Psychologie v personální práci

Porozumíte propojení psychologie a personální práce, které spolu úzce souvisí.

Předmět Psychologie v personální práci praktickou formou přibližuje psychologické aspekty personální práce, tj. práce v oblasti HR (human resources) / v personalistice, se zaměřením na dílčí oblast personálního výběru. Studenti budou mít příležitost osvojit si základní principy výběru pracovníků a nacvičit si používání konkrétních metod pro posouzení profesně-osobnostních předpokladů k práci.

  • Uplatnění psychologie v personální práci a při výběru pracovníků. Vymezení a definice.
  • Metody personálního výběru. Členění metod, jejich výhody a nevýhody.
  • Behaviorální a situační interview. Typy interview, limity využití.
  • Assessment centrum. Komplexní a nejspolehlivější metoda výběru, možnosti a limity použití.

 

Eva Bedrnová

  • Docentura z psychologie práce a řízení (1989).
  • Zaměření na psychologii práce a řízení, sociální psychologii a psychologii osobnosti, duševní hygienu a řízení rozvoje osobnosti, poradenství, výcviky manažerských dovedností, psychodiagnostika a audity pro jednotlivce a podniky.

Ivana Šnýdrová

  • Působila jako klinický psycholog - má tedy rozsáhlé praktické zkušenosti z privátní praxe.
  • Dlouhá léta také přednášela na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole obchodní.
  • Nyní se věnuje lektorské činnosti na Vysoké škole ekonomie a managementu, kde přednáší psychologii.

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Vytváří při hodinách přátelskou atmosféru, působí jako odborník a motivuje k učení se.

Z mého pohledu a dle mého osobního názoru je tento předmět jeden z nejlepších, co jsem prozatím mohl absolvovat. Pedagog obrovský profesionál, zábavné bloky i velice dobrý přístup k přednášce. Hodně propojované s praxí.

Vynikající přednášející se schopností zaujmout a znatelnou praxí v oboru.