VŠEM > Informace VŠEM > Projekty VŠEM > Konto Bariéry

Konto Bariéry

Kurz bankovnictví pro lidi s handicapam

Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) ve spolupráci s Českou spořitelnou a Konto BARIÉRY uspořádali v průběhu října a listopadu šestitýdenní kurz na téma Bankovnictví, který byl zaměřený na témata z oblasti financí, finančního trhu, bankovních produktů a fungování bank.
Cílem kurzu bylo připravit účastníky pro vstup do zaměstnání v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. Motivací pro nejlepšího studenta byla navíc možnost získání 100% stipendia na VŠEM na studium bakalářské studijního programu podle vlastního výběru.

Na slavnostním zakončení v České spořitelně převzalo 12 studentů s různým typem handicapu z rukou rektora VŠEM prof. Ing. Milana Žáka certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

Celkem 50 vyučovacích hodin tvořilo sérii přednášek, které vedly osobnosti z ekonomické sféry, např. Ing. Ivan Pilip nebo doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. z VŠEM. Účastníci se tak seznámili s politikou centrální banky, investičním bankovnictvím, s řízením finančních rizik stejně jako s produkty pojišťovnictví.
 
Vzhledem k velmi dobrým výsledkům dvou studentů se VŠEM rozhodla o udělení dvou studijních stipedií na studium vybraného bakalářského studijního programu, které získali Marcel Dauth a Jan Flégr. „Mám obrovskou radost, navíc v tomto týdnu shodou okolností absolvuji pracovní pohovor na pozici v České spořitelně, tak doufám, že získané znalosti využiji,“ řekl Jan Flégr.

VŠEM se snaží již několik let bořit bariéry k přístupu ke kvalitnímu vzdělání. Participace na tomto projektu je tak pokračováním v této snaze.

Videorozhovory s účastníky kurzu bankovnictví je možné shlédnout na youtube.com na kanále Studiumvsem.


Konto BARIÉRY je od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77. Je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se již dvacet let účastní desetitisíce dárců. Za dvacet let činnosti rozdělilo Konto BARIÉRY stovky miliónů korun, podpořilo tisíce projektů, jejichž hlavním cílem bylo zlepšení života handicapovaných spoluobčanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti.

Partneři kurzu: Konto BARIÉRY a Česká spořitelna a.s.