VŠEM > Informace VŠEM > Projekty VŠEM > VŠEM pro média

VŠEM pro média

Přehled článků určených pro média, na kterých se podílely osobnosti působící na Vysoké škole ekonomie a managementu.

Nekalá konkurence státu podnikatelům

21/10/2017, doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.

Místopředseda vlády se vyjádřil k demonstraci taxikářů proti konkurentovi Uber takto: Nesmí vytvářet nekalou konkurenci a musí platit daně. Pravda. Ale pravda je taková, že je to stát, kdo nedokáže od firmy Uber vybrat daně. Jedná se tedy nikoliv o daň samotnou, ale o její výběr. Ve středověku byla populární komínová daň právě pro snadnost výběru. Když domácí nezaplatil, výběrčí mu strhl komín, aby si uvědomil, že mu bude zima a raději zaplatil.

Problém s výběrem má nejen spolujízda s podporou mobilní aplikace, ale mnoho dalších inovací s obdobnou podporou ale i bez ní. Například biopaliva jsou daněna spotřební daní a bioplyn a solární energie jsou přímo dotovány. S rozšířením elektrovozidel tak stát nebude schopen vybrat spotřební daň, která na litru paliva činí například pro FAME, které splňuje kritéria udržitelnosti § 48 odst. 10 pís. b) sazba:

  • 169 EUR/1000 l – do 30.6.2017
  • 80,66 EUR/1000 l – od 1.7.2017 do 31.12. 2020
  • 403,31 EUR/1000 l – od 1.7.2021 (Honig, Linhart, 2017)

Dotace energiím asi nemá pro srovnání smysl uvádět. Jasné je, že dojde podle Schumpetera (1926) ke kreativní destrukci vyvolané státem a té podlehnou výrobci nejen biopaliv ale i vozidel se spalovacími motory.

Tři mild. Kč na nové úředníky a absence tématu výběru daní z inovativních substitutů a alternativ v diskusích a volebních programech ukazuje, že politická reprezentace je, slovy profesora Parkinsona, dobře připravena na minulou válku.

Literatura:

  • Schumpeter, J. A. (1926) ‘Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung’, 2nd ed. München und Leipzig: Duncker a Humblot.
  • Honig, V., Linhart, Z. IMPACT OF TAX POLICY ON BIODIESEL SECTOR. (v tisku)