You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

Katedra ekonomie

Katedra ekonomie je odborným je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

ODBORNÝ GARANT
OSOBNÍ
VIDEOFORUM
Ing. Pavla Kubová, Ph.D. 05.09.2017 (12:00 - 16:00 hod.) TERMÍNY VIDEOKONZULTACÍ
doc. RNDr. Jan Coufal, CSc. 09.09.2017 (12:00 - 14:00 hod.)
Ing. Pavla Kubová, Ph.D. 09.10.2017 (12:00 - 13:00 hod.)
doc. RNDr. Jan Coufal, CSc. 15.10.2017 (12:00 - 14:00 hod.)
Mgr. Ing. Jiří Tobíšek 15.10.2017 (12:00 - 13:00 hod.)
Mgr. Ing. Jiří Tobíšek 27.10.2017 (16:00 - 17:00 hod.)
Ing. Václav Rybáček, Ph.D. 31.10.2017 (12:00 - 13:00 hod.)
Ing. Robin Maialeh 05.11.2017 (13:00 - 14:00 hod.)
Ing. Pavla Kubová, Ph.D. 10.11.2017 (15:30 - 16:30 hod.)
doc. RNDr. Jan Coufal, CSc. 11.11.2017 (12:00 - 14:00 hod.)
Mgr. Ing. Jiří Tobíšek 11.11.2017 (12:00 - 13:00 hod.)
Ing. Václav Rybáček, Ph.D. 15.11.2017 (10:00 - 11:00 hod.)
Mgr. Ing. Jiří Tobíšek 21.11.2017 (15:00 - 16:00 hod.)
Ing. Pavla Kubová, Ph.D. 01.12.2017 (15:30 - 16:30 hod.)
doc. RNDr. Jan Coufal, CSc. 02.12.2017 (12:00 - 14:00 hod.)
Mgr. Ing. Jiří Tobíšek 02.12.2017 (12:00 - 13:00 hod.)
Ing. Václav Rybáček, Ph.D. 13.12.2017 (10:30 - 11:30 hod.)
Ing. Robin Maialeh 16.12.2017 (08:00 - 09:00 hod.)
Ing. Robin Maialeh 06.01.2018 (08:00 - 09:00 hod.)
Konzultace s akademickým pracovníkem je možná pouze po domluvě prostřednictvím Studijního formuláře/Kontaktovat lektora.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Analýza dat v ekonomii Informatika I
Analýzy a návrh informačního systému Informatika II
Aplikace podnikové informatiky Makroekonomická analýza
Bezpečnost ICT Makroekonomie
Business intelligence Makroekonomie II
Dějiny moderního podnikání Makroekonomie a analýza
Dějiny podnikání Management veřejné správy
Ekonomické a sociální inovace Manažerská ekonomie
Ekonomické myšlení a společnost Manažerská ekonomie II
Ekonomické a sociální systémy EU Manažerský controlling
Ekonomické prostředí Matematika pro ekonomy
Evropská unie Mikroekonomie
Exaktní myšlení v ekonomii Mikroekonomie II
Finance a finanční trhy Podniková Informatika
Finanční a pojistná matematika Podnikové systémy
Hospodářská politika Řízení informačních zdrojů
Hospodářská politika a integrace I Statistika pro ekonomy
Hospodářská politika a integrace II Veřejné finance
ICT Strategie Základy makroekonomické analýzy