You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

Čas čtení: 2 min.Studentský senát VŠEM

Studentský senát VŠEM je samosprávným studentským orgánem akademické obce VŠEM (studenti VŠEM), kdy za členy Studentského senátu jsou voleni jednotliví studenti VŠEM ze všech realizovaných studijních programů a forem studia, na základě individuálních kandidatur.

Činnost Studentského senátu VŠEM

Studentský senát VŠEM zprostředkovává vzájemnou komunikaci mezi studenty VŠEM a administrativními pracovišti VŠEM, respektive samosprávnými akademickými orgány VŠEM.
  • Poslání Studentského senátu je dáno studentskou iniciativou, kdy kandidatura, volby a program jsou plně v kompetenci samotných studentů VŠEM.
  • Studentský senát VŠEM slouží studentům k prosazování návrhů v rámci administrace studia, informuje o změnách a termínech souvisejících s jejich studiem, slouží k reprezentaci VŠEM, podílí se na zlepšování podmínek studia a celkovém rozvoji vlastní Alma mater.
  • Studentský senát VŠEM se při jednání řídí jednacím řádem, který je součástí interních předpisů Studentského senátu VŠEM. Jednací řád upravuje způsob svolávání, přípravy a průběhu jednání, hlasování a tvorbu Usnesení Studentského senátu VŠEM, a to jako veřejné jednání oficiálního charakteru s předem stanovenými pravidly.
  • Zasedání SSE je svoláváno podle potřeby (nejméně však jednou za 4 měsíce/trimestr), kdy o každém zasedání SSE jsou studenti VŠEM informováni předem prostřednictví hromadného studentského e-mailu.
  • Volební a jednací řád Studentského senátu VŠEM

Volby do Studentského senátu VŠEM 2017/2018

Volby do Studentského senátu VŠEM se řídí Volebním a jednacím řádem Studentského senátu VŠEM.

  • Volby do Studentského senátu VŠEM na AR 2017/2018 budou probíhat od 1.6.2017 do 21.6.2017 prostřednictvím SIS VŠEM (anketa).
  • Kandidátky můžou být zasílány do 30.4.2017.
  • Zveřejnění kandidátek: 5.5.2017.
  • Zveřejnění výsledků voleb: 1.7.2017.
  • Výsledky voleb do SSE VŠEM na AR 2017/2018

Zvolení členové SSE na AR 2017/2018

Bc. Dušek Josef

Bc. Dušek Josef

Management firem a MBA

Studijní skupina MF 21, MBA 35
32 let

Více
Kratochvílová Sabina

Kratochvílová Sabina

Marketing

Studijní skupina PMAR 10
22 let

Více
Ing. Písková Lucie

Ing. Písková Lucie

Management firem

Studijní skupina PMF 05
26 let

Více
Řepík Jan

Řepík Jan

Marketing

Studijní skupina PMAR 13
30 let

Více
Vodičková Kateřina

Vodičková Kateřina

Marketing

Studijní skupina PMAR 13
20 let

Více
Bc. Židková Victoria

Bc. Židková Victoria

Komunikace a lidské zdroje

Studijní skupina PKLZ 13
23 let

Více

Členové Studentského senátu VŠEM 2016/2017

Příjmení Jméno

Studentský e-mail "@infovsem.cz"

Studijní skupina
Kratochvílová Sabina (předsedkyně) sabina.kratochvilova PMAR 10/PMAR 12/PKLZ 16
Bičík Tomáš tomas.bicik PE 49
Bílíková Jana jana.bilikova PKLZ 13/KLZ 23
Hodanová Veronika veronika.hodanova PMAR 11/PPE 16/PKLZ 15
Horná Vanda vanda.horna MF 20
Kopřivová Michaela michaela.koprivova PE 53/KLZ 27/MAR 14
Krausová Monika monika.krausova PE 52
Kyjonka Daniel daniel.kyjonka PMF 07
Lorenc Jan jan.lorenc PPE 14
Maršát Ota ota.marsat KLZ 28/PE 54/MAR 15
Mastná Veronika veronika.mastna MF 19
Muzikář Milan milan.muzikar MF 18/MF 17
Olivová Petra petra.olivova PE 49
Písková Lucie lucie.piskova PMF 05
Pohlová Lenka lenka.pohlova PMF 06
Rada Marek marek.rada PPE 15
Rejchrtová Markéta marketa.rejchrtova PPE 14
Semíková Petra petra.semikova PMAR 09
Stará Anika anika.stara PKLZ 12/PMAR 08
Steinerová Natálie natalie.steinerova PKLZ 14
Střelečková Petra petra.streleckova MAR 11
Varga Viktor viktor.varga PPE 15/PPE 17
Vojkůvková Nicola nicla.vojkuvkova MF 19
Vokounová Miroslava miroslava.vokounova KLZ 24/KLZ 25/MAR 10/MAR 12
Zdražilová Kristýna kristyna.zdrazilova KLZ 26
Židková Victoria victoria.zidkova PKLZ 13/KLZ 23