VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita SIS

Aktualita SIS

Praktické aplikace září 2020

23. 9. 2020 14:05 vytvořil: Michal Šubrt

Připomínáme způsob výuky praktických aplikací:

  • Praktické aplikace se konají standardně v budově VŠEM, pokud není v anotaci uvedeno jinak (PA Emoce a jejich zvládání). Student je povinen uložit své Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, a to prostřednictvím SIS VŠEM/Soubory studenta, nejpozději však před vstupem do budovy VŠEM. Studenti mají po celou dobu přítomnosti v budově VŠEM zakrytá ústa a nos.
  • O případné aktualizaci budou studenti informováni.

Jdi zpět