VŠEM > Studium VŠEM > Profesní certifikáty VŠEM

Profesní certifikáty VŠEM

Akreditované profesní certifikáty (ACBSP)

Profesní certifikáty VŠEM představují nový přístup ke vzdělání, který nabízí dynamickou a efektivní alternativu tradičního studia.

Jsou navrženy tak, aby uspokojovaly potřeby moderního trhu práce, a umožnily studentům i profesionálům z různých oborů rychle získat klíčové dovednosti, které jsou potřebné pro úspěch v konkurenčním prostředí.

Každý certifikát je pečlivě sestaven z kurzů / předmětů, které poskytují zásadní znalosti a dovednosti potřebné pro rychlý vstup do pracovního procesu nebo pro pokročilou specializaci. Hlavní předností Profesních certifikátů je možnost zahájit studium kdykoli spolu s možností udržovat své vlastní tempo získávání znalostí a dovedností.

  • Intenzivní a cílené školení v oblastech, které studenta skutečně zajímají.
  • Volba oblasti podle preferencí, zájmů nebo profesních cílů.
  • Studijní materiály (eTexty VŠEM), výuka (Videolearning a Audiolearning VŠEM) a video konzultace (VideoForum VŠEM) s lektory a mentory.
  • Absolvent získá Certifikát VŠEM v elektronické podobě (absolvování a ukončení programu klasifikovaným výstupem, tzn. zkouškou) a příslušný počet kreditů). Zkoušky jsou skládány elektronicky v budově VŠEM (EZK).
  • Získané kredity účastníkem programu jsou započítány/uznány v rámci případného vysokoškolského studia na VŠEM (Bc./BBA/Ing./MSc./MBA).
  • Studenti VŠEM obdrží Certifikát za absolvovanou kontrolu studia (EZK), a to dle zvolené cenové úrovně školného.

Akreditované profesní certifikáty VŠEM (ACBSP USA)

 

Studijní poplatky Certifikáty VŠEM

Platba studijního poplatku probíhá prostřednictvím aplikace ePlatby VŠEM, a to před zahájením on-line studia.

  • Vystavení Certifikátu VŠEM je podmíněno registrací prostřednictvím Přihlášky ke studiu PK/MOOC/Certifikáty
  • Přihlašovací údaje jsou zaslány na kontaktní e-mail (přístup do SIS VŠEM a aplikace Videolearningu VŠEM).

15.000 Kč / 1 certifikát

  • s možností uznání kreditů v rámci navazujícího studia na VŠEM

10.000 Kč / 2 a více certifikátů

  • s možností uznání kreditů v rámci navazujícího studia na VŠEM