You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

ODBORNÝ GARANT
OSOBNÍ
VIDEOFORUM
Ing. Martin Řehoř, Ph.D., MBA 18.09.2017 (12:00 - 13:30 hod.) TERMÍNY VIDEOKONZULTACÍ
doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. 19.09.2017 (12:00 - 13:00 hod.)
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. 23.09.2017 (12:30 - 13:30 hod.)
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. 23.09.2017 (14:00 - 16:00 hod.)
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. 02.10.2017 (14:00 - 16:00 hod.)
Ing. Michal Špitálník 08.10.2017 (13:30 - 14:00 hod.)
doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. 14.10.2017 (12:00 - 13:00 hod.)
doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. 17.10.2017 (12:30 - 13:30 hod.)
Ing. Martin Řehoř, Ph.D., MBA 23.10.2017 (12:00 - 13:30 hod.)
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. 23.10.2017 (14:00 - 16:00 hod.)
Ing.František Janatka,CSc. 27.10.2017 (17:00 - 18:00 hod.)
Ing. Lucie Dostálová, Ph.D. 30.10.2017 (17:00 - 19:00 hod.)
Ing. Michal Špitálník 04.11.2017 (12:00 - 12:30 hod.)
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. 04.11.2017 (12:30 - 13:30 hod.)
Ing.František Janatka,CSc. 04.11.2017 (17:00 - 18:00 hod.)
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. 13.11.2017 (14:00 - 16:00 hod.)
doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. 26.11.2017 (12:30 - 13:30 hod.)
Ing. Lucie Dostálová, Ph.D. 30.11.2017 (08:00 - 09:00 hod.)
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. 04.12.2017 (14:00 - 16:00 hod.)
Ing. Lucie Dostálová, Ph.D. 13.12.2017 (08:00 - 09:00 hod.)
Ing.František Janatka,CSc. 15.12.2017 (17:00 - 18:00 hod.)
doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. 16.12.2017 (12:00 - 13:00 hod.)
Ing. Michal Špitálník 16.12.2017 (13:30 - 14:00 hod.)
Konzultace s akademickým pracovníkem je možná pouze po domluvě prostřednictvím Studijního formuláře/Kontaktovat lektora.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu