VŠEM > Studium VŠEM > Přehled školného VŠEM > Školné EXCLUSIVE

Čas čtení: 5 min.Školné EXCLUSIVE

Školné EXCLUSIVE 80.000 Kč / rok

 • Školné EXCLUSIVE je určeno studentům, kteří vyžadují maximální studijní a administrativní servis s personifikací služeb (studijní asistent) a možností individuálních termínů nad rámec stanovených.

 • Žádná jiná vysoká škola se nevyrovná VŠEM rozsahem administrativního servisu pro studenty a absolventy.

 • Osobní administrativní a studijní asistent, který studenta provází od přijímacího řízení po úspěšné absolutorium (individuální poradenství, upozornění na důležité termíny, vlastní telefonní spojení)
 • Tištěné učební texty VŠEM (základní studijní literatura)
 • Elektronické vysokoškolské učebnice VŠEM (základní studijní literatura) s možností tisku
 • VideoLearning a AudioLearning VŠEM pro více než 200 studijních předmětů
 • VideoForum VŠEM pro on-line komunikaci s akademickými i administrativními pracovníky
 • Studijní a administrativní servis 7 dní v týdnu
 • Možnost zápisu neomezeného množství volitelných studijních předmětů
 • Nanodiplomy a Mikrodiplomy VŠEM
 • Uznání zkoušek/předmětů z jiné VŠ/VOŠ
 • Individuální studijní plán (zkrácení studia)
 • Individuální termíny zkoušek a konzultací (v rámci úřední doby VŠEM)
 • Neomezený počet omluv bez udání důvodu ze zkouškových termínů (tzv. Sick Day)
 • Bezplatné prodloužení standardní doby studia (12 měsíců)
 • Časově neomezené členství v Absolventském programu VŠEM (profesní kurzy zdarma, odborné přednášky, kariérní poradenství, zvýhodněné ceny dalšího vzdělávání)

 • Studijní a administrativní servis 7 dní v týdnu (stuijní poradenství, konzultace s akademickými praocvníky i zkouškové termíny od pondělí do neděle)
 • Náhradní, opravné a mimořádné termíny v ceně školného
 • Možnost rozdělení ročních studijních poplatků bez navýšení (až 4 splátky)
 • Studentský úvěr VŠEM 10 + 0 (měsíční platby bez navýšení)
 • Vrácení 10 % z uhrazeného ročního školného (poslední ročník) v případě řádného ukončení studia ve standardní době, studijním průměrem (po celou dobu studia do 1,6) s účastí na výuce (po celou dobu studia min. 90%), plněním studentských aktivit (prezenční forma studia 20 bodů/rok, kombinovaná/distanční forma 15 bodů/rok) a bez administrativních bodů (dle Administrativního bodového systému).

  KLASIK STANDARD PREMIUM EXCLUSIVE
Docházka (účast na výuce)

min. 90 %

Volitelné (min. 50 %)*

Nepovinná (stanovuje garant) Nepovinná (stanovuje garant)

Zkouškové období

10 měsíců (září - červen)

10 měsíců (září - červen) 12 měsíců (září - srpen) 12 měsíců (září - srpen)
Uzavření ročníku (kontrola studia)

Ano (min. 90 %)

Volitelné (min. 50 %)* Ne Ne
Studentské aktivity

Ano

Volitelné* Ne Ne
Studijní poradenství a administrativní podpora

7 dní (Po - Ne)

7 dní v týdnu 7 dní v týdnu 7 dní v týdnu
Učebnice VŠEM

eBook

eBook eBook+tištěné eBook+tištěné
Video + Audio Learning VŠEM

Ano

Ano Ano Ano
Video Stream přednášek

Ne

Ne Ne Ano
Studenský úvěr VŠEM (měsíční platby)

10 + 2

10 + 2 10 + 1 10 + 0 (bez navýšení)
Možnost prodloužení studia

Ano

Ano Ano Ano
Kontrola studia (ZK, ZP, DPP)

Jednotná

Jednotná Jednotná Jednotná
Diplom BBA / MSc. / MBA

Zpoplatněno

Zpoplatněno V ceně školného V ceně školného

* STANDARD - student volí jen jednu z povinností zvýhodněné stipendijní cenové úrovně za AR (docházka | kredity | studentské aktivity)

STUDIJNÍ PROGRAM
FORMA STUDIA
ŠKOLNÉ / ROK

Bc. (3letý bakalářský)

prezenční, kombinovaná

80.000 Kč

distanční I

80.000 Kč

BBA (2letý bachelor)

distanční II

80.000 Kč

Ing. (2letý magisterský)

prezenční, kombinovaná

80.000 Kč

distanční I

80.000 Kč

MSc. (1letý master)

distanční II

80.000 Kč

MBA (1letý profesní)

distanční II

90.000 Kč

DBA (2letý doktorandský)

distanční II

80.000 Kč

Je docházka povinná?

V rámci cenové úrovně Excslusive není povinné plnění docházky na přednnáškách a videocvičeních, pokud tak nestanoví garant studijního předmětu. S ohledem na statisíce pozitivních hodnocení výuky ze strany studnetů VŠEM lze vyrozumět aktivní zájem o účast na přednáška v rámci přímé interakce s akademickými pracovníky VŠEM.

Nemusíte se však limitovat jakýmkoli plněním povinné účasti směrem k možné zdravotní indispozici či jiným plánovaným aktivitám.

Co je zkouškové období?

Studenti absolvují zkouškové testy v budově VŠEM (formou multiple choice), kdy zkouškové termíny jsou vypisovány 7 dnů v týdnu téměř denně (více než 1.000 termínů/AR), a to v několika časových intervalech (dopoledne/odpoledne).

Sami si nastavíte svůj individuální zkouškový plán a rozhodnete se, kdy budete zkoušky absolvovat s ohledem na vaše časové možnosti v daném období. Zkoušku z předmětu lze absolvovat po konci výuky kdykoli v průběhu celého studia.

K čemu slouží Mikrodiplomy a Nanodiplomy

Díky Mikrodiplomům VŠEM jsou studenti schopni prokázat nabyté znalosti již v průběhu studia a získají tak cennou výhodu na trhu práce.

Nanostudium VŠEM jako on-line vzdělávací kurz slouží k rozšíření obzorů studentů mimo studovanou oblast v rámci rychlého osvojení vybraných znalostí a kompetencí.

Učební texty VŠEM?

Všichni studenti mají k dispozici vysokoškolské učebnice VŠEM v elektronické podobě, kdy studenti Exclusive si mohou objednat každý rok tištěný set literatury pro nadcházející ročník. Učebnice jsou zpracovány s důrazem na možnost samostudia přímo vašimi přednášejícími.

Pro koho je Exclusive?

Pro každého, kdo chce ze studia na VŠEM vytěžit maximum, získat maximální studijní komfort a individuální administrativní servis spolu s využítím výhod, které nenabízí žádná jiná vzdělávací instituce.

Kdy se platí školné?

Splatnost studijních poplatků je zpravidla do 10 dnů od absolvování přijímacího řízení, respektive obdržení podkladů pro zahájení studia ze strany VŠEM.

Platba školného na splátky?

V rámci cenové úrovně Exclusive můžete roční platbu školného rozdělit na 4 splátky bez navýšení.

Měsíční platba školného?

Možnost měsíčních splátek v rámci Studentského úvěru VŠEM v režímu 10 + 1 splátka (měsíční platby s navýšením).

Změna školného kdykoli?

Ano, studenti VŠEM mohou zaslat žádost o změnu cenové úrovně kdykoli v průběhu studia.