Katedra ekonomie

Katedra ekonomie je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Analýza dat v ekonomii Informatika I
Analýzy a návrh informačního systému Informatika II
Aplikace podnikové informatiky Makroekonomická analýza
Bezpečnost ICT Makroekonomie
Business intelligence Makroekonomie II
Dějiny moderního podnikání Makroekonomie a analýza
Dějiny podnikání Management veřejné správy
Ekonomické a sociální inovace Manažerská ekonomie
Ekonomické myšlení a společnost Manažerská ekonomie II
Ekonomické a sociální systémy EU Manažerský controlling
Ekonomické prostředí Matematika pro ekonomy
Evropská unie Mikroekonomie
Exaktní myšlení v ekonomii Mikroekonomie II
Finance a finanční trhy Podniková Informatika
Finanční a pojistná matematika Podnikové systémy
Hospodářská politika Řízení informačních zdrojů
Hospodářská politika a integrace I Statistika pro ekonomy
Hospodářská politika a integrace II Veřejné finance
ICT Strategie Základy makroekonomické analýzy

 

< zpět

Doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

Doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

Historie dopravy a ekonomické myšlení, Manažerská ekonomie, Manažerská ekonomika, Ekonomické prostředí, Ekonomika dopravy, Logistika, Přeprava a zasilatelství

Dosažené vzdělání

 • 1993 - 1998: Fakulta dopravní ČVUT v Praze

 • 2005: Fakulta dopravní ČVUT v Praze, Obhajoba disertační práce na téma Externality v dopravě z pohledu ekonomické teorie, získání titulu Ph.D., obor Technologie a management dopravy a telekomunikací
 • 2016: Jmenován docentem v oboru Technologie a management dopravy a telekomunikací na Fakultě dopravní ČVUT, habilitační přednáška na téma: Komparace různých přístupů k řešení externalit v dopravě

Publikace

 • Gnap, J., Říha, Z., Semanová, S. Proposal of Methodology to Calculate Necessary Number of Autonomous Trucks for Trolleys and Efficiency Evaluation. Open Engineering, 2020, 10 (1). ISSN 2391-5439. online:  https://doi.org/10.1515/eng-2020-0013.
 • Říha, Z. Sdílená ekonomika. In Svítek, M., Postránecký, M. a kol. Města budoucnosti. NADATUR, 2018. ISBN 978-80-7270-058-5. (kapitola v knize)
 • Baroch, V., Říha, Z. Web Application for Indexation of Costs in Freight Road Transport. Transport Means 2017 - Proceedings of the International Conference. Kaunas: Technical University, 2017, s. 677-682. ISSN 1822-296X.
 • Říha, Z., Tichý, J. The Measure for Costs Indexation in Road Freight Transport. Transport Means 2016 - Proceedings of the International Conference. Kaunas: Technical University, 2016, s. 778-783. ISSN 1822-296X.
 • Říha, Z., Tichý, J., Smíšek, O. Utilization of CNG and LNG in Transportation. 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, book 5: Ecology, Economics, Education and Legislation. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2016, s. 901-907. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-66-7.
 • Říha, Z., Tichý, J. The Costs Calculation and Modelling in Transport. Transport Means 2015 - Proceedings of the International Conference. Kaunas: Technical University, 2015, s. 388-391. ISSN 1822-296X.
 • Říha, Z. - Soušek, R.; Allocation of Work in Freight Transport, In: TRANSPORT MEANS 2014. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2014, p. 347-350. ISSN 1822-296X.
 • Říha, Z. - Skolilová, P.;Discriminatory Pricing in the Passenger Air Transport, In: TRANSPORT MEANS 2014. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2014, p. 296-299. ISSN 1822-296X.
 • Říha, Z. - Hornyák, P.; Railway Transport Means from the Marketing Viewpoint; In: Transport means. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2012, p. 263-266. ISSN 1822-296X.
 • Říha, Z. - Fojtík, P.; Jak se tvoří město: vývoj dopravního systému Prahy v období průmyslové revoluce; 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. 188 s. ISBN 978-80-01-05029-3. (kniha)

Pedagogická činnost

 • ČVUT Fakulta dopravní: Ekonomie, Ekonomika dopravního podniku, management dopravních systémů, Historie dopravy,
 • ČVUT Fakulta architektury: Ekonomie a management
 • Vysoká škola logistiky: Mikroekonomie, Makroekonomie, Ekonomika podniku, Management a Marketing
 • kurz MBA: pro Český svaz ledního hokeje: Mikroekonomie, Makroekonomie

Granty a členství

 • Ekonomika zavádění alternativních paliv v dopravě a možnosti internalizace externích nákladů dopravy v České republice, MDČR 2004 – 2006
 • Využití moderní vizualizační a simulační techniky v oblasti dopravních systémů, 2016 – 2019; v rámci česko-saské spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
 • H2AC4schools – Závody saských a českých škol PrOJETÍ světa elektromobility s vodíkem; 2017 – 2020; v rámci česko-saské spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020,
 • Popularizace vědy a výzkumu na ČVUT, 2012 – 2014, ESF, MŠMT ČR
 • Multimodální doprava v Ústeckém kraji se zaměřením na chemický průmysl, 2018, studie pro Ústecký kraj v rámci projektu ChemMultimodal
 • Studie dopravního zatížení vycházející z vybudování rozvojové zóny v oblasti kolejiště Východního nádraží v Děčíně, 2019, studie pro Magistrát města Děčína
 • Člen oborových rad na DFJP Univerzity Pardubice a FPEDAS Univerzity Žilina, člen Akademické rady Vysoké školy logistiky.

Konference

 • Seminář Společenství autodopravců Čech a Moravy, 17. 6. 2020, přednáška: Ekonomická efektivnost dopravy a využití alternativních paliv
 • Konference Kamiony bez řidičů, doprava bez dopravců, pořadatel ČESMAD, 18. 10. 2018, přednáška: Aplikace aplikací, Sdílená ekonomika
 • konference CMDTUR 2018: pořadatel FPEDAS Univerzita Žilina, 4. a 5. 10. 2018, přednáška: Sharing Economy
 • konference Efektivní dopravou k udržitelné mobilitě, pořadatel DFJP Univerzita Pardubice, 6. – 7. 9. 2018, přednáška: Historie ekonomického myšlení vzhledem k dopravě
 • Konference Transport Means 2016, pořadatel Technical University Kaunas, 5. – 7. 10. 2016, přednáška The Measure for Costs Indexation in Road Freight Transport
 • Konference Transport Means 2015, pořadatel Technical University Kaunas, 22. – 23. 10. 2015, přednáška The Costs Calculation and Modelling in Transport