You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

Studentská rada VŠEM

Studentská rada VŠEM (SR VŠEM) je samosprávným orgánem VŠEM (studenti a absolventi VŠEM), kdy samotní členové SR jsou jmenováni na základě návrhů Akademické rady VŠEM, Pedagogických pracovišť VŠEM, Kolegia Rektora VŠEM, Rektorátu VŠEM a Studijního oddělení VŠEM, a to Rektorem VŠEM.

Složení studentské rady, postup při jejím zasedání, průběh jednání a způsob hlasování, upravuje Jednací řád Studentské rady VŠEM.

Poslání a činnost Studentské rady VŠEM

Studentská rada VŠEM se podílí na koncepční, rozvojové a administrativní činnosti VŠEM, spolupracuje v rámci interní a externí evaluace, zprostředkovává komunikaci mezi studenty, pedagogickými a administrativními pracovišti VŠEM a ostatními orgány VŠEM.
  • Poslání SR VŠEM je dáno spoluprací s orgány VŠEM v rámci koncepčních, administrativních a studijních činností VŠEM, s důrazem na zlepšování kvality studia a celkovému kvalitativnímu rozvoji vlastní Alma mater.
  • SR VŠEM rovněž monitoruje administrativní a studijní činnosti studentů s tím, že následně informuje studenty o změnách a termínech v rámci Vnitřních předpisů VŠEM, předkládá návrhy studentských projektů (např. setkání studentů, společenské akce, sportovní akce atp.) a následně se podílí na jejich realizaci ve spolupráci s akademickou obcí VŠEM.
  • Zasedání Studentské rady VŠEM probíhá na základě návrhu/podnětu ze strany členů Studentské rady nebo jednotlivých orgánů VŠEM.
  • Členové SR mohou na základě činnosti a výsledků SR obdržet Stipendium VŠEM až do výše 100% studijních poplatků za daný akademický rok.

Členové Studentské rady VŠEM