Čas čtení: 3 min.Akademičtí pracovníci VŠEM

Informace o zaměření akademického pracovníka působícího na VŠEM, vedení písemných prací studentů (SP/BP/DP), Videolearning VŠEM (výukové video). Akademické pracovníky je možné kontaktovat prostřednictvím Studijního formuláře/Kontaktovat lektora nebo v rámci konzultací

Akademičtí pracovníci VŠEM

Jméno
Zaměření/Předmět
SP/ZP/PP BP DP
Ing. Mgr. Václav Baroch, Ph.D. praktické aplikace NE NE NE
doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. psychologie NE NE NE
Ing. Lukáš Blažek, Ph.D. management ANO ANO NE
Mgr. Jiří Boháček, Dr. marketing, sociologie ANO ANO ANO
doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. etika podnikání NE ANO ANO
Ing. Bohuslav Bohuněk Public Relations NE NE NE
Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D. řízení lidských zdrojů NE ANO ANO
Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M.
psychologie ANO ANO NE
JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D. politologie, právo ANO ANO NE
Ing. Monika Březinová, Ph.D.
marketing, management ANO ANO NE
PhDr. Radim Bureš praktické aplikace NE NE NE
Ing. Jitka Burešová, Ph.D. online marketing ANO NE NE
Ing. Helena Cetlová masová a mediální komunikace NE NE NE
doc. RNDr. Jan Coufal, CSc. matematika, exaktní myšlení v ekonomii NE NE NE
Mgr. Hana Coufalová praktické aplikace NE NE NE
Ing. Petra Crhák, Ph.D.
projektový management NE ANO ANO
Ing. Dagmar Čámská, Ph.D. manažerský controlling, účetnictví NE ANO ANO
Ing. Pavel Čejka, PhD, MRes, MBA
obchodní strategie NE ANO ANO
Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA management lidských zdrojů ANO ANO NE
Ing. Lucie Černá marketingová komunikace NE NE NE
doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D. management, řízení lidských zdrojů NE ANO ANO
RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D. ekonomie ANO ANO NE
JUDr. Jan Dvořák praktické aplikace NE NE NE
doc. Ing. Dana DVOŘÁKOVÁ, Ph.D.
účetnictví NE NE NE
Ing. Juraj Eisel, Ph.D.
praktické aplikace, lidské zdroje NE NE NE
PhDr. Karel Eliáš, CSc.
praktické aplikace NE NE NE
Doc. Enzo Essenza, D.Phil., M.P.A change management NE ANO ANO
Ing. Zdeněk Eška, MBA, LL.B. praktické aplikace NE NE NE
doc. Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.
management lidských zdrojů, krizový management NE ANO ANO
prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D.
komunikační dovednosti, podniková kultura, sociální práce ANO ANO ANO
Ing. Iveta Hlaváčová, MBA praktické aplikace NE NE NE
Ing. Kamil Hofrichter, MBA ICT strategie NE NE NE
Ing. Lenka Holečková, Ph.D.
komunikační dovednosti, podniková ekonomika ANO ANO ANO
RNDr. Jan Hora, Ph.D.
logika NE NE NE
JUDr. Martin Horvát
Právo v praxi NE NE NE
doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. praktické aplikace NE NE NE
doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. podniková ekonomika NE ANO ANO
Mgr. Kateřina Chvátalová management NE NE NE
Ing. Šárka Janků, Ph.D.
etika a společenská odpovědnost NE NE NE
PhDr. Gabriela Ježková Petrů, Ph.D. management lidských zdrojů ANO ANO ANO
doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D. ekonomické a sociální inovace NE NE NE
Ing. Dominika Kadeřábková management lidských zdrojů NE ANO NE
doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. daňová teorie a politika NE ANO ANO
Ing. Jiří Klečka, Ph.D. manažerská ekonomika ANO ANO ANO
Mgr. Filip Koloros pracovní právo NE NE NE
PhDr. Petr Kopáček
politologie a mezinárodní vztahy NE NE NE
Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA, MSc. manažerská ekonomika, inovace, strategie podniku NE ANO ANO
doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. marketing, spotřební chování a segmentace trhu,  trh a spotřeba ANO ANO ANO
PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA interkulturní komunikace, interkulturní management, interkulturní psychologie, strategie vedení týmů - leadership, motivace pracovníků, efektivní styl řízení NE ANO ANO
doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc. management NE ANO ANO
Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D. marketing NE ANO ANO
doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. strategický marketing, nová média NE ANO ANO
Ing. Martin Liška, MBA praktické aplikace ANO ANO NE
PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA management NE ANO ANO
Ing. Peter Matisko, Ph.D. marketing ANO ANO ANO
Mgr. David Matoušek, MBA
marketing na sociálních sítích NE NE NE
Ing. Lenka Anna Moravec
google analytics NE ANO NE
Mgr. Bc. Libor Novák
mezinárodní právo veřejné NE NE NE
PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D. lidské zdroje ANO ANO ANO
Ing. Radka Pešková, Ph.D. finanční řízení ANO ANO ANO
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. projektový management NE NE NE
doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. manažerská ekonomie NE ANO ANO
Ing. Kateřina Půbalová praktické aplikace NE NE NE
Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. psychologie ANO ANO ANO
Ing. Gabriela Rokosová, Ph.D.
hodnocení SP/PP ANO NE NE
Mgr. Ivan Rokošný, Ph.D. praktické aplikace NE NE NE
Doc. Ing. Václav Rybáček, Ph.D.
manažerská ekonomie NE ANO ANO
Ing. Monika Ryšavá marketing NE ANO NE
Ing. Martin Řehoř, Ph.D., MBA ekonomika a inovace ANO ANO ANO
doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. ekonomika a management v logistice ANO ANO ANO
Ing. Ján Stanko management NE NE NE
Ing. Dana Stará, Ph.D. manažerská ekonomie ANO ANO ANO
Ing. Břetislav Stromko, MBA marketingová komunikace NE ANO NE
Ing. Jan Svitlík, Ph.D. praktické aplikace NE NE NE
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.
právo, politologie NE ANO NE
doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
sportovní management NE NE NE
PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. psychologie NE ANO NE
PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. řízení lidských zdrojů, personalistika ANO ANO NE
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA finance, management ANO ANO ANO
doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D. ekonomika podniku a organizací, business plán ANO ANO ANO
Ing. Mgr. Stanislav Termann, Ph.D., MBA psychologie v personální práci NE ANO ANO
Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. marketing ANO ANO ANO
Mgr. Ing. Jiří Tobíšek kvantitativní metody, informatika ANO ANO NE
Ing. Hana Urbancová, Ph.D. management lidských zdrojů NE ANO ANO
Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA
management NE ANO ANO
JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D.
právo NE ANO ANO
Bc. Margareta Vojtková
masová a mediální komunikace NE NE NE
PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
reklama a marketing ve sportu NE NE NE
doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. systémy řízení, ekonomie, pojišťovnictví ANO ANO ANO
PhDr. Tomáš Vyhnánek praktické aplikace NE NE NE
doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. management ANO ANO ANO
prof. Ing. Milan Žák, CSc. hospodářská politika NE ANO ANO