You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > O VŠEM > Struktura a lidé VŠEM > Akademická pracoviště > Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

ODBORNÝ GARANT
OSOBNÍ
VIDEOFORUM
JUDr. Věra Hrouzková 13.09.2017 (12:00 - 13:00 hod.) TERMÍNY VIDEOKONZULTACÍ
JUDr. Věra Hrouzková 19.09.2017 (13:00 - 14:00 hod.)
Ing. Lenka Holečková, Ph.D. 19.09.2017 (10:00 - 11:30 hod.)
doc.Ing.M.Špaček,Ph.D.,MBA 26.09.2017 (09:00 - 11:00 hod.)
Ing. Lenka Holečková, Ph.D. 27.09.2017 (10:00 - 11:30 hod.)
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D. 04.10.2017 (17:00 - 18:00 hod.)
Ing. Lenka Holečková, Ph.D. 11.10.2017 (10:00 - 11:30 hod.)
Ing. Lenka Holečková, Ph.D. 18.10.2017 (10:00 - 11:30 hod.)
JUDr. Věra Hrouzková 24.10.2017 (12:00 - 13:00 hod.)
JUDr. Věra Hrouzková 07.11.2017 (13:00 - 14:00 hod.)
JUDr. Věra Hrouzková 08.11.2017 (13:00 - 14:00 hod.)
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D. 13.11.2017 (17:00 - 18:00 hod.)
Ing. Lenka Holečková, Ph.D. 15.11.2017 (10:00 - 11:30 hod.)
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D. 25.11.2017 (17:00 - 18:00 hod.)
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D. 27.11.2017 (12:00 - 13:00 hod.)
JUDr. Věra Hrouzková 28.11.2017 (12:00 - 13:00 hod.)
JUDr. Věra Hrouzková 09.12.2017 (12:00 - 13:00 hod.)
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D. 12.12.2017 (10:30 - 11:30 hod.)
Konzultace s akademickým pracovníkem je možná pouze po domluvě prostřednictvím Studijního formuláře/Kontaktovat lektora.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví