VŠEM > O VŠEM > Struktura a lidé VŠEM > Vedení a orgány VŠEM > Disciplinární komise VŠEM

Čas čtení: 2 min.Disciplinární komise VŠEM

Disciplinární komise Vysoké školy ekonomie a managementu (DK VŠEM) projednává disciplinární přestupky studentů a členů akademické obce VŠEM a navrhuje rektorovi uložení příslušných sankcí.
 
Rektor VŠEM podává návrh na zahájení disciplinárního řízení a rozhoduje o uložení sankcí na návrh disciplinární komise. Rektor nemůže uložit přísnější sankci, než navrhla disciplinární komise.

Orgány disciplinárního řízení

  • rektor VŠEM
  • disciplinární komise, která má 6 členů

Složení Disciplinární komise VŠEM

Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.

Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.

Předsedkyně Disciplinární komise VŠEM

Prorektorka pro studium

Více
Mgr. Jana Bauernöplová

Mgr. Jana Bauernöplová

Členka Disciplinární komise VŠEM

Vedoucí odboru pro pedagogickou činnost

Více
Bc. Tereza Vlášková

Bc. Tereza Vlášková

Členka Disciplinární komise VŠEM

Vedoucí Informačně poradenského centra VŠEM

Více
Bc. Michaela Jungrová

Bc. Michaela Jungrová

Členka Disciplinární komise VŠEM

Absolventka bakalářského programu na VŠEM (Podniková ekonomika). Studentka magisterského programu (Management firem). Členka Studentské rady VŠEM, zástupce studentů.

Více
Natálie Marhoulová

Natálie Marhoulová

Členka Disciplinární komise VŠEM

Studentka studijního oboru Komunikace a lidské zdroje, prezenční forma studia.

Více
Kateřina Vodičková

Kateřina Vodičková

Členka Disciplinární komise VŠEM

Studentka studijního oboru Marketing, prezenční forma studia.

Více