Manažerská ekonomika II

Problematika obchodních operací, zejména jejich praktické sjednávání (smlouvy) a realizace.

Náplň předmětu Manažerská ekonomika II tvoří posouzení postavení obchodního úseku ve firmě, problematika nákupu, řízení vztahu se zákazníky, uskutečnění klasického obchodního případu (příprava, sjednání, průběh) a navazující operace jako je logistický řetězec.

Dále jsou posouzeny odlišnosti vnitrostátního, vnitrounijního a tradičního mezinárodního obchodu včetně používaných pravidel a zvyklostí.

 • Posluchač se v průběhu studia seznámí s tím, jaké jsou možnosti organizačního uspořádání obchodního úseku, jeho začlenění do firemní struktury a vazby na další úseky.
 • Outsourcing některých obchodních činností, řízení vztahu se zákazníky jsou další oblasti studia.
 • Vznik, příprava, sjednání a realizace obchodního případu včetně návaznosti některých činností (LOGISTIKA) tvoří spolu s rozdíly mezinárodního a tuzemského obchodu závěrečnou část problematiku předmětu.

Jaroslava Hyršlová

 • Autorka celé řady odborných článků a kapitol v monografiích.
 • Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na problematiku udržitelného podnikání a řízení podniku v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Petr Mašín

 • Po dlouholetých obchodních zkušenostech působil cca 10 let v TOP managementu českých a nadnárodních firem na pozicích obchodního a marketingového ředitele.
 • Působil jako konzultant pro řízení projektů z Evropských strukturálních fondů pro Ministerstvo zemědělství.

František Janatka

 • Působil dlouhodobě v oblasti mezinárodního obchodu (vývoz pivovarských surovin), zvláštních obchodních operací (bartery, junktimy vazby) a současně působil jako lektor na Institutu Ministerstva zahr.obchodu.
 • V letech 1991 – 97 vedl dceřinou firmu rakouské společnosti v SRN (Mnichov).
 • Po návratu vedl 14 roků Institut mez. obchodu, dopravy a spedice.
 • Na VŠEM (a další VŠ) působí jako lektor.
 • Publikoval řadu odborných prací z oblasti mez. obchodu a globalizace

Lenka Holečková

 • Zaměřuje se na oblast ekonomiky podniku, ale i rétoriky, prezentace, komunikace.
 • Získala certifikát pro výuku anglického jazyka na ČVUT v Praze a vyučuje předměty i v jazyce anglickém.
 • Má několikaleté zkušenosti z bankovnictví, kde působila na pozici Corporate Credit Analyst - zpracování úvěrových analýz korporátních klientů.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Obdivuji pana inženýra Janatku s jakou energií dokázal vyprávět celý den nejen o vyučované látce, ale také o svých zkušenostech, které jsou pro nás velmi cenné. Hodiny byly velmi přínosné.

Pán profesor Janatka je jeden z najlepších vyučujúcich, akých som kedy mala.

Přednášky i videocvičení excelentní, s fůrou nesmírně zajímavých příkladů z praxe, na které bych jinde nenarazila.