Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu

 

Ing. Mgr. Václav Baroch, Ph.D.

Ing. Mgr. Václav Baroch, Ph.D.

Aplikace podnikové informatiky, Finanční audit, Finanční management, Strategie podniku, Manažerský controlling, Finanční audit

Více
Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.

Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.

Analýza rizik investičních projektů, Analýza rizik investičních projektů II, Financování inovací, Investice, Investice v praxi, Management I a II, Management změny, Strategický management, Teorie a praxe managementu, Řízení změn

Více
Ing. Petra Crhák, Ph.D.

Ing. Petra Crhák, Ph.D.

Management rizik, Project management, Projektové řízení, Projektový management

Více
Mgr. Kateřina Chvátalová

Mgr. Kateřina Chvátalová

Event management, Management

Více
doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D.

doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D.

Prorektorka pro studium

Komunikační a prezentační dovednosti, Management lidských zdrojů, Prezentační a komunikační dovednosti, Studijní a prezentační dovednosti

Více
PhDr. Karel Eliáš, CSc.

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Marketingová komunikace, Řízení vztahů se zákazníky v praxi

Více
doc. Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.

doc. Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.

Management lidských zdrojů, Krizový management, Řízení lidských zdrojů, Krizové řízení, Krizové řízení ve veřejné správě

Více
Ing. Šárka Janků, Ph.D.

Ing. Šárka Janků, Ph.D.

Etika a společenská odpovědnost, Systémy řízení

Více
doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.

doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.

Jak na home office, Leadership, Logika a logické myšlení, Manažerské dovednosti, Systémové řízení v manažerské praxi

Více
PhDr. Ing. Petr Mašín, PhD., DBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, PhD., DBA

Globální a lokální management obchodu, Procesní management, Procesní management v praxi, Manažerské dovednosti, Manažerské rozhodování, Manažerská ekonomika, Mezinárodní vztahy, Organizace a řízení obchodu, Management, Průmysl 4.0

Více
Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Vedení závěrečných prací

Více
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

Analýza rizik investičních projektů II, Management rizik, Projektové řízení, Projektový management, Riziko a riziková analýza, Workshop MS Teams

Více
Ing. Martin Řehoř, Ph.D., MBA

Ing. Martin Řehoř, Ph.D., MBA

Design inovací, Ekonomické a sociální inovace, Financování inovací, Inovace, Inovace a podnikání, Manažerská ekonomika, Organizace a řízení obchodu, Praktické řízení firmy

Více
Ing. Ján Stanko

Ing. Ján Stanko

Obchodní dovednosti

Více
Ing. Jiří Urbanec, Ph.D.

Ing. Jiří Urbanec, Ph.D.

Bezpečnost IT

Více
Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA

Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA

Management, Ekonomika podniku a organizací I, Ekonomika podniku a organizací II, Sdílená ekonomika

Více
doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D.

doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D.

Analýza dat v ekonomii, Systémy řízení, Exaktní myšlení

Více
doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

Bakalářský seminář, Diplomový seminář, Krizové řízení, Krizový management, Management, Multikulturní management, Řízení administrativních procesů, Strategický management

Více