You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

ODBORNÝ GARANT
OSOBNÍ
VIDEOFORUM
Ing. Dominika Kadeřábková 01.04.2017 (12:30 - 13:30 hod.) TERMÍNY VIDEOKONZULTACÍ
Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. 05.04.2017 (09:00 - 10:00 hod.)
Ing. Hana Urbancová, Ph.D. 07.04.2017 (11:00 - 13:00 hod.)
PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. 09.04.2017 (12:30 - 13:30 hod.)
PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. 10.04.2017 (09:00 - 10:00 hod.)
Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. 21.04.2017 (09:00 - 10:00 hod.)
Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA 22.04.2017 (12:00 - 13:00 hod.)
PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. 26.04.2017 (12:30 - 13:30 hod.)
Ing. Dominika Kadeřábková 29.04.2017 (13:00 - 14:00 hod.)
Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. 05.05.2017 (09:00 - 10:00 hod.)
Ing. Hana Urbancová, Ph.D. 05.05.2017 (13:00 - 16:00 hod.)
Ing. Dominika Kadeřábková 13.05.2017 (13:00 - 14:00 hod.)
PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. 15.05.2017 (09:00 - 10:00 hod.)
Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA 27.05.2017 (17:00 - 18:00 hod.)
PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. 30.05.2017 (12:00 - 13:00 hod.)
Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. 07.06.2017 (09:00 - 10:00 hod.)
PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. 12.06.2017 (09:00 - 10:00 hod.)
Ing. Hana Urbancová, Ph.D. 15.06.2017 (13:00 - 15:00 hod.)
Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. 20.06.2017 (09:00 - 10:00 hod.)
Konzultace s akademickým pracovníkem je možná pouze po domluvě prostřednictvím Studijního formuláře nebo e-mailu: jmeno.prijmeni@vsem.cz

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie