Psychologie v personální práci

Porozumíte propojení psychologie a personální práce, které spolu úzce souvisí.

Předmět Psychologie v personální práci praktickou formou přibližuje psychologické aspekty personální práce, tj. práce v oblasti HR (human resources) / v personalistice, se zaměřením na dílčí oblast personálního výběru. Studenti budou mít příležitost osvojit si základní principy výběru pracovníků a nacvičit si používání konkrétních metod pro posouzení profesně-osobnostních předpokladů k práci.

 • Uplatnění psychologie v personální práci a při výběru pracovníků. Vymezení a definice.
 • Metody personálního výběru. Členění metod, jejich výhody a nevýhody.
 • Behaviorální a situační interview. Typy interview, limity využití.
 • Assessment centrum. Komplexní a nejspolehlivější metoda výběru, možnosti a limity použití.

 

Eva Bedrnová

 • Docentura z psychologie práce a řízení (1989).
 • Zaměření na psychologii práce a řízení, sociální psychologii a psychologii osobnosti, duševní hygienu a řízení rozvoje osobnosti, poradenství, výcviky manažerských dovedností, psychodiagnostika a audity pro jednotlivce a podniky.

Ivana Šnýdrová

 • Působila jako klinický psycholog - má tedy rozsáhlé praktické zkušenosti z privátní praxe.
 • Dlouhá léta také přednášela na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole obchodní.
 • Nyní se věnuje lektorské činnosti na Vysoké škole ekonomie a managementu, kde přednáší psychologii.

Tibor A. Brečka

 • Je krizový intervent, psychoterapeut
 • Zabývá se problematikou forenzní psychologie, psychologie katastrof, krizovou komunikací.
 • Je členem České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
 • Spolupracuje s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR, Armádou ČR a dalšími bezpečnostními subjekty.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Přednášející byl perfektní. Množství zkušeností z praxe, humor, přednášky poutavé, snadno jsem udržel pozornost a dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí nad rámec skript.

Psychologie v personální práci v podání pana Brečky mě velice bavila a odnáším si s sebou hodně nových poznatků.

Pan magistr Brečka je za mě nejlepší vyučující, kterého jsem měla možnost na přednáškách potkat. Nejen, že jeho přednáška byla vždy zajímavá a poutavá, ale jeho výklad pochopí opravdu každý. A příklady z praxe byly už jen taková třešnička na dortu každé přednášky.