Čas čtení: 4 min.Školné VŠEM

ŠKOLNÉ ROK
KLASIK STANDARD PREMIUM EXCLUSIVE
Bc. (3letý bakalářský)
20.000 Kč 40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
Ing. (2letý magisterský)
30.000 Kč
40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
DBA (2letý doktorandský)
- 40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
MBA (1letý profesní)
- - 70.000 Kč 90.000 Kč

 

Zvýhodněné školné*

 • Zvýhodněná cena školného při studiu a absolvování dvou studijních programů VŠEM (Bc./Ing.).
 • Bc. + Ing. kombinace bakalářského (Bc./BBA) a navazujícího magisterského (Ing./MSc.) studijního programu VŠEM.
 • Pro absolventy VŠEM zvýhodněné školné Ing./DBA PRE 50.000 Kč/rok (obhajoba Bc./Ing. 12 měsíců před zahájením studia). 
ŠKOLNÉ ROK
PREMIUM EXCLUSIVE
Bc. + Ing.
50.000 Kč 70.000 Kč

Administrace školného

Financování studia na VŠEM

 • Rozdělení roční platby školného KLASIK / STANDARD na 2 splátky / rok s administrativním poplatkem.
 • Rozdělení roční platby školného PREMIUM / EXCLUSIVE bez navýšení na 2 - 3/4 splátky / rok.
 • Studentský úvěr KLASIK ve formě měsíčních splátek s navýšením 10 + 2 splátky + administrativní poplatek.
 • Studentský úvěr STANDARD ve formě měsíčních splátek s navýšením 10 + 2 splátky + administrativní poplatek.
 • Studentský úvěr PREMIUM ve formě měsíčních splátek s navýšením 10 + 1 splátka.
 • Studentský úvěr EXCLUSIVE ve  formě měsíčních splátek bez navýšení 10 splátek.
 • Vrácení 10 % školného po absolvování studia v rámci standardní doby (není součástí zvýhodněného školného).
 • Občané cizí státní příslušnosti (kromě SR) mohou zvolit pouze cenovou úroveň PREMIUM / EXCLUSIVE (roční platba školného).