Čas čtení: 2 min.Pedagogická komise VŠEM

Pedagogická komise VŠEM provádí formální hodnocení odevzdaných finálních verzí závěrečných prací (bakalářské/diplomové/disertační). Dále Pedagogická komise VŠEM schvaluje na základě žádosti studenta externího vedoucího závěrečných prací. Členy Pedagogické komise jsou akademičtí pracovníci VŠEM.

Činnost Pedagogické komise VŠEM

Pedagogická komise, která je petičlenná, provádí formální hodnocení závěrečných prací. Pedagogická komise se schází bezprostředně po termínu odevzdání závěrečných prací (1.5./1.9./1.12.).

Členové Pedagogické komise procházejí formální náležitosti odevzdaných prací a navrhují je ke schválení a odeslání oponentům, respektive k zamítnutí a nutnému přepracování. Členy pedagogické komise jmenuje prorektorka pro studium vždy dle odborných oblastí odevzdaných prací v konkrétním termínu.

Na základě návrhu Pedagogické komise rozhoduje rektor nebo jím pověřená prorektorka pro studium o schválení prací k obhajobě, respektive jejich zamítnutí a nutnému přepracování.