Čas čtení: 2 min.Akademická rada VŠEM

Akademická rada VŠEM působí jako koncepční, iniciativní a poradní orgán ve stanovených oblastech činnosti VŠEM, zejména schvaluje studijní programy předkládané k akreditaci Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projednává dlouhodobý záměr VŠEM a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor nebo zakladatel.

Členy Akademické rady VŠEM jsou rektor, prorektor a představitelé oborů, v nichž VŠEM uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost.

Hodnocení Akademické rady VŠEM

Hodnocení a závěry hodnocení jednotlivých činností pedagogických a administrativních pracovišť a studentských aktivit Akademickou radou VŠEM. Obsahem jednotlivých dokumentů jsou i doporučení vyplývající z příslušných hodnocení.

Členové Akademické rady VŠEM

prof. Ing. Milan Žák, CSc.

prof. Ing. Milan Žák, CSc.

Předseda Akademické rady VŠEM

Rektor VŠEM

Více
doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D.

doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D.

Členka Akademické rady VŠEM

Prorektorka pro studium

Více
doc. RNDr. Jan Coufal, CSc.

doc. RNDr. Jan Coufal, CSc.

Člen Akademické rady VŠEM

Katedra Ekonomie

Více
doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.

doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.

Členka Akademické rady VŠEM

Prorektorka

Více
doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.

doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.

Člen Akademické rady VŠEM

Prorektor

Více
doc. Ing. Dan Šťastný, Ph.D.

doc. Ing. Dan Šťastný, Ph.D.

Člen Akademické rady VŠEM

Prorektor

Více
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Člen Akademické rady VŠEM

Katedra Ekonomie

Více
doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

Člen Akademické rady VŠEM

Katedra Managementu

Více