Čas čtení: 5 min.Školné PREMIUM

Školné PREMIUM 60.000 Kč / rok

 • Školné PREMIUM je určeno těm studentům, kteří ve svému studiu chtějí využívat nadstandardní administrativní a studijní služby, kdy veškerý administrativní a studijní servis je zahrnut již v rámci školného.

 • Žádná jiná vysoká škola se nevyrovná VŠEM rozsahem administrativního servisu pro studenty a absolventy.

Studenti VŠEM dle cenových úrovní školného

 • Uznání zkoušek/předmětů z jiné VŠ/VOŠ.
 • Zkouškové a administrativní období 12 měsíců (září - srpen) min. 350 zkouškových dní
 • Elektronické vysokoškolské učebnice VŠEM (možnost opakovaného tisku) i objednání setu základní literatury
 • Videolearning a Audiolearning VŠEM pro více než 200 studijních předmětů
 • Videokonzultace pro on-line komunikaci
 • Možnost zápisu neomezeného množství volitelných studijních předmětů
 • Nanodiplomy a Mikrodiplomy VŠEM
 • Počet omluv bez udání důvodu ze zkouškových termínů: 9x/rok (tzv. Sick Day)
 • Vystavení zahraničního diplomu Bachelor of Business Administration/Master of Science (BBA/MSc.) pro absolventy příslušných studijních programů (Bc./Ing.) s mezinárodní akreditací ACBSP, tj. Bc. + BBA a Ing. + MSc.
 • Titul MBA v ceně školného pro absolventy, kteří obhájí svůj Capstone project.

 • Studijní a administrativní servis 7 dní v týdnu (stuijní poradenství, konzultace s akademickými praocvníky i zkouškové termíny od pondělí do neděle)
 • Možnost rozdělení ročních studijních poplatků bez navýšení (až 3 splátky)
 • Studentský úvěr VŠEM 10 + 1 (měsíční platby s navýšením)
 • Náhradní, opravné a mimořádné termíny
 • Vrácení 10 % z uhrazeného ročního školného (poslední ročník) v případě řádného ukončení studia ve standardní době, studijním průměrem (po celou dobu studia do 1,6) s účastí na výuce (po celou dobu studia min. 90%), plněním studentských aktivit (prezenční forma studia 20 bodů/rok, kombinovaná/distanční forma 15 bodů/rok) a bez administrativních bodů (dle Administrativního bodového systému).

  KLASIK STANDARD PREMIUM EXCLUSIVE
Docházka (účast na výuce)

min. 90 %

Volitelné (min. 50 %)*

Nepovinná (stanovuje garant) Nepovinná (stanovuje garant)

Zkouškové období

10 měsíců (září - červen)

10 měsíců (září - červen) 12 měsíců (září - srpen) 12 měsíců (září - srpen)
Uzavření ročníku (kontrola studia)

Ano (min. 90 %)

Volitelné (min. 50 %)* Ne Ne
Studentské aktivity

Ano

Volitelné* Ne Ne
Studijní poradenství a administrativní podpora

7 dní (Po - Ne)

7 dní v týdnu 7 dní v týdnu 7 dní v týdnu
Učebnice VŠEM

eBook

eBook eBook+tištěné eBook+tištěné
Video + Audio Learning VŠEM

Ano

Ano Ano Ano
Video Stream přednášek

Ne

Ne Ne Ano
Studenský úvěr VŠEM (měsíční platby)

10 + 2

10 + 2 10 + 1 10 + 0 (bez navýšení)
Možnost prodloužení studia

Ano

Ano Ano Ano
Kontrola studia (ZK, ZP, DPP)

Jednotná

Jednotná Jednotná Jednotná
Diplom BBA / MSc. / MBA

Zpoplatněno

Zpoplatněno V ceně školného V ceně školného

* STANDARD - student volí jen jednu z povinností zvýhodněné stipendijní cenové úrovně za AR (docházka | kredity | studentské aktivity)

STUDIJNÍ PROGRAM
FORMA STUDIA
ŠKOLNÉ / ROK

Bc. (3letý bakalářský)

prezenční, kombinovaná

60.000 Kč

distanční I

60.000 Kč

BBA (2letý bachelor)

distanční II

60.000 Kč

Ing. (2letý magisterský)

prezenční, kombinovaná

60.000 Kč

distanční I

60.000 Kč

MSc. (1letý master)

distanční II

60.000 Kč

MBA (1letý profesní)

distanční II

70.000 Kč

DBA (2letý doktorandský)

distanční II

60.000 Kč

Je docházka povinná?

V rámci cenové úrovně Premium není povinné plnění docházky na přednnáškách a videocvičeních, pokud tak nestanoví garant studijního předmětu. S ohledem na statisíce pozitivních hodnocení výuky ze strany studnetů VŠEM lze vyrozumět aktivní zájem o účast na přednáška v rámci přímé interakce s akademickými pracovníky VŠEM.

Nemusíte se však limitovat jakýmkoli plněním povinné účasti směrem k možné zdravotní indispozici či jiným plánovaným aktivitám.

Co je zkouškové období?

Studenti absolvují zkouškové testy v budově VŠEM (formou multiple choice), kdy zkouškové termíny jsou vypisovány 7 dnů v týdnu téměř denně (více než 1.000 termínů/AR), a to v několika časových intervalech (dopoledne/odpoledne).

Sami si nastavíte svůj individuální zkouškový plán a rozhodnete se, kdy budete zkoušky absolvovat s ohledem na vaše časové možnosti v daném období. Zkoušku z předmětu lze absolvovat po konci výuky kdykoli v průběhu celého studia.

K čemu slouží Mikrodiplomy a Nanodiplomy

Díky Mikrodiplomům VŠEM jsou studenti schopni prokázat nabyté znalosti již v průběhu studia a získají tak cennou výhodu na trhu práce.

Nanostudium VŠEM jako on-line vzdělávací kurz slouží k rozšíření obzorů studentů mimo studovanou oblast v rámci rychlého osvojení vybraných znalostí a kompetencí.

Učební texty VŠEM?

Všichni studenti mají k dispozici vysokoškolské učebnice VŠEM v elektronické podobě, kdy studenti Premium si mohou objednat každý rok tištěný set literatury pro nadcházející ročník. Učebnice jsou zpracovány s důrazem na možnost samostudia přímo vašimi přednášejícími.

Pro koho je Premium?

Pro každého, kdo chce ze studia na VŠEM vytěžit maximum, získat maximální studijní komfort a administrativní servis spolu s využítím výhod, které nenabízí žádná jiná vzdělávací instituce.

Kdy se platí školné?

Splatnost studijních poplatků je zpravidla do 10 dnů od absolvování přijímacího řízení, respektive obdržení podkladů pro zahájení studia ze strany VŠEM.

Platba školného na splátky?

V rámci cenové úrovně Premium můžete roční platbu školného rozdělit na 3 splátky bez navýšení.

Měsíční platba školného?

Možnost měsíčních splátek v rámci Studentského úvěru VŠEM v režímu 10 + 1 splátka (měsíční platby s navýšením).

Změna školného kdykoli?

Ano, studenti VŠEM mohou zaslat žádost o změnu cenové úrovně kdykoli v průběhu studia.