Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.

PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.

Psychologie, Emoce a jejich zvládání, Náročné životní situace a jejich řešení, Mentální hygiena

Absolventka Katedry psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Profesní dráhu zahájila jako psycholog na Psychiatrické klinice v Bohnicích, v letech 1971 až 1979. Poté působila na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, nejprve na katedře Psychologie a od roku 1985 na katedře Andragogiky a personálního řízení, kde přednášela až do roku 2012. Od roku 1989 přednáší rovněž na Vyšší obchodní a podnikatelské škole, Národní, Praha 1, od roku 2013 působí na Vysoké škole ekonomie a managementu, Nárožní, Praha 5.

Publikační činnost

 • Šnýdrová, M., Vnoučková, L., & Šnýdrová, I. (2020). Practical Training and Its Impact on Employability Post-Graduation. Prague Economic Papers, 2020, 29(1), 67-84. doi: 10.18267/j.pep.723.
 • Šnýdrová, M., Vnoučková, L., Šnýdrová, I. Factors affecting choice of employment by university graduates, Scientific Papers of the Universtiy of Pardubice, Series D, 2019 (2). pp. 159-170. ISSN 1211-555X.
 • Šnýdrová, M., Vnoučková, L., Šnýdrová, I. Impact of gender segregation of business university graduates on their position on the labour market. Scientific Paper of the University of Pardubice, Series D, 43, 2018 (2). pp. 246-255. ISSN 1211-555X.
 • Šnýdrová, M., Šnýdrová, I., Vnoučková, L. Hodnocení přínosu studia na vysoké škole z pohledu absolventů Vysoké školy ekonomie a managementu. Ekonomické listy, 8, 2017 (3). pp. 77-88. ISSn 1804-4166.
 • Šnýdrová, M., Šnýdrová, I., Vnoučková, L. Vnímání příčín uplatnitelnosti absolventů a jejich závislosti a specifika u dílčích skupin. Ekonomické listy, 8, 2017 (2). pp. 40-55. ISSN 1804-4166.
 • Lhotková I.,Šnýdrová I., Tureciová M. Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství. Praha:Wolters Kluwer, 2012. ISBN: 978-80-7478-349-4. 
 • Raisová, T., Šnýdrová, I., Stressmanagement. In: Lhotková, I., Raisová, T., Šnýdrová, I., Tureckiová, M. Selfmanagement. Praha: Univerzita Karlova, 2012. s. 47 – 67. ISBN 978-80-7290-544-7.
 • Šnýdrová I. Základy psychologie Praha: UK – FF, 2009. ISBN:978-80-904426-0-3. 
 • Šnýdrová I. Psychodiagnostika. Praha: Grada Publishing a.s., 2008., počet stran 144. ISBN 978–80–247–2165-1. 
 • Šnýdrová I. Manažerka a stres. Praha: Grada Publishing a.s., 2006. počet stran 176. ISBN 80-247-1272-5.
 • Radil T., Bohdanecký Z., Radilová J., Indra M., Šnýdrová I. Brain states influence sensory and motor processes. Scandinavien Journal of Rehabilitation Medicine „ Upsala, 8, 132 – 171. 1988.
 • Radil T., Šnýdrová I., Háčik L., Pfeiffer J., Votava J: Attempts to influence movement disorders in hemiparetics. Supplement Scandinavien Journal of Rehabilitation Medicine 17, 157 – 161, 1988.
 • Radil T., Bohdanecký Z., Radilová J., Indra M., Šnýdrová I. Brain states influence sensory and motor processes. Neurobiology of sleep wakefulness cycle. Ed. By Oniani T., Metsniereba, Tbilisi 1988. 161 – 170.
 • Šnýdrová I. Influencing movement disorders in hemiparetics. Scandinavien Journal of Rehabilitation Medicine, 11, 97 – 99. 1986 (spoluautor).
 • Šnýdrová I. Hypnosis in motion rehabilitation. Activ.nerv.sup. 27: 129 – 131, 2, 1985 (spoluautor).
 • Šnýdrová I. Základy psychologie. Desk Top Publishing UK FF, Praha 2000, str. 87.

Pedagogická činnost

 • VŠEM (od r. 2013): přednášky psychologie, vedení závěrečných prací
 • Vyšší obchodní a podnikatelská škola (od r. 1989): systematické přednášky obecné psychologie a aplikované psychologie. Vedení závěrečných prací
 • 1985 – 2012 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra andragogiky a personálního řízení, odborný asistent , 1990 - 2003 tajemník katedry - systematické přednášky k pedagogické a psychologické diagnostice, k mentální hygieně , k psychopatologii a výchovnému poradenství. Vedení bakalářských a diplomových prací, vedení doktorandů, vedení písemných prací v bakalářském i magisterském studiu, zajišťování absolvování odborné praxe v rámci bakalářského i magisterského studia

Granty a členství

 • Riegel,K., Janoušek J., Šnýdrová, I., Straka, J.: Analýza pracovní spokojenosti v Škoda Auto,a.s. Mladá Boleslav, 1998
 • Riegel K., Janoušek J., Brichcín M., Straka, J.,Šnýdrová I.: Psychologické zákonitosti regulace ekonomického chování v podmínkách nelinearity. Dílčí úkol v rámci Výzkumného záměru UK FF „Jedinec a společnost v procesu globalizace a transformace„, 2001