Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Etika podnikání, Etika a společenská odpovědnost, Integrita a etika veřejné správy, Nové trendy v řízení a správě společností

Více
JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D.

JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D.

Autorská práva, Elektronické právní jednání, Obchodní právo, Počítačové dovednosti, Politologie a mezinárodní vztahy, Právní prostředí a společnost, Právo, Právo a právní prostředí, Právo EU, Právo v praxi, Právo v praxi II, Strategické rozhodování - jak postupovat se zkušeností s pandemií a výhledem do roku 2022, Základy práva

Více
PhDr. Radim Bureš

PhDr. Radim Bureš

Moderní trendy ve veřejné správě, Moderní trendy ve veřejné správě II, Soukromý a veřejný sektor, Soukromý a veřejný sektor II

Více
Ing. Dagmar Čámská, Ph.D.

Ing. Dagmar Čámská, Ph.D.

Manažerský controlling, Finanční účetnictví, Účetnictví a finance

Více
JUDr. Jan Dvořák, LL.M., MBA

JUDr. Jan Dvořák, LL.M., MBA

Trestní právo, Utajované informace a bezpečnostní způsobilost

Více
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Více
Doc. Enzo Essenza, D.Phil., M.P.A.

Doc. Enzo Essenza, D.Phil., M.P.A.

Change Management, Deep Vocation: Discovering Your Purpose, Deep vocation: Discovering your purpose & potential, Inovace, Politologie, Politologie a mezinárodní vztahy, Transformative Education, World Futures

Více
Ing. Lenka Holečková, Ph.D.

Ing. Lenka Holečková, Ph.D.

Bakalářský seminář, Ekonomika podniku I a II, Ekonomika podniku a organizací I, Ekonomika podniku a organizací II, Komunikace a komunikační dovednosti, Prezentační dovednosti, Prezentace a komunikace v praxi, Prezentační a komunikační dovednosti, Prezentační a rétorické dovednosti v anglickém jazyce, Seminář BP/DP, Seminář ke zpracování písemných výstupů v oblasti podnikatelské činnosti, Rétorické dovednosti v českém i anglickém jazyce

Více
doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D.

doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D.

Praktické aplikace

Více
JUDr. Martin Horvát, LL.M.

JUDr. Martin Horvát, LL.M.

Praktické aplikace, Právo a právní prostředí, Právo v praxi

Více
Ing. Ivana Hrubá

Ing. Ivana Hrubá

Praktické aplikace

Více
Martina Hrušínská, MBA

Martina Hrušínská, MBA

Praktické aplikace

Více
doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.

doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.

Prorektorka

Ekonomika podniku I a II

Více
Ing. Michal Kadlec

Ing. Michal Kadlec

Praktické aplikace, Daň z příjmu právnických osob, Daňový systém a administrativa

Více
JUDr. Ing. Jiří Kappel, Ph.D.

JUDr. Ing. Jiří Kappel, Ph.D.

Daně a daňová politika

Více
doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

Daň z příjmu právnických osob, Daně a daňová politika, Daňový systém a administrativa, Daňový systém a administrativa II

Více
Ing. Jiří Klečka, Ph.D.

Ing. Jiří Klečka, Ph.D.

Manažerská ekonomika

Více
Mgr. Filip Koloros

Mgr. Filip Koloros

Pracovní právo

Více
doc. Ing. Jana Košťálová, Ph.D.

doc. Ing. Jana Košťálová, Ph.D.

Finanční účetnictví, Projektový management

Více
prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D.

Praktické aplikace

Více
Ing. Gabriela Rokosová, Ph.D.

Ing. Gabriela Rokosová, Ph.D.

Hodnocení písemných výstupů

Více
Ing. Mgr. Petra Skálová, Ph.D.

Ing. Mgr. Petra Skálová, Ph.D.

Vedení závěrečných prací

Více
Ing. Lukáš Slavík

Ing. Lukáš Slavík

Praktické aplikace

Více
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

Marketing and Management of European institutions, Politologie a mezinárodní vztahy, Právní prostředí a společnost, Právo EU, European Integration - Past and Future, Politologie a mezinárodní vztahy, Právo a právní prostředí, "Strategické rozhodování - válka na Ukrajině, co dál?", Globální politika, Právo, Strategické rozhodování - jak postupovat se zkušeností s pandemií a výhledem do roku 2022

Více
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Financial management, Finanční analýza, Finanční management, Finanční řízení, Management, Měření firemní výkonnosti

Více
doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.

doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.

Ekonomika podniku a organizací I a II, Podnikatelský plán a startup, Udržitelné podnikání, Management udržitelnosti

Více
JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D., LL.M.

JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D., LL.M.

Obchodní právo, Obchodní právo/Smluvní právo, Právo, Právo ochrany osobních údajů, Právo v praxi, Právo ve sportu, Základy práva

Více
doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.

doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.

Finanční řízení

Více
Prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h. c.

Prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h. c.

vedení závěrečných prací

Více
Mgr. Andrea Voříšková

Mgr. Andrea Voříšková

Praktické aplikace

Více