You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

ODBORNÝ GARANT
OSOBNÍ
VIDEOFORUM
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. 09.05.2017 (16:00 - 18:00 hod.) TERMÍNY VIDEOKONZULTACÍ
doc.Ing.Roman Zuzák,Ph.D. 13.05.2017 (12:00 - 13:00 hod.)
doc.RNDr. M. Křivánek, CSc. 13.05.2017 (13:00 - 14:00 hod.)
doc.Ing.Z. Prostějovská,Ph.D. 15.05.2017 (12:30 - 13:30 hod.)
Ing.Martin Řehoř,Ph.D.,MBA 22.05.2017 (12:30 - 14:30 hod.)
doc.Ing.Z. Prostějovská,Ph.D. 27.05.2017 (12:30 - 13:30 hod.)
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. 30.05.2017 (16:00 - 18:00 hod.)
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. 20.06.2017 (16:00 - 18:00 hod.)
Konzultace s akademickým pracovníkem je možná pouze po domluvě prostřednictvím Studijního formuláře/Kontaktovat lektora.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu