VŠEM > O VŠEM > Struktura a lidé VŠEM

Čas čtení: 1 min.Struktura a lidé VŠEM

Struktura VŠEM je členěna na výkonné, statutární, samosprávné, iniciační a poradní orgány (Rektorát, Akademická rada VŠEM, Studentská rada, Kolegium rektora VŠEM, Rada pro vědu a výzkum VŠEM), akademická a výzkumná pracoviště (katedry a výzkumná pracoviště) a administrativní pracoviště (oddělení).

Vedení VŠEM

Vedení zahrnuje výkonné, statutární a samosprávné orgány (rektorát, Akademická rada, Studentská rada), poradní a iniciační orgány (Rada pro vědu a výzkum, Kolegium rektora) vysoké školy, kdy nejvyšším výkonným orgánem je Rektor VŠEM (Prof. Ing. Milan Žák, CSc.).

Rektorát VŠEM

Rektorát je výkonným orgánem VŠEM, který uskutečňuje organizační, koordinační, konzultačně-poradní, evidenční a kontrolní činnost v oblasti studia, výzkumu, ekonomických, personálních, právních, vnějších a zahraničních vztahů a vnitřní správy.

Akademická pracoviště/katedry VŠEM

Akademická pracoviště VŠEM (katedry) zajišťují výuku jednotlivých studijních programů (studijní předměty, studijní moduly, seminární bloky) po odborné a obsahové stránce.

Administrativní pracoviště/oddělení

Administrativní pracoviště VŠEM (oddělení) zajišťuje administrativně a organizačně výuku jednotlivých studijních programů, souvisejících činnosti (Informačně poradenské centrum) a mimoškolních aktivit.

Poradna VŠEM

Poradna VŠEM je důležitou součástí vnitřní organizační struktury VŠEM a nabízí studentům možnost individuálních konzultací odborníků v daných oblastech (profesní poradenství, psychologicko - pedagogické poradenství, finančně - právní poradenství).

Rada pro vnitřní hodnocení kvality

Komise pro interní hodnocení kvality se zaměřuje na evaluaci výsledků VŠEM v pedagogické, vzdělávací, studijní, technicko-organizační a výzkumné činnosti.