Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Psychologie, Psychologie a sociologie řízení

Více
Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M.

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M.

Psychologie v personální práci

Více
Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.

Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.

Vedení závěrečných prací

Více
Mgr. Hana Coufalová

Mgr. Hana Coufalová

Praktické aplikace

Více
Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA

Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA

Management lidských zdrojů, Rozvoj lidských zdrojů, Řízení lidských zdrojů

Více
Ing. Juraj Eisel, Ph.D.

Ing. Juraj Eisel, Ph.D.

Praktické aplikace

Více
Ing. Zdeněk Eška, MBA, LL.B.

Ing. Zdeněk Eška, MBA, LL.B.

Praktické aplikace

Více
Ing. Adéla Fajčíková

Ing. Adéla Fajčíková

Praktické aplikace

Více
Ing. Dalibor Gottwald, Ph.D.

Ing. Dalibor Gottwald, Ph.D.

Vedení závěrečných prací

Více
prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH

prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH

Komunikace a komunikační dovednosti, Komunikační dovednosti, Organizační kultura, Podniková kultura,
Sociální patologie, Vzdělávání dospělých

Více
Ing. Iveta Hlaváčová, MBA

Ing. Iveta Hlaváčová, MBA

Praktické aplikace

Více
PhDr. Gabriela Ježková Petrů, Ph.D.

PhDr. Gabriela Ježková Petrů, Ph.D.

Management lidských zdrojů

Více
Ing. Dominika Kadeřábková

Ing. Dominika Kadeřábková

Management lidských zdrojů II, Rozvoj lidských zdrojů

Více
PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA

PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA

Výuka v rámci programu ERASMUS

Více
PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.

PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.

Motivace pracovního jednání

Více
Ing. Kateřina Půbalová

Ing. Kateřina Půbalová

Praktické aplikace

Více
Mgr. Tereza Raisová, Ph.D.

Mgr. Tereza Raisová, Ph.D.

Psychologie práce a organizace, Psychologie v personální práci

Více
PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.

PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.

Psychologie

Více
PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D.

PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D.

Management lidských zdrojů I a II, Manažerské rozhodování, Organizační kultura, Personalistika, Personální řízení podniku, Rozvoj lidských zdrojů, Řízení lidských zdrojů, Vyjednávání a řešení konfliktů

Více
Ing. Mgr. Stanislav Termann, Ph.D., MBA

Ing. Mgr. Stanislav Termann, Ph.D., MBA

Psychologie v personální práci

Více
Bc. Oldřich Turner

Bc. Oldřich Turner

Praktické aplikace

Více
Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Řízení lidských zdrojů, Age management, Management lidských zdrojů I a II, Rozvoj lidských zdrojů, Kariérní management

Více
Simone Weissenberger, Ph.D.

Simone Weissenberger, Ph.D.

Cultural and Cross-Cultural Psychology

Více