Čas čtení: 4 min.Školné VŠEM

ŠKOLNÉ ROK
KLASIK* STANDARD PREMIUM** EXCLUSIVE**
Bc. (3letý) / BBA (2letý)
20.000 Kč*** 40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
Ing. (2letý) / MSc. (1letý)
30.000 Kč
40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
DBA (2letý)
- 40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
MBA (1letý)
- - 70.000 Kč 90.000 Kč

* Počet studijních míst pro přijetí je omezen.
**Distanční forma studia (D1) s národní akreditací MŠMT (Bc./Ing.) je dostupná pouze u cenových úrovní Premium a Exclusive.
***30.000 Kč/rok pro termín zahájení Říjen.

 

Zvýhodněné školné*

 • Zvýhodněná cena školného při studiu a absolvování dvou studijních programů VŠEM (Bc./Ing.).
 • Bc. + Ing. kombinace bakalářského (Bc./BBA) a navazujícího magisterského (Ing./MSc.) studijního programu VŠEM.
 • Pro absolventy VŠEM zvýhodněné školné Ing./MSc./DBA PRE 50.000 Kč/rok (obhajoba Bc./BBA/Ing. 12 měsíců před zahájením studia). 
ŠKOLNÉ ROK
PREMIUM EXCLUSIVE
Bc./BBA + Ing./MSc.
50.000 Kč 70.000 Kč

Administrace školného

Financování studia na VŠEM

 • Rozdělení roční platby školného KLASIK / STANDARD na 2 splátky / rok s administrativním poplatkem.
 • Rozdělení roční platby školného PREMIUM / EXCLUSIVE bez navýšení na 2 - 3/4 splátky / rok.
 • Studentský úvěr KLASIK ve formě měsíčních splátek s navýšením 10 + 2 splátky + administrativní poplatek.
 • Studentský úvěr STANDARD ve formě měsíčních splátek s navýšením 10 + 2 splátky + administrativní poplatek.
 • Studentský úvěr PREMIUM ve formě měsíčních splátek s navýšením 10 + 1 splátka.
 • Studentský úvěr EXCLUSIVE ve formě měsíčních splátek bez navýšení 10 splátek.
 • Vrácení 10 % školného po absolvování studia v rámci standardní doby (není součástí zvýhodněného školného).
 • Občané cizí státní příslušnosti (kromě SR a UA) mohou zvolit pouze cenovou úroveň PREMIUM / EXCLUSIVE (roční platba školného).