mezinárodní branding.
 • Odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube Studium VŠEM do 14 dnů od realizace přednášky.

Prohlášení VŠEM k aktuální situaci na Ukrajině

25. 2. 2022 12:31

Vysoká škola ekonomie a managementu velmi důrazně odsuzuje ruskou invazi na Ukrajinu, kterou vnímá nejen jako porušení mezinárodního práva, ale především jako bezprecedentní útok na základní lidskou hodnotu – SVOBODU.

VŠEM bude usilovat o zmírnění dopadů aktuálního dění na své, nejen ukrajinské, studenty. Pokud se studenti, absolventi a další členové akademické obce chtějí podílet na humanitární pomoci Ukrajině, doporučujeme věnovat pozornost organizacím Člověk v tísni a Paměť národa, jejichž činnost VŠEM posledních 12 let finančně podporuje.

 • V následujících dnech pro Vás VŠEM i její studenti připravili množství akcí a přednášek, které byly připravovány řadu měsíců. O jejich průběhu Vás budeme informovat a potěší nás, pokud se akcí zúčastníte. Zveřejňování dalších informací, zejména reportů ze studentských aktivit, bude s ohledem na vážnost aktuální situace odloženo.

Skill-Port VŠEM: Jak udělat z digitální agentury lovebrand

24. 2. 2022 16:00

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Karolem Velebou na téma Jak udělat z digitální agentury lovebrand, kterou zorganizoval student VŠEM, proběhne ve středu 02.03.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

 • Karol Veleba je výkonný ředitel digitální marketingové agentury Effectix.com, stratég, krizový manager, leader a mentor v Impact Hub. Taktéž působí jako Google Certified Trainer, kde se specializuje na oblast Salesu. Pan Veleba má více jak 20leté bohaté zkušenosti z prostředí online marketingu a managementu.
 • V rámci přednášky se seznámíte s příběhem pana Veleby a jeho zkušenostmi z několika firem, ve kterých působil zpravidla na vůdčích pozicích. Dále Vám pan Veleba nastíní problematiku digitálního marketingu, krizového managementu ve firmách, své pojetí firemní kultury a leadershipu či business strategií. V neposlední řadě Vám prozradí svou osobní misi v oblasti společensky prospěšných projektů.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Jak vymyslet název pro vaši značku. Téma pro aplikační studii: Kritéria vytvoření silné značky.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 01.03.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Lekce jógy a meditace

24. 2. 2022 11:22

Seznamte se se základy jógy s instruktorkou Barborou Millerovou a vyzkoušejte meditační techniky dýchání a vyčištění mysli s Kristýnou, studentkou VŠEM.

Naučte se věnovat sami sobě v dnešní uspěchané době plné stresu a pochopte, jak lidské tělo reaguje při vyčištění mysli.

 • Termín: středa 02.03.2022, od 17:30 hod.
 • Místo: Posilovna VŠEM
 • Vzhledem k omezenému počtu podložek doporučujeme donést si vlastní.
 • Upozorňujeme, že šatna ani sprchy nejsou aktuálně k dispozici.
 • Přihlašování prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 28.02.2022, 23:59 hod.

Workshop: Prioritizace - jak optimalizovat rozhodovací proces a organizaci času

23. 2. 2022 15:30

Workshop se studentem VŠEM Danielem Zachem na téma Prioritizace - jak optimalizovat rozhodovací proces a organizaci času proběhne v pondělí 28.02.2022 od 17:30 hod. v budově VŠEM.

 • Daniel Zach je studentem 2. ročníku navazujícího magisterského programu na VŠEM a zároveň aktuálně zastává pozici hlavního manažera ve firmě Sparring Partners, která se specializuje na HR, well-being a zdraví zaměstnanců, konkrétně vytváření a řízení rozvojových benefitních programů v korporátních firmách. Mimo to založil i vlastní projekt Strive High, který podporuje mladé sportovce v sociálně neoptimálních podmínkách.
 • V rámci přednášky se s Vámi Daniel podělí o příběh ze života i praktické ukázky problematiky, včetně ukázky vědeckých studií. Seznámíte se také s nástroji pro organizaci času a jejich aplikace, např. Dimensional thinking, Focus Funnel, Eisenhower decision matrix, Task division, Big rocks / Small rocks theory, Time boxing, nebo To-Do list. Navíc se naučíte i základních funkce, které lze využívat v rámci každého dne pro optimalizaci životního stylu a efektivity.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Role time managementu v práci manažera. Téma pro aplikační studii: Práce s časem v projektovém řízení.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA do 27.02.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Skill-Port VŠEM: Automatizace v PPC reklamě

18. 2. 2022 11:08

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Michalem Horňákem na téma Automatizace v PPC reklamě, kterou zorganizoval student VŠEM, proběhne ve čtvrtek 24.02.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

 • Michal Horňák působí ve firmě Effectix.com jako Head of CZ PPC team. Marketingu se věnuje od roku 2017, nejprve na volné noze, od roku 2020 v agentuře. Kromě vedení týmu se věnuje výkonnostním kampaním v Google Ads, Skliku a na srovnávačích zboží (Heureka, Zboží, Glami, Favi, Biano).
 • V rámci přednášky se seznámíte s možnostmi automatizace PPC kampaní v Google Ads a Skliku. Dozvíte se pro jaké klienty je automatizace vhodná a proč je v dnešní době automatizace pro úspěch PPC kampaní zásadním faktorem. Dále budou představeny základní automatizační nástroje, jako jsou skripty, Google-made automatické nabídky a Smart kampaně, ale také nejpoužívanější nástroje třetích stran a jejich výhody a nevýhody oproti konkurenci.
 • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Aktuální vývoj marketingu na internetu. Téma pro aplikační studii: Principy řízení úspěšné online reklamy.
 • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA do 23.02.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
 • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.