VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita SIS

Aktualita SIS

Obhajoby BP/DP leden 2019

2019-01-28 11:41 vytvořil: Kateřina Vykydalová

Ústní obhajoby bakalářských/diplomových prací budou probíhat v termínech 30.1.2019 (Bc.) od 9:00 do 12:30 hod a 31.1.2019 (Ing./MBA) od 9:00 do 14:30 hod.

  • Obhajoby BP/DP jsou veřejné s tím, že přihlížející student nemusí svou účast předem oznamovat.
  • Vyžaduje se adekvátní oděv přihlížejících studentů.

Jdi zpět