Gaudeamus

Hlavním cílem mezinárodního veletrhu pomaturitního studia a celoživotního vzdělávání Gaudeamus je poskytnutí informací o vysokoškolském vzdělávání v ČR, a to převážně budoucím absolventům středních škol. VŠEM prezentuje uchazečům o studium bakalářské a navazující magisterské studijní programy společně s ediční činností, respektive učebními texty VŠEM.