VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Distanční forma studia (Bc./Ing.)

14. 12. 2022 08:33 vytvořil:

Možnost zahájení studia bakalářského (Bc.) či magisterského (Ing.) od ledna 2023 na VŠEM v distanční (on-line) formě studia:

  • Díky nové akreditaci MŠMT získají absolventi daných studijních programů titul Bc. / Ing.
  • Výuka probíhá on-line dle rozvrhu v rámci víkendových dnů (sobota/neděle) v rozsahu 1-3 víkendy/trimestr. Tato forma studia je tak vhodná pro zaměstnané studenty, kteří nemají možnost absolvovat výuku výhradně prezenčně, nebo kombinovaně.
  • Studenti mají rovněž k dispozici on-line výukové aplikace VŠEM, a sice kompletní databázi výukových videí (Videolearning VŠEM) s možností interaktivního testování znalostí, záznamy přednášek v aplikaci VideoStream, Audiolearning VŠEM a vysokoškolské učebnice VŠEM v tištěné i elektronické podobě.
  • Samozřejmostí je možnost absolvovat zkouškové termíny i konzultace s přednášejícími a studijními poradci prakticky denně (termíny ve všední dny i o víkendu).
    S ohledem na individuální průběh výuky je kapacita každé studijní skupiny omezena. Studenti jsou přijímáni dle termínu splnění podmínek přijímacího řízení.

Jdi zpět