VŠEM > Hodnocení studentů/studijních skupin

Hodnocení studentů/studijních skupin

Hodnocení studentů/studijních skupin

Pro vyplnění formuláře na následující straně budete potřebovat ID Vašeho předmětu.
ID Předmět (český název)
1 Analýza dat v ekonomii (bc)
2 Aplikace podnikové informatiky (bc)
3 Bezpečnost ICT (bc)
4 Business English (bc)
5 Business Intelligence (bc)
6 Daňová teorie a politika (bc)
7 Daňový systém a administrativa (bc)
8 Ekonomické prostředí (mba)
9 Ekonomika podniku I. (bc)
10 Ekonomika podniku II. (bc)
11 Exaktní myšlení v ekonomii (bc)
12 Finanční analýza (bc)
13 Finanční a pojistná matematika (bc)
14 Finanční management a finanční analýza (mba)
15 Finanční management (bc)
16 Finanční řízení a rozhodování (ing)
17 Finanční učetnictví (bc)
18 Hospodářská politika (bc)
19 Hospodářská politika (mba)
20 ICT Strategie (ing)
21 Makroekonomická analýza (ing)
22 Makroekonomie (bc)
23 Management kvality, bezpečnosti a environmentu (ing)
24 Management kvality (mba)
25 Management lidských zdrojů (bc)
26 Management změny (bc)
27 Management změny (mba)
28 Manažerská ekonomika (ing)
29 Manažerské dovednosti (bc)
30 Manažerské rozhodování (bc)
31 Manažerské rozhodování (mba)
32 Manažerské účetnictví (mba)
33 Marketing a marketingová komunikace (mba)
34 Marketingová komunikace (bc)
35 Marketingový mix (bc)
36 Marketingový výzkum (bc)
37 Masová komunikace (bc)
38 Matematika pro ekonomy (bc)
39 Média a reklamní prostředí (bc)
40 Mediální komunikace (bc)
41 Měření firemní výkonnosti (ing)
42 Mezinárodní marketing (bc)
43 Mikroekonomie (bc)
44 Obchodní právo (bc)
45 Personalistika (bc)
46 Personální řízení (mba)
47 Personální řízení podniku (bc)
48 Podniková ekonomika (mba)
49 Podniková informatika (bc)
50 Podniková kultura (bc)
51 Pojistné a majetkové daně (bc)
52 Pracovní právo (bc)
53 Právní prostředí (mba)
54 Produkční a operační management (mba)
55 Psychologie a sociologie řízení (mba)
56 Psychologie (bc)
57 Public Relations (bc)
58 Reklamní strategie a plánování (bc)
59 Rozvoj lidských zdrojů (bc)
60 Řízení informačních zdrojů (bc)
61 Řízení lidských zdrojů (mba)
62 Řízení projektu I (bc)
63 Řízení projektu II (bc)
64 Sociologie řízení (bc)
65 Spotřební chování a segmentace trhu (bc)
66 Statistika pro ekonomy (bc)
67 Strategický management (ing)
68 Strategický management (mba)
69 Strategický marketing (bc)
70 Strategický marketing (ing)
71 Strategický marketing (mba)
72 Strategie a strategická analýza (bc)
73 Teorie a praxe managementu (mba)
74 Základy makroekonomické analýzy (bc)
75 Základy managementu (bc)
76 Základy marketingu (bc)
77 Základy práva (bc)
78 Základy účetnictví (bc)
 
Pokračovat