Čas čtení: 2 min.Studentský senát VŠEM

Studentský senát VŠEM je samosprávným studentským orgánem akademické obce VŠEM (studenti VŠEM), kdy za členy Studentského senátu jsou voleni jednotliví studenti VŠEM ze všech realizovaných studijních programů a forem studia, na základě individuálních kandidatur.

Činnost Studentského senátu VŠEM

Studentský senát VŠEM zprostředkovává vzájemnou komunikaci mezi studenty VŠEM a administrativními pracovišti VŠEM, respektive samosprávnými akademickými orgány VŠEM.
  • Poslání Studentského senátu je dáno studentskou iniciativou, kdy kandidatura, volby a program jsou plně v kompetenci samotných studentů VŠEM.
  • Studentský senát VŠEM slouží studentům k prosazování návrhů v rámci administrace studia, informuje o změnách a termínech souvisejících s jejich studiem, slouží k reprezentaci VŠEM, podílí se na zlepšování podmínek studia a celkovém rozvoji vlastní Alma mater.
  • Studentský senát VŠEM se při jednání řídí jednacím řádem, který je součástí interních předpisů Studentského senátu VŠEM. Jednací řád upravuje způsob svolávání, přípravy a průběhu jednání, hlasování a tvorbu Usnesení Studentského senátu VŠEM, a to jako veřejné jednání oficiálního charakteru s předem stanovenými pravidly.
  • Zasedání SSE je svoláváno podle potřeby (nejméně však jednou za 4 měsíce/trimestr), kdy o každém zasedání SSE jsou studenti VŠEM informováni předem prostřednictví hromadného studentského e-mailu.
  • Volební a jednací řád Studentského senátu VŠEM

Volby do Studentského senátu VŠEM 2017/2018

Volby do Studentského senátu VŠEM se řídí Volebním a jednacím řádem Studentského senátu VŠEM.

  • Volby do Studentského senátu VŠEM na AR 2017/2018 budou probíhat od 1.6.2017 do 21.6.2017 prostřednictvím SIS VŠEM (anketa).
  • Kandidátky můžou být zasílány do 30.4.2017.
  • Zveřejnění kandidátek: 5.5.2017.
  • Zveřejnění výsledků voleb: 1.7.2017.
  • Výsledky voleb do SSE VŠEM na AR 2017/2018

Zvolení členové SSE na AR 2017/2018

Členy studentského senátu je možné kontaktovat na e-mailu ve tvaru jmeno.prijmeni@infovsem.cz

Kratochvílová Sabina

Kratochvílová Sabina

Marketing

Předsedkyně Studentského senátu. Studijní skupina PMAR 10
22 let

Více
Bc. Dušek Josef

Bc. Dušek Josef

Management firem a MBA

Studijní skupina MF 21, MBA 35
32 let

Více
Ing. Písková Lucie

Ing. Písková Lucie

Management firem

Studijní skupina PMF 05
26 let

Více
Řepík Jan

Řepík Jan

Marketing

Studijní skupina PMAR 13
30 let

Více
Vodičková Kateřina

Vodičková Kateřina

Marketing

Studijní skupina PMAR 13
20 let

Více
Bc. Židková Victoria

Bc. Židková Victoria

Komunikace a lidské zdroje

Studijní skupina PKLZ 13
23 let

Více