Čas čtení: 2 min.Matematika VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu se stala příjemcem podpory v rámci programu Operační program Praha Adaptabilita (prioritní osa 3. Modernizace počátečního vzdělávání) s projektem Popularizace matematiky a podpora přechodu středoškolských studentů na vysoké školy technického směru.

Základní informace

 • Doba trvání projektu: 01.07.2013 - 30.11.2014
 • Zkrácený název projektu: Matematika VŠEM
 • Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36239
 • Webové stránky: www.matematikavsem.cz

Cíl projektu

 • Cílem projektu je poskytovat zajímavou formou vysokou kvalitu matematického vzdělání a navýšit tak matematickou gramotnost především současných středoškoláků. Série projektových aktivit dává vzniknout bohatým projektovým výstupům včetně on-line aplikace nabízející soubor mini lekcí poskytovaných prostřednictvím videosekvencí jednoduše pochopitelných matematických návodů, témata jsou provázána s inovací studijního předmětu, jež bude prověřena přímou výukou na SŠ. Aplikace je využitelná rovněž samostatně pro zájemce o rozvoj či opakování znalostí matematiky zaměřené na technické obory VŠ.

Cílová skupina

 • středoškolští studenti
 • středoškolští učitelé

Klíčové aktivity (KA)

 • 01 Řízení a administrace projektu
 • 02 Definice výstupů učení a tvorba osnov
 • 03 Metodická a technická koncepce řešení
 • 04 Realizace výstupů KA 02, KA 03
 • 05 Testování řešení
 • 06 Implementace výstupů KA 02, KA 03, KA 04 v praxi
 • 07 Popularizace a šíření projektových výstupů

Partner projektu

 • Partnerem projektu je Gymnázium Elišky Krásnohorské, které bylo založeno v roce 1937 a je nejstarším gymnáziem na území Prahy 4. V roce 2002 získala škola čestný název Gymnázium Elišky Krásnohorské, neboť navazuje na historické tradice prvního dívčího plnohodnotného gymnázia ve střední Evropě.
 • Gymnázium spolupracuje na přípravě a realizaci projektových aktivit 02-07. Gymnázium bylo vybráno s ohledem na pokrokové výukové metody a moderní přístup ke vzdělávání studentů i s ohledem na množství kvalifikovaných pedagogů, jež lze do projektu zapojit. Výuka je zde zaměřena především na přípravu k vysokoškolskému studiu.

data/images/img-oppa/oppa1.jpg

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond