VŠEM > Informace VŠEM > Absolventi VŠEM

Čas čtení: 2 min.Absolventi VŠEM

Snahou Vysoké školy ekonomie a managementu je, aby úspěšné ukončení studia pro studenty, resp. absolventy zároveň neznamenalo zpřetrhání veškerých vazeb, které si za dobu svého studia vytvořili. Naopak, odborné akce i neformální společenská setkání nabízejí možnost setkávání s bývalými kolegy, současnými studenty a v neposlední řadě také s akademickými pracovníky.

VŠEM absolventům nabízí možnost zapojit se do života na VŠEM i aktivněji, formou individuální spolupráce v rámci výuky, rozvojových projektů či například propagace, kdy se absolventi VŠEM stávají nedílnou součástí vysokoškolského prostředí a je jim věnována stejná pozornost jako stávajícím studentům.

Absolventský program

Úspěšní absolventi bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Vysoké školy ekonomie a managementu jsou po ukončení studia automaticky zařazeni do absolventského programu VŠEM.

Po uplynutí jednoho roku od ukončení studia se absolventi rozhodují, zda mají zájem v absolventském programu pokračovat či nikoliv, kdy pokračování v absolventském programu VŠEM je zpoplatněno částkou 2.000 Kč/12 měsíců (cenová úroveň Klasik/Standard).

Absolventský program VŠEM zahrnuje

 • přístupové údaje absolventa (jmeno.prijmeni@absolventvsem.cz, heslo stejné)
 • omezený přístup absolventa do SIS VŠEM
 • přístup do Videolearningu VŠEM
 • program LockLizard Safeguard PDF Viewer
 • Absolventský průkaz (v případě zájmu nutná objednávka prostřednictvím Studijních formulářů)
 • bezplatná účast na odborných akcích, konferencích a seminářích pořádaných VŠEM
 • účast na programech, konferencích a seminářích pořádaných partnerskými institucemi VŠEM zdarma nebo za snížené vstupné
 • účast na společenských, sportovních a kulturních akcích pořádaných VŠEM nebo partnerskými institucemi
 • profesní a kariérové poradenství
 • cenově zvýhodněné nabídky dalšího vzdělávání (profesní kurzy, jazykové kurzy, kurzy podle zjištěných potřeb, atd.)

  Zdroj: http://www.vsem.cz/absolventsky-program.html