Čas čtení: 2 min.Akademická rada VŠEM

Akademická rada VŠEM působí jako koncepční, iniciativní a poradní orgán ve stanovených oblastech činnosti VŠEM, zejména schvaluje studijní programy předkládané k akreditaci Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projednává dlouhodobý záměr VŠEM a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor nebo zakladatel.

Členy Akademické rady VŠEM jsou rektor, prorektor a představitelé oborů, v nichž VŠEM uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost.

Hodnocení Akademické rady VŠEM

Hodnocení a závěry hodnocení jednotlivých činností pedagogických a administrativních pracovišť a studentských aktivit Akademickou radou VŠEM. Obsahem jednotlivých dokumentů jsou i doporučení vyplývající z příslušných hodnocení.

Členové Akademické rady VŠEM

< zpět

doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.

doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.

Členka Akademické rady VŠEM

Katedra Podnikové ekonomiky

Vystudovala magisterský obor Ekonomika a řízení chemického a potravinářského průmyslu, poté absolvovala doktorské studium na Univerzitě Pardubice v oboru Řízení a ekonomika podniku. V roce 2005 získala titul docent na STU v Bratislavě (obor Průmyslové inženýrství a management). V současné době pracuje na Univerzitě Pardubice a na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Na obou pracovištích zastává pozici docenta. Vyučuje předměty Ekonomika podniku, Účetnictví a Controlling. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na problematiku udržitelného podnikání a řízení podniku v souladu s principy udržitelného rozvoje. V této oblasti byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou různých vědecko-výzkumných projektů, které byly spolufinancovány Grantovou agenturou ČR a Ministerstvem životního prostředí. Je autorkou, resp. spoluautorkou celé řady odborných článků a kapitol v monografiích.