Čas čtení: 2 min.Diagnostika osobnosti

Diagnostický test může pomoci uchazeči o studium s výběrem vhodného programu a typu vysoké školy
Test studijních předpokladů a vhodnosti vysoké školy může zájemci/uchazeči o studium pomoci při výběru vhodného programu a typu vysoké školy, a to z hlediska vlastního rozhodování, osobních preferencí (vědomě i nevědomě), kapacity k učení (nejedná se o memorovací kapacitu), respektive jaký studijní program/obor by měl uchazeč preferovat z hlediska své osobnosti a vrozených schopností (ekonomie, filozofie, lékařství, policie/armáda, práva, přírodní vědy, sport, strojírenství/technologie, učitelství, teologie, umění).

Partneři projektu

Ve spolupráci s Freeman Consulting a DAP Servis nabízí Vysoká škola ekonomie a managementu diagnostiku osobnosti (tzv. barevná diagnostika), a to prostřednictvím základního vstupního testu, který představuje rychlý a přesný způsob ověření správného výběru příšlušného oboru vysoké školy.

Metoda Barvově slovních asociací (BSA)

Metoda BSA je postavena na spojení obsahu a prožitku, kdy je možné „přečíst si“ o jedinci nejen vnější projev, ale i vnitřní prožitek s tím, že hlavním znakem metody BSA je jednoduchost (práce s počítačem nenáročná na čas), projektivnost (neexistuje správná či špatná volba, jen je prostě moje) a díky výpočetní technice i automatická aktualizace norem podle empirických informací.

Parametry čtyř rozhodovacích procesů (somatický, emoční, mentální a sociální systém rozhodování a jeho asociační propojování) jsou postaveny na principu neurobiologického fungování mozku, aby "mozek fungoval", potřebuje stimuly. Uvedenými stimuly jsou barvy, které jsou od narození všude kolem nás s tím, že mozek umí rozlišovat vlnové délky barev, automaticky se tím rozvíjí, často nezávisle na vyšší čí nižší podnětnosti prostředí a mozek je jimi automaticky ovlivňován.

Základních osm barev (a jejich různá sytost), tedy černá, šedá, žlutá, hnědá, červená, zelená, modrá a fialová mají pro rozvoj mozku různý význam. Stimulují různé neuronové sítě, různě rychle, ale vždy systematicky. BSA umí detekovat systémové rozhodovací chyby. Barvy se dají rozdělit na tři typy, tzn. barvy pro vnější svět (černá a šedá), barva interakční (žlutá) a barvy pro vnitřní svět (hnědá, červená, zelená, modrá a fialová).