VŠEM > Studium VŠEM > Přehled školného VŠEM > Školné EXCLUSIVE

Čas čtení: 4 min.Školné EXCLUSIVE

Školné EXCLUSIVE je určeno studentům, kteří vyžadují maximální studijní a administrativní servis s personifikací služeb (studijní asistent) a možností individuálních termínů nad rámec stanovených.

Součást školného EXCLUSIVE

 • Osobní administrativní a studijní asistent, který studenta provází od přijímacího řízení po úspěšné absolutorium (individuální poradenství, upozornění na důležité termíny, vlastní telefonní spojení)
 • Individuální termíny zkoušek a konzultací (v rámci úřední doby VŠEM)
 • Neomezený počet omluv bez udání důvodu ze zkouškových termínů (tzv. Sick Day)
 • Bezplatné prodloužení standardní doby studia (12 měsíců)
 • Dvouoborové studium magisterského programu (Ing./MBA) s vystavením dvou příslušných diplomů a dodatků k diplomu.
 • Časově neomezené členství v Absolventském programu VŠEM (profesní kurzy zdarma, odborné přednášky, kariérní poradenství, zvýhodněné ceny dalšího vzdělávání)
 • Zvýhodněné školné pro studium dětí v Akademii VŠEM - střední škole
 • Zvýhodněné Stravenky VŠEM (Menza VŠEM)

Financování školného EXCLUSIVE

 • Možnost rozdělení ročních studijních poplatků bez navýšení (až 4 splátky)
 • Studentský úvěr VŠEM 10 + 0 (měsíční platby bez navýšení)
 • Vrácení 10 % z uhrazeného ročního školného (poslední ročník) v případě řádného ukončení studia ve standardní době, studijním průměrem (po celou dobu studia do 1,6) a účastí na výuce (po celou dobu studia min. 50%). Platí pro zahájení studia od 10/2017.