Čas čtení: 2 min.Akademická rada VŠEM

Akademická rada VŠEM působí jako koncepční, iniciativní a poradní orgán ve stanovených oblastech činnosti VŠEM, zejména schvaluje studijní programy předkládané k akreditaci Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projednává dlouhodobý záměr VŠEM a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor nebo zakladatel.

Členy Akademické rady VŠEM jsou rektor, prorektor a představitelé oborů, v nichž VŠEM uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost.

Hodnocení Akademické rady VŠEM

Hodnocení a závěry hodnocení jednotlivých činností pedagogických a administrativních pracovišť a studentských aktivit Akademickou radou VŠEM. Obsahem jednotlivých dokumentů jsou i doporučení vyplývající z příslušných hodnocení.

Členové Akademické rady VŠEM

< zpět

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

Člen Akademické rady VŠEM

Katedra Managementu

Působil 28 let převážně v manažerských pozicích a v podnikatelském poradenství, od roku 1998 do roku 2011 na PEF ČZU a dalších univerzitách a vysokých školách, od roku 2011 je zaměstnancem VŠEM. Zaměření na strategické a krizové řízení podniku a manažerské schopnosti.