Čas čtení: 4 min.Školné PREMIUM

Školné PREMIUM je určeno těm studentům, kteří ve svému studiu chtějí využívat nadstandardní administrativní a studijní služby, kdy veškerý administrativní a studijní servis je zahrnut již v rámci školného.

Součást školného PREMIUM

 • Zkouškové a administrativní období 12 měsíců (září - srpen) min. 350 zkouškových dní
 • Tištěné vysokoškolské učební texty VŠEM (manipulační poplatek)
 • Elektronické vysokoškolské učebnice VŠEM (možnost opakovaného tisku)
 • Videolearning a Audiolearning VŠEM pro více než 200 studijních předmětů
 • VideoForum VŠEM pro on-line komunikaci s akademickými i administrativními pracovníky
 • Studijní a administrativní servis 7 dní v týdnu
 • Možnost zápisu neomezeného množství volitelných studijních předmětů
 • Nanodiplomy a Mikrodiplomy VŠEM
 • Uznání zkoušek/předmětů z jiné VŠ/VOŠ.
 • Počet omluv bez udání důvodu ze zkouškových termínů: 9x/rok (tzv. Sick Day)
 • Náhradní, opravné a mimořádné termíny
 • Vystavení zahraničního diplomu Bachelor of Business Administration/Master of Science (BBA/MSc.) pro absolventy příslušných studijních programů (Bc./Ing.) s mezinárodní akreditací ACBSP
 • Zvýhodněné Stravenky VŠEM (Menza VŠEM)

Financování školného PREMIUM

 • Možnost rozdělení ročních studijních poplatků bez navýšení (až 3 splátky)
 • Studentský úvěr VŠEM 10 + 1 (měsíční platby s navýšením)
 • Vrácení 10 % z uhrazeného ročního školného (poslední ročník) v případě řádného ukončení studia ve standardní době, studijním průměrem (po celou dobu studia do 1,6) s účastí na výuce (po celou dobu studia min. 90%), plněním studentských aktivit (prezenční forma studia 20 bodů/rok, kombinovaná/distanční forma 15 bodů/rok) a bez administrativních bodů (dle Administrativního bodového systému).