Manažerská ekonomika II

Problematika obchodních operací, zejména jejich praktické sjednávání (smlouvy) a realizace.

Náplň předmětu Manažerská ekonomika II tvoří posouzení postavení obchodního úseku ve firmě, problematika nákupu, řízení vztahu se zákazníky, uskutečnění klasického obchodního případu (příprava, sjednání, průběh) a navazující operace jako je logistický řetězec.

Dále jsou posouzeny odlišnosti vnitrostátního, vnitrounijního a tradičního mezinárodního obchodu včetně používaných pravidel a zvyklostí.

  • Posluchač se v průběhu studia seznámí s tím, jaké jsou možnosti organizačního uspořádání obchodního úseku, jeho začlenění do firemní struktury a vazby na další úseky.
  • Outsourcing některých obchodních činností, řízení vztahu se zákazníky jsou další oblasti studia.
  • Vznik, příprava, sjednání a realizace obchodního případu včetně návaznosti některých činností (LOGISTIKA) tvoří spolu s rozdíly mezinárodního a tuzemského obchodu závěrečnou část problematiku předmětu.

Jaroslava Hyršlová

  • Autorka celé řady odborných článků a kapitol v monografiích.
  • Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na problematiku udržitelného podnikání a řízení podniku v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Petr Mašín

  • Po dlouholetých obchodních zkušenostech působil cca 10 let v TOP managementu českých a nadnárodních firem na pozicích obchodního a marketingového ředitele.
  • Působil jako konzultant pro řízení projektů z Evropských strukturálních fondů pro Ministerstvo zemědělství.

Lenka Holečková

  • Zaměřuje se na oblast ekonomiky podniku, ale i rétoriky, prezentace, komunikace.
  • Získala certifikát pro výuku anglického jazyka na ČVUT v Praze a vyučuje předměty i v jazyce anglickém.
  • Má několikaleté zkušenosti z bankovnictví, kde působila na pozici Corporate Credit Analyst - zpracování úvěrových analýz korporátních klientů.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Velmi dobře zpracované přednášky pro pochopení. Veškerá problematika velmi dobře vysvětlena.

Vždy srozumitelně a vše jasně vysvětleno.

Přednášky i videocvičení excelentní, s fůrou nesmírně zajímavých příkladů z praxe, na které bych jinde nenarazila.