VŠEM > Studium VŠEM > MSK VŠEM

Čas čtení: 1 min.MSK VŠEM

S ohledem na rostoucí počet zahraničních studentů, kteří studují na Vysoké škole ekonomie a managementu, vznikl MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ KLUB VŠEM (MSK VŠEM). MSK VŠEM funguje na bázi dobrovolnictví. Studenti VŠEM, tzv. „Buddies“, se starají o své zahraniční kolegy individuálně ve svém volném čase a snaží se usnadnit jim studijní pobyt na VŠEM.

Účast v MSK VŠEM umožní českým studentům mimo jiné konverzovat v cizím jazyce, navázat zahraniční kontakty, seznámit se s cizí kulturou a v neposlední řadě bude zapojení výhodou při výběrovém řízení na studium v zahraničí.

Poslání MSK VŠEM

  • Pomoc s překonáním kulturního šoku
  • Asistence při vyřízování nezbytných administrativních náležitostí
  • Pomoc s překonáním jazykových bariér
  • Usnadnění orientace v Praze a na VŠEM

Novinky MSK VŠEM

  • Od AR 15/16 disponuje MSK VŠEM rozpočtem pro realizaci studentských aktivit
  • Prezidentkou MSK je Hana Váchalová