Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

Mgr. Pavla Benešová, MBA

Mgr. Pavla Benešová, MBA

Koučování studia, Workshop efektivní učení

Více
Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M.

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M.

Psychologie v personální práci, Psychologie a psychoterapie, Psychologie osobnosti, Psychologie

Více
Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.

Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.

Vedení závěrečných prací

Více
Mgr. Hana Coufalová

Mgr. Hana Coufalová

Efektivní učení, Praktické aplikace, Praktické koncepty koučinku, Základy koučinku

Více
Ing. Dana Hague

Ing. Dana Hague

vedení bakalářských prací

Více
Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA

Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA

Management lidských zdrojů, Rozvoj lidských zdrojů, Řízení lidských zdrojů, Vznik a skončení pracovního poměru, Získávání a výběr pracovníků

Více
Ing. Juraj Eisel, Ph.D.

Ing. Juraj Eisel, Ph.D.

Praktické aplikace, Tvorba benefitního a stabilizačního programu zaměstnanců, Umění manažerské komunikace ve spektru ŘLZ, Vedení týmů

Více
Ing. Adéla Fajčíková

Ing. Adéla Fajčíková

Praktické aplikace

Více
Ing. Dalibor Gottwald, Ph.D.

Ing. Dalibor Gottwald, Ph.D.

Vedení závěrečných prací

Více
prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH

prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH

Komunikace a komunikační dovednosti, Komunikační dovednosti, Organizační kultura, Osobnostní management, Podniková kultura,
Sociální patologie, Vzdělávání dospělých

Více
Ing. Iveta Hlaváčová, MBA

Ing. Iveta Hlaváčová, MBA

Praktické aplikace

Více
Ing. Václav Hýbler, MBA

Ing. Václav Hýbler, MBA

Vedení BP

Více
PhDr. Gabriela Ježková Petrů, Ph.D.

PhDr. Gabriela Ježková Petrů, Ph.D.

Utváření organizační kultury, Bakalářský seminář, Diplomový seminář, Hodnocení pracovníků, Kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody v písemných výstupech, Management lidských zdrojů, Organizační kultura, Performance management, Time management, Zajištění lidských zdrojů, Zpracování písemných výstupů, Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, Seminář BP/DP

Více
Ing. Dominika Kadeřábková

Ing. Dominika Kadeřábková

Efektivní učení, Management lidských zdrojů II, Praktické koncepty koučinku, Rozvoj lidských zdrojů

Více
PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA

PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA

Diverzity management, Intercultural differences, Leadership diverzitních týmů, Výuka v rámci programu ERASMUS

Více
Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, CSc., DrSc.

Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, CSc., DrSc.

Vedení závěrečných prací

Více
PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.

PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.

Kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody v písemných výstupech, Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, Management lidských zdrojů, Management lidských zdrojů II, Motivace pracovního jednání, Performance management

Více
Mgr. Tereza Raisová, Ph.D.

Mgr. Tereza Raisová, Ph.D.

Psychologie práce a organizace, Psychologie v personální práci

Více
PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.

PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.

Psychologie, Emoce a jejich zvládání, Náročné životní situace a jejich řešení, Mentální hygiena

Více
PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D.

PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D.

Age management, Diplomový seminář, Management lidských zdrojů I a II, Manažerské dovednosti, Manažerské rozhodování, Kariérní management, Organizační kultura, Personalistika, Personální řízení podniku, Prezentační a komunikační dovednosti, Rozvoj lidských zdrojů, Řízení lidských zdrojů, Vyjednávání a řešení konfliktů

Více
Ing. Mgr. Stanislav Termann, Ph.D., MBA

Ing. Mgr. Stanislav Termann, Ph.D., MBA

Psychologie a psychoterapie, Psychologie práce a organizace, Psychologie v personální práci, Psychologie v personální práci II, Time management a prokrastinace

Více
Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Age management, Kariérní management, Management lidských zdrojů I a II, Rozvoj lidských zdrojů, Řízení lidských zdrojů,

Více
Mgr. Matouš Veselský, Ph.D.

Mgr. Matouš Veselský, Ph.D.

Praktické aplikace

Více
Simone Weissenberger, Ph.D.

Simone Weissenberger, Ph.D.

Cultural and Cross-Cultural Psychology

Více
PhDr. Markéta Zachová, Ph.D.

PhDr. Markéta Zachová, Ph.D.

Praktické aplikace

Více