VŠEM > Informace VŠEM > Projekty VŠEM > VŠEM v Africe

Čas čtení: 3 min.VŠEM v Africe

Nedokážeme zachránit svět, ale můžeme pomoci postavit školu

Vysoká škola ekonomie a managementu realizuje ve spolupráci s humanitární organizací Člověk v tísni rozvojový projekt VŠEM v Africe. Cílem VŠEM v Africe je pomoci zajistit dětem přístup ke kvalitnímu vzdělání (v dlouhodobém horizontu plánuje VŠEM pomoci s realizací 5 základních škol v průběhu 10 let).

Proč Etiopie?

Etiopie je jednou z nejzaostalejších (8. podle statistik OSN) a nejvíce zalidněných zemí na světě a zároveň je zemí s obrovskou mírou negramotnosti. Podle údajů Světové banky z roku 2001 dosahuje negramotnost v této zemi 60 %, zatímco průměr v zemích Subsaharské Afriky je 38 %. V zemi je naprostý nedostatek škol, třídy jsou naplněné k prasknutí a výuka probíhá na směny, bez učebních pomůcek, diskusí či dotazů. Etiopie je vedena mezi prioritními zeměmi zahraniční rozvojové spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Otevřeli jsme druhou školu! (20.9.2012)

V září 2012 byla otevřena už druhá základní škola v Etiopii vybudovaná díky finanční podpoře VŠEM. Projekt realizovala organizace Člověk v tísni s významnou účastí místních obyvatel. Škola pro 300 dětí se nachází v odlehlé vesnici Tinbiro na jihu Etiopie. Stavba je to skromná, ale na etiopské poměry představuje vysoký nadstandard a v Tinbiru zvláště.

  • Pro popis chudoby v Etiopii se Evropanovi obtížně hledají slova. Realita zaostalosti je drastická, bezbřehá a nepochopitelná a snímky současných chatrčí se nijak neliší od nejstarších dostupných snímků počátku minulého století.
  • V Tinbiru má díky VŠEM od letošního školního roku několik stovek dětí alespoň základní příznivé podmínky pro vzdělávání. Jejich nová škola je nejkrásnější budova ve vesnici a pro většinu zdejších dětí také první zkušenost s alespoň základními důstojnými životními podmínkami vedle domků rodičů stlučených ze dřeva, bláta a ve výjimečných případech z kamení, bez zdrojů pitné vody a sdílených s domácím zvířectvem. Více...

První škola VŠEM v Africe otevřena! (29.9.2010)

Po téměř přesně roce intenzivních prací můžeme hrdě oznámit, že "první škola VŠEM" byla otevřena. Nachází se v regionu Dara Malo, mezi vesnicemi Doma a Umala (nedělejte si však naděje, že se vám je podaří na Google maps objevit – použijte raději tento odkaz). Cesta z nejbližšího většího města Soddo sem trvá necelé dvě hodiny. Škola se nachází v nadmořské výšce 1182 metrů, na malé vyvýšenině obklopeném horami.

Jak pomůže nová škola dětem?

Vysoká škola ekonomie a managementu investorem stavby základní školy pro 160 dětí ve věku 7-15 let (realizátorem projektu je Člověk v tísni). Škola nyní spadá pod plnou pravomoc Etiopského ministerstva školství, které ji zařadilo do systému a dodalo učitele. Jejich předchozí trénink moderních učebních metod byl jednou z důležitých součástí celého projektu. VŠEM v Africe tedy hodně štěstí!

"Už se nemusím učit po nocích"

  • Třináctiletá Kasech Derese musela chodit do školy o hodinu a půl dříve, než začne vyučování. Z vesnice Womella musela totiž absolvovat pěšky každý den pět kilometrů, blíž žádná škola není. „Bylo to hodně náročné a bralo nám to spoustu energie,“ říká Kasech a dodává, že některé děti právě kvůli tomu přestanou v průběhu roku do školy chodit. Nyní se Kasech život výrazně usnadní. „Jsem opravdu ráda. Je to mnohem jednodušší,“ neskrývá nadšení dívka. Možnosti chodit do školy si velmi váží. „Člověk získá znalosti, které mu pak pomohou v budoucím životě. Budu schopná se osamostatnit a podporovat svou rodinu,“ plánuje.

"Díky nové škole se lépe ubráním malárii"

  • Desetiletá Mekdes Nigussi již nemusí  každý den chodit šest kilometrů do školy a zpátky domů.  „Přinese nám to spoustu výhod. Školu budeme mít půl kilometru od vesnice, to nám ušetří spoustu energie", přibližuje Mekdes a dodává, že kvůli každodenní vyčerpávající cestě do školy jsou děti zesláblé a snadněji tak podlehnou malárii. Její léčba trvá minimálně týden, v horších případech až měsíc. Chodit do školy je podle ní důležité hlavně pro její budoucnost, aby mohla podpořit svou rodinu. Mekdes má čtyři další sourozence – sestru a tři bratry.