Studentská rada VŠEM

Studentská rada VŠEM (SR VŠEM) je samosprávným orgánem VŠEM (studenti a absolventi VŠEM), kdy samotní členové SR jsou jmenováni na základě návrhů Akademické rady VŠEM, Pedagogických pracovišť VŠEM, Kolegia Rektora VŠEM, Rektorátu VŠEM a Informačně poradenského centra VŠEM, a to Rektorem VŠEM.

Složení studentské rady, postup při jejím zasedání, průběh jednání a způsob hlasování, upravuje Jednací řád Studentské rady VŠEM.

Poslání a činnost Studentské rady VŠEM

Studentská rada VŠEM se podílí na koncepční, rozvojové a administrativní činnosti VŠEM, spolupracuje v rámci interní a externí evaluace, zprostředkovává komunikaci mezi studenty, pedagogickými a administrativními pracovišti VŠEM a ostatními orgány VŠEM.
  • Poslání SR VŠEM je dáno spoluprací s orgány VŠEM v rámci koncepčních, administrativních a studijních činností VŠEM, s důrazem na zlepšování kvality studia a celkovému kvalitativnímu rozvoji vlastní Alma mater.
  • SR VŠEM rovněž monitoruje administrativní a studijní činnosti studentů s tím, že následně informuje studenty o změnách a termínech v rámci Vnitřních předpisů VŠEM, předkládá návrhy studentských projektů (např. setkání studentů, společenské akce, sportovní akce atp.) a následně se podílí na jejich realizaci ve spolupráci s akademickou obcí VŠEM.
  • Zasedání Studentské rady VŠEM probíhá na základě návrhu/podnětu ze strany členů Studentské rady nebo jednotlivých orgánů VŠEM.
  • Členové SR mohou na základě činnosti a výsledků SR obdržet Stipendium VŠEM až do výše 100% studijních poplatků za daný akademický rok.

Členové Studentské rady VŠEM