Čas čtení: 4 min.Školné VŠEM

ŠKOLNÉ ROK
KLASIKSTANDARDPREMIUMEXCLUSIVE
Bc. (3letý bakalářský)
20.000 Kč 40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
Ing. (2letý magisterský)
30.000 Kč
40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
Ph.D. (3letý doktorandský)
- 40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
MBA (1letý profesní)
- - 70.000 Kč 90.000 Kč

 

Zvýhodněné školné*

 • Zvýhodněná cena školného při studiu a absolvování minimálně dvou studijních programů VŠEM.
 • Bc. + Ing. kombinace bakalářského (Bc./BBA) a navazujícího magisterského (Ing./MSc.) studijního programu VŠEM.
 • Bc. + MBA / Ing. + MBA kombinace bakalářského (Bc./BBA) nebo navazujícího magisterského (Ing./MSc.) studijního programu VŠEM a profesního programu MBA.
 • Bc. + Ing. + MBA / Ph.D. kombinace bakalářského (Bc./BBA), navazujícího magisterského (Ing./MSc.) studijního programu a profesního programu MBA nebo doktorandského studijního programu (Ph.D.).
 • Pro absolventy VŠEM zvýhodněné školné Ing./Ph.D. PRE 50.000 Kč/rok (obhajoba Bc./Ing. 12 měsíců před zahájením studia). 
ŠKOLNÉ ROK
STANDARDPREMIUMEXCLUSIVE
Bc. + Ing.
30.000 Kč 50.000 Kč 70.000 Kč
Bc. + MBA / Ing. + MBA - 60.000 Kč 80.000 Kč

Administrace školného

Financování studia na VŠEM

 • Rozdělení roční platby školného KLASIK / STANDARD na 2 splátky / rok s administrativním poplatkem.
 • Rozdělení roční platby školného PREMIUM / EXCLUSIVE bez navýšení na 2 - 3/4 splátky / rok.
 • Studentský úvěr KLASIK ve formě měsíčních splátek s navýšením 10 + 2 splátky + administrativní poplatek.
 • Studentský úvěr STANDARD ve formě měsíčních splátek s navýšením 10 + 2 splátky + administrativní poplatek.
 • Studentský úvěr PREMIUM ve formě měsíčních splátek s navýšením 10 + 1 splátka.
 • Studentský úvěr EXCLUSIVE ve  formě měsíčních splátek bez navýšení 10 splátek.
 • Vrácení 10 % školného po absolvování studia v rámci standardní doby (není součástí zvýhodněného školného).
 • Občané cizí státní příslušnosti (kromě SR) mohou zvolit pouze cenovou úroveň PREMIUM / EXCLUSIVE.