Psychologie v personální práci II

Porozumíte propojení psychologie a personální práce, které spolu úzce souvisí.

Předmět Psychologie v personální práci II rozšiřuje znalosti a dovednosti psychologických aspektů Psychologie v personálním práci I. Zaměřuje se zejména na výběr uchazečů prostřednictvím odhalení co nejvhodnějších potenciálních zaměstnanců pro danou pracovní pozici při zohlednění nároků pracovního místa a požadovaných kompetencí a charakteristik, které má personalista k dispozici. Předmět se současně zabývá hodnotami zaměstnanců, zejména vztahem mezi prací a spokojenosti zaměstnanců, dále pak prezentací firmy jako značky.

 • Psychologie v personální práci. Hlavní pojmy. Moderní pojetí a moderní trendy.
 • Výběrové řízení. Hlavní pojmy. Možné strategie. Zpětná vazba.
 • Komunikace s uchazečem.
 • Assesment centrum. Odlišnosti AC. Důležité prvky. Spolupráce s dalšími členy.
 • Zpětná vazba jako samostatná disciplína zaměřená na personální práci.
 • Stres v personální práci. Vymezení pojmu. Stres z pohledu uchazeče.
 • Reprezentace firmy prostřednictvím psychologických prvků personální práce.
 • Personální práce online. Online výběr zaměstnanců. Komunikace se zaměstnanci.

Ivana Šnýdrová

 • Působila jako klinický psycholog - má tedy rozsáhlé praktické zkušenosti z privátní praxe.
 • Dlouhá léta také přednášela na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole obchodní.
 • Nyní se věnuje lektorské činnosti na Vysoké škole ekonomie a managementu, kde přednáší psychologii.

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Vytváří při hodinách přátelskou atmosféru, působí jako odborník a motivuje k učení se.

Z mého pohledu a dle mého osobního názoru je tento předmět jeden z nejlepších, co jsem prozatím mohl absolvovat. Pedagog obrovský profesionál, zábavné bloky i velice dobrý přístup k přednášce. Hodně propojované s praxí.

Vynikající přednášející se schopností zaujmout a znatelnou praxí v oboru.