You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

Katedra marketingu

Katedra marketingu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

ODBORNÝ GARANT
OSOBNÍ
VIDEOFORUM
Ing. Helena Smolová, Ph.D.
09.05.2017 (14:00 - 16:00 hod.) TERMÍNY VIDEOKONZULTACÍ
Mgr. Jiří Boháček, Dr. 15.05.2017 (14:00 - 16:00 hod.)
doc. Ing. Z. Linhart, CSc. 15.05.2017 (16:00 - 17:00 hod.)
Mgr. Jiří Boháček, Dr. 20.05.2017 (12:00 - 14:00 hod.)
doc. Ing. Z. Linhart, CSc. 22.05.2017 (16:00 - 17:00 hod.)
doc.Ing.Jan Koudelka, CSc. 23.05.2017 (12:30 - 13:30 hod.)
Ing. Martin Liška, MBA 28.05.2017 (13:00 - 15.00 hod.)
Ing. Helena Smolová, Ph.D. 28.05.2017 (14:00 - 16:00 hod.)
doc. Ing. Z. Linhart, CSc. 29.05.2017 (16:00 - 17:00 hod.)
Ing. Helena Smolová, Ph.D. 30.05.2017 (14:00 - 16:00 hod.)
Mgr. Jiří Boháček, Dr. 05.06.2017 (14:00 - 16:00 hod.)
doc. Ing. Z. Linhart, CSc. 05.06.2017 (16:00 - 17:00 hod.)
doc. Ing. Z. Linhart, CSc. 12.06.2017 (16:00 - 17:00 hod.)
Ing. Helena Smolová, Ph.D. 13.06.2017 (14:00 - 16:00 hod.)
Mgr. Jiří Boháček, Dr. 14.06.2017 (13:00 - 15:00 hod.)
doc. Ing. Z. Linhart, CSc. 19.06.2017 (16:00 - 17:00 hod.)
doc.Ing.Jan Koudelka, CSc. 27.06.2017 (12:30 - 13:30 hod.)
Konzultace s akademickým pracovníkem je možná pouze po domluvě prostřednictvím Studijního formuláře/Kontaktovat lektora.
 

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Inovační strategie Média a reklamní prostředí
Interkulturní marketing Mediální komunikace
Komunikační strategie Mezinárodní marketing
Marketing Nová média
Marketing II Public Relations
Marketing a marketingová komunikace PR ve sportu
Marketing lidských zdrojů Reklama
Marketing sportovních akcí Reklama a marketingová komunikace
Marketingová komunikace Reklama ve sportu
Marketingová výkonnost podniků Reklamní a marketingová komunikace
Marketingový mix Reklamní strategie
Marketingový výzkum Reklamní strategie a plánování
Masová a mediální komunikace Spotřební chování
Masová komunikace Strategický marketing
Mezinárodní prostředí Trh a spotřeba
  Základy marketingu