VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita SIS

Aktualita SIS

Volby do studentského senátu

2019-06-06 09:48 vytvořil: Tereza Vlášková

V termínu 1.7. - 31.7.2019 budou prostřednictvím SIS VŠEM (anketa) probíhat volby do studentského senátu.

Zájemci zašlou kandidaturu prostřednictvím Studijního formuláře/Žádost/dotaz, a to do 15.6.2019.

Kandidatura musí obsahovat:

  • charakteristiku nominovaného (jméno, příjmení, studijní skupina),
  • stručný, respektive bodový program kandidáta (formou textu, či videonahrávky),
  • fotografii.

Studentský senát VŠEM slouží studentům pro zprostředkování komunikace mezi studenty a samosprávnými akademickými orgány VŠEM (rektorát, vedení VŠEM). Prosazuje návrhy v rámci komplexní administrace studia a je informován o změnách a termínech souvisejících se studiem. Slouží k reprezentaci VŠEM a podílí se na zlepšování podmínek studia a celkovém rozvoji vlastní Alma mater.

 

Jdi zpět