VŠEM > Informace VŠEM > Projekty VŠEM > Cena Milana Sojky

Cena Milana Sojky

VŠEM ve spolupráci s Národohospodářským ústavem Josefa Hlávky (Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových) zřídila cenu Milana Sojky k podpoře rozvoje v oblasti společenských věd a k uctění památky vynikajícího vysokoškolského učitele a představitele nezávislého ekonomického vědeckého myšlení prof. Ing. Milana Sojky, CSc.

Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"

Nejstarší česká nadace, byla Dr. Josefem Hlávkou založena dne 25. ledna 1904. Činnost Nadání byla po celou dobu nepřetržité právní kontinuity úzce spojena s osudy české společnosti. Společenské změny zasáhly hluboce do koncepce a činnosti Nadání, zvláště po roce 1939 a 1948. Nadání bylo výhradním dědicem veškerého jmění Josefa Hlávky, které mělo sloužit vzdělanosti českého národa. Nadání tak mělo podporovat „Českou Akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze“, „Studentské koleje českých vysokých škol pražských“ a Národohospodářský ústav. V roce 1953 byly rozhodnutím vlády zrušeny všechny české nadace s výjimkou Nadání J., M., a Z. Hlávkových, jemuž byla ponechána možnost formální existence s určitým vlastivědným posláním a torzem původní majetkové podstaty. Převratné události a změny, které nastaly po listopadu 1989 umožnily, aby byla plně obnovena hodnota odkazu J. Hlávky a renesance jeho Nadání.

prof. Ing. Milan Sojka, CSc.

Prof. Ing. Milan Sojka, CSc. (23. března 1951 Praha – 17. května 2009 Praha) byl český ekonom, který působil jako profesor ekonomie, vysokoškolský pedagog a vedoucí katedry institucionální ekonomie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1974 dokončil studium oboru politická ekonomie na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Po studiu působil nejprve na katedře dějin ekonomických učení, kde v roce 1982 získal titul kandidáta věd v oboru dějiny ekonomických teorií. V průběhu 80. let 20. století působil jako pedagog na Graduační škole Ekonomického ústavu ČSAV. V roce 1987 mu byl na VŠE udělen titul docent a v roce 1996 titul profesor. Od roku 1990 až do své smrti v roce 2009 působil v Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd University Karlovy v Praze. Jako pedagog se věnoval zejména oblasti historie a vývoje českého a světového ekonomického myšlení. V roce 2008 získal Cenu České společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos českému ekonomickému učení.


Cena Milana Sojky je určena pro autora nejlepší obhájené a vydané studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky
(NÚJH) a je udělována každoročně Národohospodářským ústavem Josefa Hlávky ve spolupráci s Vysokou školou ekonomie a managementu po splnění stanovených podmínek , viz  Statut Ceny Milana Sojky (formát PDF)

Cena Milana Sojky

  • 2014: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. za studii: "Historie evropské měnové integrace. Doba eura."
  • 2013: David R. Beveridge za studii: "Zdenka Josef Hlávkovi - Anna a Antonín Dvořákovi. Přátelství dvou manželských párů a jeho plody v českém a světovém umění"
  • 2012: Mgr. Zuzana Podaná, PhD. za práci „Fenomén delikvence mládeže v České republice a středoevropském regionu“
  • 2011: JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D. za práci "Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989"
  • 2010: Ing. Václav Klusoň, DrSc. za práci "Moderní korporace v soudobém kapitalismu"

Zápis ze schůze rady Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky